De truken van de foor

Tss, een geval van zwaar lateraal denken. Probleem: met <div>’s in deze volgorde: <div id=”masthead”>…</div> <div id=”body”>…</div> <div id=”sidebar”>…</div> <div id=”footer”>…</div> er proberen voor zorgen, zonder absolute positionering en zonder body en sidebar van plaats te verwisselen, dat de sidebar naast de body staat. Reden: masthead moet gewoon groter en kleiner kunnen worden en dan […]

Afscheid

Geef toe, dit kan tellen als familiedocument. Karel Waegenaer, geboren in 1883 in Zelzate, getrouwd met Marie De Telder, vader van Simonne, Louis en Elisabeth, en in 1917 “door de Duitsche macht aangehouden en als martelaar voor het Vaderland ter dood gebracht te Gent”. Dit is zijn laatste brief: Gent, den 9 September 1917 Beminde […]

Zot

Tja. ’t Is deze week nog gene vetten geweest van slapen, ik schat zo’n drie à vier uur per nacht gemiddeld. Vannacht toch rond halfdrie in slaap geraakt, gelukkig. ’t Zal wel de verandering van het seizoen zijn zeker? Slaapdeprivatie is een raar iets, en dat visioen met een witte baard was inderdaad zotte Frans. […]