Hoera!

Nieuw uitzicht van weblog valideert als XHTML 1.0 Transitional.

Nog een probleem met een <script>-tag, en lastigheden met de datum die er blijkbaar in MT niet opkomt, en natuurlijk nog altijd het weirde css-probleem, maar bon, getting there.

update: het css-probleem was wel degelijk een idiotie van het zuiverste water. In plaats van a:visited stond er a:followed. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, en ik kan in mijn verdediging alleen zeggen dat ik veel te weinig geslapen heb, en dat al die nieuwe (X)HTML en CSS recht uit mijn handen gekomen is zonder knip-en-plakwerk van andere websites.

Maar dus: nieuwe css valideert!