Elektronisch

Zelie was nog wat online aan het bijklussen voor Frans. ‘t Is wat: Tiens. Verkeerd? Ah ja, juist, want uit de context was het duidelijk dat er veel nadruk gelegd werd. “Het eerste woord”, trouwens, moet dat niet gewoon “het onderwerp” zijn? Die “Fran├žoise” is toch voor zover ik kan tellen niet het eerste woord …