Blergh

Het is één ding om een offerte te schrijven, en ik doe dat al hoedanook niet graag. Het is een andere zaak om een offerte in het Frans te schrijven.

Ik weet begot niet hoe al die termen die ik alle dagen gebruik in het Engels in het Nederlands te vertalen, laat staan in het Frans.