Die keer van DHL, vervolg

Weet ge ‘t nog? Die keer dat ik er zó naar uitkeek om een pakje te ontvangen? Even de historiek: pakketje vertrokken in de Joenaaited Steets 29 februari iets voor 10u ‘s morgens, toegekomen in Brussel 2 maart in de namiddag. Maandag om tien voor zes ‘s morgens vertrokken uit het magazijn. Kwart voor één ‘s …