Met alle respect

Verre van mij om vlaamsgezinde anglofielen als Alexander Colen tegen te spreken, maar toch dit:

België is geen democratie want de Frantaligen hebben proportioneel meer zetels dan de Vlamingen en nu streeft men naar 50/50 verhoudingen tussen de twee gemeenschappen zoals men zo fijntjes beweerd in het voordeel van de niet Vlamingen.

…dàt is patent onjuist.

Kijk, zeg het eens anders:

België is geen democratie want de nederlandstaligen hebben proportioneel meer zetels in Brussel dan de franstaligen en nu streeft men naar 50/50 verhoudingen tussen de twee gemeenschappen zoals men zo fijntjes beweert in het voordeel van de nederlandstaligen.

Als er één ding is dat ik altijd zal blijven onthouden uit mijn lessen grondwet, is het dat het een principe is van onze federale staat dat de minderheid op federaal vlak (Walen) even beschermd is als de minderheid in Brussel (nederlandstaligen).

Voor de rest is het uw goed recht om een andere interpretatie te geven aan de manier waarop het land in elkaar zit en zat.

Toch nog één ding. U zegt:

Het siert een Belg niet een Brit de les te lezen.

Hoezo? Dus bijvoorbeeld een Joris Van Severen mag een William Joyce niet de les spellen?

Maar behalve dat dus, en ik meen dat echt: het is een eer om met levende geschiedenis te praten, ook als dat via het internet gaat. De site van de heer Colen, alex.vrijzijn.be, is een document van zoniet onschatbare dan toch van een zekere waarde: de Vlaamse Beweging van enige generaties geleden meets the internet. Ik ben het er niet mee eens, maar ik vind het wel bijzonder interessant.

…en wat die laatste paar zinnetjes betreft:

Vuylsteke is al een naam die men eens in het Engels moest vertalen. Pollard zou er eens met kunnen lachen.

Tja. Is dat niet een beetje laag, meneer Colen? Lachen met een naam die ik zelf niet heb kunnen kiezen? Is dat niet een beetje kinderachtig? Zijn dat niet een beetje de taktieken van een pestend kindje op school?

Maar goed, ik wil best even in uw gedachten meegaan hoor… even An Etymological Dictionary of Family and Christian Names With an Essay on their Derivation and Import erbij halen… 

Pollard Surname Origin

A tree having its top cut off; a fish; Poularde [French], a fat chicken; Pol [Dutch], a loose or lewd man, and ard, disposition. Poule-ard, chicken-hearted.

Right back at ya!

Doe mee met de conversatie

8 reacties

 1. Die eeuwige dooddoener dat “de Franstaligen proportioneel meer zetels hebben dan de Vlamingen” (dat gaat dan over het federaal parlement) heeft niks met bescherming van minderheden te maken, wel met de manier waarop het aantal zetels per arrondissement wordt berekend, namelijk op basis van het aantal inwoners, en niet op basis van het aantal kiesgerechtigden. Er zijn inderdaad méér stemmen nodig om een Vlaming in het parlement te laten verkiezen, dan er stemmen nodig zijn om een Waal in het parlement te laten verkiezen. En dat kan perfect verklaard worden door het voorgaande. Dus: in de Waalse arrondissementen wonen proportioneel meer mensen die niet kiesgerechtigd zijn (ik veronderstel dat dit dan vooral gaat over niet-Europese, niet-genaturaliseerde migranten, maar dit terzijde).

  En eigenlijk vind ik die manier van berekenen heel logisch: de volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen namelijk niet alleen de kiezers, maar alle inwoners in hun arrondissement. Dus ook de minderjarige kinderen en de niet-genaturaliseerde migranten. Bijgevolg is het logisch dat elke kieskring een aantal zetels krijgt op basis van het aantal inwoners, en niet op basis van het aantal kiezers. De manier waarop die zetels dan toegewezen worden aan de politieke partijen (correcter: de lijsten), dat is dan de zaak van de kiezer.

  Dus, dat is de verklaring voor die vermeende benadeling van de Vlamingen, en daar bestaat dus een objectief criterium voor dat geen enkele communautaire bedoeling heeft.

  Een tweede zaak, geheel los daarvan, is dat er federale pariteit is in de uitvoerende macht (de ministerraad, op de premier na), en dat in ruil voor het tweetalige statuut van Brussel.

  Een derde zaak is dat de Vlamingen oververtegenwoordigd zijn in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Dat is van recente datum en heeft niets met de pariteit in de federale regering te maken, maar met allerlei onderhandelingen (gemarchandeer) in allerlei communautaire kwesties. Persoonlijk ben ik tegen die gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen, het is een aanfluiting van de democratie. En hier gaat het niet over een uitvoerend orgaan (zoals de federale regering dat wel is) maar over een rechtstreeks verkozen wetgevend orgaan. Het aantal gewaarborgde postjes heeft trouwens niets te maken met de echte macht, maar geeft wel een illusie, of moet ik zeggen perceptie, van macht.

  Daarnaast slaat de opmerking dat men “nu naar een 50/50 verhouding tussen de twee gemeenschappen” streeft, wellicht op de paritaire senaat. Ja, zover zijn we nog niet, en de recentste plannen is dat het niet op die manier zal gebeuren. Maar, ter vergelijking: in de VS heeft elke staat in the House of Representatives een aantal zetels afhankelijk van het inwonersaantal, maar in de Senaat is het aantal zetels voor elke staat gelijk, namelijk 2. In zowat elk land dat een senaat heeft (of een “eerste kamer” of “house of lords”), is die senaat een soort niet-proportionele correctie op de numerieke verhoudingen in de tweede kamer. Die senaat doet dan ook vooral dienst als ontmoetingsplaats en reflectie-orgaan.

 2. Bewijs dat er in de Brusselse executieve taalpariteit is? Dat is gewoon een feit, nee?

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat sinds de staatshervorming van 1988, met zijn eigen raad en executieve. De Vlamingen waren daar niet echt voor in de tijd, maar ze kregen wel een stapel garanties in Brussel: de leden van de Raad worden in taalgroepen ingedeeld, er is voor veel zaken een consensusregel, er is een Brusselse tegenhanger van de federale alarmbelprocedure, en jawel: de Brusselse Executieve is paritair samengesteld ondanks de zeer kleine minderheid “Vlamingen” in Brussel.

  Ook de hele rigmarole van Gemeenschapcommissies voor gemeenschapsaangelegenheden in Brussel en een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie (met zijn eigen Verenigde Vergadering) voor bicommunautaire gemeenschapsaangelegenheden–in weerwil van het territorialiteitsbeginsel als het ware–waarin de Vlamingen een vetorecht hebben: allemaal maatregelen waarbij de franstalige Brusselaar zou kunnen zeggen dat hij gediscrimineerd wordt.

  Maar dat doet die niet, want, precies: die “discriminatie” is een weerspiegeling van de “discriminatie” van de Vlamingen in België, en het één balanceert het ander uit.

 3. De hele rommel in het brussels gewest (dat geen gewest had mogen zijn volgens de onderhandelingen indertijd. TOEN hebben de Vlaamse parlementsleden de Vlamingen bedrogen en ze gaan het weer doen. Bloed kruipt waar het niet gaan kan)
  komt omdat het een tegenprestatie is voor DE PARITEIT IN DE REGERING, en heeft niets te maken met de zetelverdeling in het parlement.
  40 jaar terug werd dit alles als de oplossing voor de Vlamingen voorgeesteld, nu zien wij dat wij bedrogen werden maar de generatie nu weet dat allemaal niet.

 4. Michel, ik weet niet voor wie jouw “bewijs”-opmerking bedoeld was. Ik heb niet ontkend dat er pariteit (dus oververtegenwoordiging) bestaat in de Brusselse gewestregering.

  Het gaat mij louter om het verband: DIT is in ruil voor DAT, wat niet klopt.

  De pariteit in de federale regering bestaat namelijk al sinds de grondswetsherziening van 1970 (Gaston Eyskens), de pariteit in de Brusselse gewestregering (zoals je aanhaalt) sinds 1988. Dat kan dus mijns inziens geen “ruil” zijn geweest 🙂

 5. @Luc: “bewijs” slaat op een commentaar dat mijn spamfilter blijkbaar verwijderd heeft. Alexander Colen trok in twijfel dat er die pariteit was en vroeg om dat te bewijzen.

  [tussen haakjes: heel erg vies dat Spam Karma retroactief een comment verwijderd heeft, zelfs al heeft dhr. Colen de neiging om, wellicht ongewild wegens veel submit duwen, spamachtig gedrag te vertonen]

  En back on topic: ik zeg niet ruil, wel dat het een weerspiegeling is. Na de feiten verrechtvaardiging misschien, maar ik vind het toch mooi.

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.