PowerPoint

Ik keek een tijd geleden naar een PowerPoint-template, waar mij gevraagd werd feedback op te geven.

Het is dat ik niet enorm veel tijd had, of ik had een heel boek geschreven als feedback.

En niet eens over het uitzicht. Het uitzicht van een template, ge kunt dat schoon vinden of lelijk. Het kan u inspireren of het kan u meh laten. Ge kunt vinden dat het vernieuwend is of derivatief. Da’s tot op een zekere hoogte subjectief.

(open parenthese:

Ik heb het soms heel, héél moeilijk, met mensen — ook ontwerpers — die zeggen dat feedback naar uitzicht of vormgeving Yeah, well, that’s just, like, your opinion, man is. In uw vrije tijd en al noedelend: geen enkel probleem met de meest wilde dingen en experimenten. Voor professionele communicatie: neen. Er zijn grenzen aan dingen. Leesbaarheid blijft leesbaarheid, om maar één ding te zeggen. En het moment dat uw ding ‘cutting edge wow zo 2020‘ is, wil dat ook meteen per definitie zeggen dat het binnen een jaar ook ‘oh maar jongens toch, zo 2020‘ is.

einde parenthese)

…maar dus, feedback over een template die niet over het uitzicht gaat, wat zou dat dan kunnen zijn?

Een template, voor mij, dat is een ding dat ervoor moet kunnen zorgen dat een niet-ontwerper iets kan maken dat er uitziet alsof een ontwerper het gemaakt heeft.

Specifiek in een PowerPoint-template staan er bijvoorbeeld al een paar slides voor het begin en het einde, en kan een mens voor de rest in theorie het grootste deel van zijn presentatie in outline view maken, hier en daar er een beeld tussen smeieren en dan de juiste paginatemplates kiezen en hopla, alles ziet er perfect uit.

De template die ik zag: het was alsof er iemand in dat bedrijf zat die al tien jaar elke dag PowerPoint-templates maakt, en dat die dan iemand anders bijgestaan heeft om alle mogelijke regels voortemplates te schenden.

Serieus: outline view was totaal onbruikbaar, er is een header en een footer op elke slide maar die moet telkens manueel ingevuld worden, typografie is totaal inconsistent van paginatemplate tot paginatemplate, copy/paste werkt niet, lijsten werken niet zoals een mens verwacht dat ze werken (noch met bullets, noch met nummers), paginatemplates bevatten een vast aantal paragrafen, aaargh.

Eindresultaat: een méér dan onbruikbare template. En ik snap dat niet. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Dat we 2020 zijn, dat er mensen zijn die quasi elke dag Office (moeten) gebruiken, en dat er geen opmerkingen komen over dergelijke fundamentele zaken.

Ik zal dan maar de lastigen zijn, zeker?