Kopen of zelf maken of laten maken?

Ik ben de eerste om te zeggen dat als het kan, het best is om dingen te gebruiken die al bestaan.

Als ge Excel hebt, doe uw ding in Excel in plaats van iets duurs te kopen, bedoel ik. Of als ge al iets gemaakt hebt in watdanook, moet er een bijzonder goede reden zijn om iets anders te maken of te laten maken of te kopen, in plaats van wat ge hebt te verbeteren.

Jazeker, eigenlijk zou het ongetwijfeld allemaal beter kunnen maar hey: stel dat ge uw huidig ding gewoon vervangt door iets nieuws omdat het nu eenmaal beter zou kunnen gemaakt zijn dat het nu gemaakt is, dan hebt ge in het beste geval iets dat precies doet wat ge al nodig hadt, behalve dat er tijd en geld in gestoken is.

Behalve als er echt zorgen zijn. Als het huidige ding in uw weg staat, dingen zou moeten doen die er zonder veel moeite niet in te steken zijn, of als de omstandigheden dermate veranderd zijn dat het bestaande ding een tang op een varken wordt.

En laat het nu net zijn dat ik iets dergelijk meemaak, in drie organisaties, met telkens zeer verschillende oplossing: één keer wordt wellicht besloten om min of meer van nul te herbeginnen, één keer om iets nieuws te maken op basis van een bestaand iets, bij de derde situatie is het nog niet duidelijk.

Iets off the shelf kopen? In het eerste geval is dat onder geen enkel beding aan de orde, in het tweede geval wellicht ook niet, in het derde geval weet ik het niet.

Iets zelf maken? In het eerste geval zeer zeker ja, in het tweede geval liever niet, in het derde geval weet ik het niet.

Vragen aan een kleine firma om te ontwikkelen? In het eerste geval is het zelfs niet aan de orde, in het tweede geval wellicht wel, en in het derde geval weet ik het niet, maar waarschijnlijk niet.

Een hip nieuw ding van de één of andere startup gebruiken? Eerste geval: zijt ge zot? Tweede geval: zijt ge op uw hoofd gevallen? Derde geval: over mijn dood lijk.

Ah zucht. Beslissingen, beslissingen.