Quiz van cultuur

We zijn naar een cultuurquiz geweest, een twee drie en mezelf. Een hond in een kegelspel, voor het allergrootte deel. Hoe moeten wij nu in ‘s hemelsnaam weten wie de acteurs warenin Mascheroen (masche-wat?) in 1968? Of nog: dan sommen ze vier documentatires op over Afrika, is er geen één van de koeketiene van Johan …

‘t Kan mij niet schelen

Debat Gerard Mortier – Bart [sic] Anciaux op Ter Zake. Gerard Mortier rules. Gepararaseerd: “Ik weet waar ik over spreek, gij niet. Gij hebt geen visie en ik wel, en ik kan het bewijzen ook. En als ge niet wilt luisteren, awel, ik heb wel interessanter dingen met mijnen tijd te doen. En o ja, …