Nu moet elke bewoner één

Nu moet elke bewoner één na één naar de dagboekkamer.

Anick wordt op de hoogte gebracht van het feit dat zij moeten kiezen. Consternatie! HA!
Ze kiest Davy. Omdat ze bij de andere twee het niet over haar hart kan krijgen, en dat ze hem al ooit eens genomineerd had, en dat er karaktertrekjes zijn, van opvliegendheid en geen hulp aanvaarden, die haar niet aanstaan. Ze vindt het in ieder geval grellig. Tee hee.

En nu moet ze het aan de anderen gaan vertellen. Nog consternatie!

Heidi dacht ze allemaal samen moesten beslissen. Bert vraagt zich af of het live is, en “is het diene viezen”. Ja dus, het is diene viezen.