De truken van de foor

Tss, een geval van zwaar lateraal denken. Probleem: met <div>’s in deze volgorde: <div id=”masthead”>…</div> <div id=”body”>…</div> <div id=”sidebar”>…</div> <div id=”footer”>…</div> er proberen voor zorgen, zonder absolute positionering en zonder body en sidebar van plaats te verwisselen, dat de sidebar naast de body staat. Reden: masthead moet gewoon groter en kleiner kunnen worden en dan …