I am the press and so can you

Allez ju: weblogs en websites zijn ook “drukpers”. Alles wat voor drukpers geldt en dat in het algemeen geldt, geldt voor ons ook: burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijft, auteursrechten moeten blijven gerespecteerd worden, en alles. Maar ze kunnen ons bij deze niet meer preventief censureren, en voor strafrechtelijke sancties is het bij het Hof van Assisen te doen …