Soms snap ik niet waarom mensen dingen op een bepaalde manier maken.

Er is ooit een rapport gemaakt in Power BI, om productie en backlog en planning op te kunnen volgen die in een ander systeem bijgehouden worden. Eén van de dingen was daarbij dat in het andere systeem dingen op dagen ingepland staan, terwijl we in het rapport naar weken willen kijken. De omslag tussen dagen en weken wordt gemaakt door alles van een bepaalde week voor het rapport op de eerste maandag van die week te zetten, en daar dan verder mee te werken.

Okay, tot daar volg ik.

Maar dan is er een hulptabel aangemaakt met de cijfers 1 tot 53 bevat (WeekNumbers = GENERATESERIES(2201, 2253)), en een veld met de naam van de week (Weekname = "Week " & [Value]). Dat wordt dan gejoined met een andere tabel waar het weeknummer in staat, enkel en alleen om in een matrix een label “Week 1” tot “Week 53” te kunnen hebben.

Dat loopt natuurlijk in de soep rond een jaarwisseling, waar in plaats van pakweg week 50-51-52-1-2-3 ineens week 1-2-3-50-51-52 staat.

Ik heb dan maar een veld bijgemaakt in de oorspronkelijke tabel, waar ik jaar en week in zet. Wordt het 22w50 tot 23w03. Nem.

Omweg vermeden, ha.