Met alle respect

Verre van mij om vlaamsgezinde anglofielen als Alexander Colen tegen te spreken, maar toch dit: België is geen democratie want de Frantaligen hebben proportioneel meer zetels dan de Vlamingen en nu streeft men naar 50/50 verhoudingen tussen de twee gemeenschappen zoals men zo fijntjes beweerd in het voordeel van de niet Vlamingen. …dàt is patent …