Links van 9 december 2014 tot 14 december 2014

You can take down Pirate Bay, but you can’t kill the Internet it created – The Washington Post
In the late hours of Tuesday night, the Pirate Bay abruptly disappeared from the Internet, the result of a surprise raid on the site’s servers by Swedish police in Stockholm. But forget the big-picture questions of Internet freedom or intellectual property. The real problem, for millions of Internet-users, is how am I going to watch TV?

Alternese (JBR Uchronlang)
What would English be like if 1066 hadn't happened?  I don't mean that in the “freakish calendric anomaly” sense, obviously; I mean it in the ordinary sense of allohistorical linguistics.  I've already got “what‐if” pages about the languages of 3,000 AD and 40,000 BC, but now I'm taking a step sideways in time to consider an “alternative history”: a world where William the Conqueror never earned that name, where Greece is the centre of the most prosperous and stable economy on the planet, and where the only city with an anglophone population of four million is Wolverhampton.  How different would the language sound, if you were visiting that city and eavesdropping on some casual conversation about the weather?

Als de premier ersatz is – De Standaard
Het besef dat een vakbondsleider harakiri pleegt als hij het besparingspakket van het regeerakkoord slikt, bestaat niet. De emotionele en politieke intelligentie van Dehaene, Martens en zijn fluisteraar Fons Verplaetse voor de besognes van de syndicale leiders ontbreekt compleet bij deze ploeg. Te veel regerings- en kabinettenvolk komt uit een totaal andere sociale klasse en is zich nauwelijks bewust van de relativiteit en vooringenomenheid van de eigen dogma’s. Anderen zijn allergisch voor alles wat vakbonden dierbaar is en willen eindelijk met het Belgische syndicalisme en overlegmodel afrekenen. Zo omarmt het ultraliberalisme het Vlaamse separatisme en wordt de communautaire breuklijn verder uitgediept.

Theo Francken: bewijs ons een dienst en vertrek 😉 – DeWereldMorgen.be
Iemand die geen schroom voelt om het vrije verkeer van personen te beschrijven als het ontspringen van de dans, die is diep doordrongen van de suprematie van de overheid op het individu. Iemand die de daaraan ontleende macht gebruikt om het laatste woord te halen in een persoonlijke mediavete, die is het staatsmanschap op een nog diepere intellectuele en stilistische grond onwaardig. Iemand die dat alles, ten slotte, afsluit met een verdomde smiley en kapittelt als een maatschappelijke dienst, die is voorbij ontsporing en smakeloosheid. Het is een wonde op het Belgische politieke gelaat. Een misselijkmakende schande. De knipoog-smiley is geen detail. Het is de essentie. Slechts het meest arrogante masker van de macht knipoogt in het aangezicht van onrecht.

Rafi Eitan: ‘Peres And Rabin Knew Pollard Was Planted In US Armed Forces’ » Matzav.com – The Online Voice of Torah Jewry
The former head of the allegedly rogue clandestine organization that ran Jonathan Pollard confirmed Sunday for the first time that the prime minister and defense minister at the time knew full well that Israel had a spy within the US armed forces.

College rape: Campus sexual assault is a serious problem. But the efforts to protect women are infringing on the civil rights of men.
Colleges, encouraged by federal officials, are instituting solutions to sexual violence against women that abrogate the civil rights of men.

Één reactie op “Links van 9 december 2014 tot 14 december 2014”

Reacties zijn gesloten.