‘t Kan mij niet schelen

Debat Gerard Mortier – Bart [sic] Anciaux op Ter Zake. Gerard Mortier rules. Gepararaseerd: “Ik weet waar ik over spreek, gij niet. Gij hebt geen visie en ik wel, en ik kan het bewijzen ook. En als ge niet wilt luisteren, awel, ik heb wel interessanter dingen met mijnen tijd te doen. En o ja, …