Triestige tiepen

Over Raymond van het Groenewoud:

oeverloos gezever (“Portalis”)

WEG MET RAYMOND VAN HET GROENEWOUD!!! (“Jan”)

Ze zouden maar best ook eens klacht indienen tegen Raymond van’t Groenewoud. Nu dat we er toch over bezig zijn…wat the fck betekent Raymond ? NIETS, NOPPES, NULLES. De FLOP van Vlaanderen, de grootste za(ag)nger van botswana. (“Briggs”)

Op het containerpark van mijn geboortestad rekenen ze 5 eurocent de kilo. Ik schat Raystronts gewicht op 75kg, nat zaagsel bovenaan inclusief. M.a.w. opdat hij in zijn leven toch nog enig nut gehad zou hebben, zou je, om hem bij het groen!afval te mogen dumpen, NOG ALTIJD 3,75 EUR moeten neertellen!!!!!! Sorry maar zelfs DAT heb ik er niet voor over. (Cosyns Michael)

Naar aanleiding van deze post van Luc Van Braekel.

Het kan natuurlijk zijn dat ik mij helemaal vergis, maar Raymond lijkt me niet meteen een mens die slecht van inborst is. En als hij over de Amerikanen zingt

Weg met die boeren van Amerika! Weg met Amerika! Weg met het kolonialisme van Amerika! Weg met dat lelijke knauwende Engels. Al die Angelsaksische pretentie, arrogantie. Ja, een gloeiende pook in hun gat, en dat is dat!

…dan zou ik daar eerder de bedenking bij maken “dit is er zó over dat je echt wel achterlijk moet zijn om te denken dat dit iets anders dan tongue in cheek is”.

Maar meer nog dan dat, zou ik geneigd zijn te denken “houdt Raymond ons hier geen spiegel voor?” — in de zin van, enerzijds “verander hier een paar woorden aan en het is wat je in elke willekeurig café de goegemeente over Turken hoort zeggen”. Maar vooral anderzijds: hier worden volgens mij vooral de “linkse intellectuelen” mee geparodieerd, en wordt hén een spiegel voorgehouden.

Wordt aan die zogezegd weldenkende progressieven even meegegeven dat zij op hun eigen manier even gevaarlijk veralgemenend bezig zijn als, ik zeg maar iets, het Vlaams Blok bijvoorbeeld.

En dan maak ik me wel heel erg boos op Luc, die in zijn stukje verdàcht klinkt als de propaganda-arm van voormeld Vlaams Blok, of eigenlijk beter van Paul Beliën c.s.:

Aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen of nationaliteiten is in België strafbaar, maar in de praktijk wordt dit alleen toegepast ter bescherming van migranten, bij voorkeur van Arabische of islamitische origine. Tegen Amerikanen en Britten mag ongebreideld haat gepredikt worden […]

Ik denk dat ik op 20 september maar eens Fnacwaarts trek om me die nieuwe plaat aan te schaffen.

24 reacties op “Triestige tiepen”

 1. Lees : Stephen Fry. ‘Making history’. In dit SF verhaal zou Hitler nooit geboren zijn (zouden de Duitsers gewonnen hebben en een atoombom gehad hebben – omdat ze de Joodse wetenschappers niet voor en tijdens de jaren 30 hadden doen vluchten, en die bom op Moskou gegooid hebben) en de US een blok maken tegen ‘Europees Duitsland’. De US en het andere blok zijn in de roman hedendaags ‘Orwelliaans’.
  Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de US dat nu is. In die zin zeg ik ook : ‘Weg met Amerika.’ Om die indruk te staven laat ik binnenkort een uitgebreide mening van me daarover publiceren op m’n blog.

 2. Ik begrijp niet wat Michel wil zeggen: dat Raymond ons een spiegel zou voorhouden? Dat we hier Europa OOK alle recources aan het verbranden zijn (olie) en we er maar op leven? Ja , natuurlijk ! Dat weet je toch al langer, Michel!
  We zijn hier samen met de Amerikanen toch de grootste opportuniesten die er op deze bol rondlopen zeker? Aprés nous les mouches! Waarom nog kinderen hebben ? Hypocriete boel allemaal !

 3. Nee, spiegel voorhouden aan al die “linkse tiepen” die heel Amerika en alle amerikanen over dezelfde kam scheren, en die met even weinig kennis van zaken en even groot stuurman-aan-wal gehalte als de gemiddeldste Vlaams Blokker de salonfilosoof uithangen.

 4. Pheh, ik heb geen zin om schaak te spelen nu, omdat er niemand wint in d(i)e discussie me dunkt, links of rechts, whatever.
  Ik heb een nogal zwartgallige toekomstvisie. Als ‘we’ voortdoen zoals nu dan gaat het naar de kloten. Enfin , simpel gesproken: de kapitalistische groei is bijna aan zijn einde gekomen, (zoals we nu bezig zijn, weet iedereen al langer, gaat niet). Het zo bejubelde sociaal model in Belgie staat op springen , het is onbetaalbaar aan het worden. (We zijn een van de weinige landen waar het nog kan, dankzij onze, en daardoor hoge staatschuld. Geen politieker wil dat aan de bevolking zeggen. Morgen barst de bom. Wat een gedoe met die energiecheques bijv? Hou dat geld en investeer het in de staatschuld en daarna in projecten voor alternatieve energie. Geen politiek die er aan denk om dat voor te stellen , neen ze gaan maar verder met hun spelletjes, walgelijk gewoon! Langetermijnvisie ? Nada!
  Neen aan Amerika? Neen, aan de ongebreidelde , onbedachtzame verspilling aan kostbare grondstoffen die de natuur ons geschonken heeft. We maken alles kapot. Neen aan Amerika , aan Europa ja! Hedendaagse kolonialisten, knechters van arme mensen in Afrika en het midden Oosten. Er is nog niets veranderd. Links? Ja die doen mee natuurlijk. Wat zijn onze vakbonden anders dan de verpersoonlijking van de verdrukking van de werkmensen in eeen andere wereld. Protectionisme is gelijk geworden aan Links. All for the Beef. Oud verhaal . Kijk naar Anseele.

 5. Tja en het is ook grote onzin om zo’n anti-america rant gelijk te trekken met een tirade tegen bev. de Marokkaanse gemeenschap hier, omdat de machtspositie van de twee groepen nu eenmaal niet gelijk is…

  Het VB of de LPFis nu eenmaal niet groot geworden met hetzes tegen Amerikanen….

 6. @Michel: Vrijdag heeft Raymond in “Wilde Geruchten” op Radio 1 toelichting verstrekt bij zijn motieven om dit nummer te schrijven. Het “spiegel voorhouden” kwam daar niet in voor, hoewel ik zelf ook eerst dacht dat het in die richting te zoeken was. Uit de toelichting van Raymond blijkt dat de directe aanleiding vooral te zoeken valt in zijn frustratie over de dominante positie van Clear Channel op het vlak van het organiseren van concerten.

 7. Kijk, ik lees hier uw blog en ik zie dat uw enkele reacties van bepaalde personen hebt overgenomen van de blog van LVB.

  Die eerste reactie die u overneemt is onthutsend verkeerd OVERGENOMEN: u neemt maar een stuk van het citaat.

  Deze persoon schreef volledig:
  Quote Portalis “Verre van aanhanger van het Vlaams Blok te zijn, is het toch raar dat hun racistische uitspraken geen vrijheid van meningsuiting zijn en dat Raymond (die diep in mijn achting is gezakt) zijn oeverloos gezever wel een mooie uiting is van vrije meningsuiting.”

  Dat verandert die quote toch voor een groot deel, is het niet.

  U variatie op Raymond zijn liedjestekst is wel zeer mooi gevonden. Chapeau! Maar ze overtuigt me niet! Ik heb Raymond zijn uitleg ook gehoord en het is wat het liedje is. Een voedselbron voor veel anti-Amerikanen. En die mensen hebben hun recht om dit allemaal te uiten maar dan wel zonder agressie tegen andere vormen van meningsuiting.

  Ik ben verre van een racist of een Vlaams Belanger. Hun ideeën zijn kortzichtig en dwaas maar ze mogen die uiten, zodat ik ze kan weerleggen. Net zoals ik wil reageren op Raymond zijn domme liedjestekst.

  Als afsluiter wil ik zeggen dat ik niets tegen Raymond heb. Hij is een zeer goede liedjesschrijver en ik hoor zijn muziek zeer graag, behalve dit ene liedje.

 8. Ik vind het -net als Martin wisse- toch nét iets anders.

  Oké. Een bekend zanger zou in dit land geen lied kunnen uitbrengen “Weg met Marokko”, zelfs al ligt het er vingerdik op dat hij zijn toehoorders een spiegel voorhoudt…

  …maar de kritiek in “Weg met Amerika” is toch niet volledig gelijk te stellen aan de scheldtirades die je her en der leest of hoort over “migranten, bij voorkeur van Arabische of islamitische origine”?

  Er mag nog zoveel geciteerd worden uit die ene uitzending op Radio 1, je weet zó dat Raymond de naam “Amerika” bewust veralgemenend gebruikt. Toch?

  Ik ben eigenlijk benieuwd wat Luc zelf vindt van de monopoliepositie van Clear Channel. Als je vanuit Raymonds genoemde (terechte?) frustratie denkt, wordt het lied heel anders.

  Je kan zeggen dat Raymond als beroepsmuzikant het recht heeft om op te boksen tegen mensen die zijn industrie grootschalig beïnvloeden. Dat wordt amper gedaan op de manier die hij nu hanteert, namelijk in een lied… zijn werktuig.

 9. @Michael: “Raymond lijkt me niet meteen een mens die slecht van inborst is”.

  In precedenten van het CGKR blijkt dat niet zozeer de “inborst”, dan wel het “resultaat” doorslaggevend is bij de beoordeling. Deckers en Ornelis bijvoorbeeld, die in hun koldershow op Q-Music de zusjes Williams “bosapen” had genoemd, zijn toch ook geen mensen met een slechte inborst, zou ik denken. Toch nam het CGKR hun uitspraak zeer ernstig en diende klacht in bij de Geschillenraad voor Radio en Televisie.

  De twee maten en twee gewichten-houding inzake discriminatie en racisme-uitingen was voor mij de enige reden om dit stukje te schrijven. Ik lees dat je je daar erg boos over maakt, maar ik lees geen tegenargumenten.

  Martin Wisse biedt wel een mogelijk tegenargument, namelijk de ongelijke machtspositie. Dat is echter een argument dat ik niet aanvaard. Ten eerste omdat het niet in de antidiscriminatiewet staat dat je wel haat mag prediken tegen machtige nationaliteiten, religies of bevolkingsgroepen. Ten tweede omdat zo’n argument ervan uitgaat dat het doel van de antidiscriminatiewet erin bestaat alle groepen gelijke machtsposities te bezorgen. Nu bestaat er wel min of meer een maatschappelijke consensus dat er gelijke kansen, dus een gelijke uitgangspositie moet bestaan. Er is echter geen maatschappelijke consensus dat het eindresultaat ook absolute gelijkheid moet zijn.

  Jouw vergoelijing van het prediken van haat tegen groepen met een machtige positie heeft dus niets te maken met “gelijke kansen” (vertrekpositie dus), wel met de gelijkschakeling van het eindresultaat. Nu zijn er inderdaad wel enkele politieke stromingen die streven naar een gelijkschakeling van het resultaat van elk maatschappelijk proces (laten we die stroming “de collectivistische stroming” noemen), maar doen alsof daar een algemene consensus rond bestaat, en doen alsof het “onzin” is om het daarmee oneens te zijn, lijkt me niet correct.

  “Het LPF of het VB is niet groot geworden met hetzes tegen Amerikanen” … hiermee suggereer je dat het doel van de antidiscriminatiewetgeving niet het bestrijden van discriminatie zou zijn, maar het tegengaan van de opkomst van bepaalde politieke partijen. Op dat vlak zal een Tanguy Veys jouw onmiddellijk gelijk geven, maar tot nader order beoordeel ik de antidiscriminatiewetgeving in het licht van haar officiële doel, namelijk het bestrijden van discriminatie.

 10. Voor alle duidelijkheid: de drie laatste alinea’s van mijn vorige reactie waren voor Martin Wisse bedoeld. “Jouw vergoelijing van het prediken van haat tegen groepen met een machtige positie” slaat dus op Martin, niet op Michel 🙂

 11. Raymond mag dan misschien wel een terechte kritiek hebben op het monopolie van Clear Channel, maar dan vraag ik me wel af wat de rest van de USA er mee te make heeft. Dat hij dan een liedje schrijft ‘Weg met Clear Channel’.

  Doch zoals Luc schrijft, mensen van goede wil worden zelf door het Centrum afgestraft.

 12. @luc: “tegenargumenten”? Wie geen verschil ziet tussen Raymond van het Groenewoud die duitsers dik en italianen lui en amerikanen imperialistisch noemt enerzijds, en anderzijds zwarte vrouwen bosapen noemen en de insidieus racistische praat van het Blok, is mijns insziens van slechte wil.

 13. Wel, Michel je overtuigt me niet omdat je persoonlijk in je eigen opvattingen blijft hangen. Ok, in je redenering van het Blok kan ik nog voor een deel volgen maar is Deckers en Ornelis dan de nieuwe radio Rwanda (die opriep tot genocide) Ik denk het niet. Met Duitsers en Amerikanen mogen we lachen, maar niet met de … (je weet wel) Is er een verschil? In onze democratie hebben we voldoende mechanisme om onruststokers tegen te gaan zonder dat er censuur voor de pas moet komen. In de VS mochten neo-nazis door een Joodse wijk marcheren met spandoeken. Zeer wansmakelijk naar mijn gevoel maar een recht op vrijheid van meningsuiting. Een linkse, ja een echte zeer linkse vereniging, die de mensenrechten verdedigden nam het zelf op voor de nazis op dit ene punt en vonden dat ze het konden. De mars is er gekomen, maar niet door de Joodse wijk, ondanks het feit dat men het mocht. (na vonnissen etc…) Is de VSA nu een neonazi staat? Neen! (niet met flauwe humor afkomen) Een regering komt en gaat. Een dynamische democratie kan dit overleven en heeft het juist nodig. Het is het politiek correcte denken dat de democratie juist uitmoordt. En ben ik daardoor een triestige tiep, wel what the heck, liever dan kip zonder kop.

  Aan Huug: je schrijft ‘ naar mijn gevoel is er einde gekomen aan de groei van het kapitalisme…’ Wel, dan moet je eens naar de Slegte boekhandel gaan, afdeling tweedehands politiek. Daar vind je genoeg boeken over mensen die hetzelfde beweerden vijftig jaar geleden. Daarnaast stelden ze ook dat de grote Proletarische revolutie meteen zou beginnen.

 14. … de vergelijking van een gekleurde medemens met een aap is al zolang racisme bestaat een dooddoener. Dus triest dat Deckers en Ornelis deze uitspraak bezigen, en tja, dan krijgen ze het deksel op de neus. Niettegenstaand dat ik vind dat heel de hetze toen overdreven was gezien de context dat in dat programma wel meer onzin verkocht wordt, een klacht was overdreven.

  Een beetje een andere invalshoek:

  Vele mensen die oa. op Raymonds gastenboek reageren stemmen voor een bepaalde partij, lijkt me vrij duidelijk. Dezelfde partij die voor het behoud is van onze Vlaamse Cultuur, en die wilt vrijwaren van “besmetting” door andere culturen.

  Wel, als er één cultuur is die onze (en zowat elke cultuur ter wereld) “besmet”, dan is het wel de Amerikaanse, zoals Raymond mooi verwoord, en dit op een véél hoger niveau als bv. de Islamcultuur onze cultuur “besmet”. En toch reageren deze mensen tegen dit nummer, terwijl het toch een mooi statement is. En als de mensen die stemmen voor een partij die de Vlaamse Cultuur hoog wilt houden ook nog es RVHG, één van de belangrijkste Nederlandstalige artiesten in ons landje, op de brandstapel willen zetten, dan hou ik mijn hart vast voor de zgn. Vlaamse Cultuur als deze partij aan de macht is…

 15. Het “Makakenlied” ging er nog veel verder over, was dat dan nog meer tongue in cheek? Daarover heb ik (terecht) nooit zulke vergoeilijkende commentaren gelezen.

  Ik vind beide liedjes plat en stuitend, ze bedienen zich alletwee van cliches en vooroordelen tegen een bepaalde bevolkingsgroep en roepen alletwee op tot geweld. Nochthans is slechts 1 van de 2 verboden wegens racisme, en kreeg er 1 goede pers en 1 slechte. Van het ene liedje wordt gevraagd er de humor en de parodie van in te zien, bij het andere was dat blijkbaar onmogelijk.

  2 maten, 2 gewichten.

 16. Ik weet niet wat je bedoelt met “makakenlied”, maar ik hoop in elk geval niet datgene wat ik tegenkom door te googlen, want dan is de vergelijking ver te zoeken.

  Ik vind het woord “makak” op zich al 10 x kwetsender voor de gekleurde medemens dan heel de tekst van Raymond voor de Amerikanen. (niet toevallig dat Deckers en Ornelis toen destijds die klacht aan hun broek kregen: was ook een luchtige opmerking in een luchtig programma, maar gekleurde medemensen (Williams-zussen) vergelijken met “bosapen” is op racistisch vlak al eeuwen een schandalige vergelijking gebezigd door notoire racisten.) Het gaat em ook om woordkeuze, en ik denk dat het woordje “boeren” of “idioten” (zie nummer Raymond)gangbare scheldnamen zijn itt makak.

  Het verschil zit em in de details, wat vaak zo is als het over de wet gaat in ons land. Ik vind het gewoon raar dat mensen die ijveren voor vrije meningsuiting steigeren als iemand die een andere mening heeft als de hunne dat recht van vrije meningsuiting wordt verleend…

  2 maten, 2 gewichten

  (tip: zoek eens achter de tekst van “Italianen” van RVHG uit 1977 en laat weten wat je er van vindt)

 17. Raymond heeft het weer eens gedaan! Al die verontwaardiging (en erger) over een liedjestekst (die niet direkt tot zijn ‘betere’ werk behoort) zou best grappig kunnen zijn, als ze niet ook zo overtrokken was.

  Als ik me goed herinner, was het niet Raymond die het bevel gaf Irak kapot te bombarderen en duizenden onschuldigen van hun aards bestaan te bevrijden. Raymond is niet verantwoordelijk voor staatsgrepen in Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, …
  Enzovoorts.

  Raymond maakte een liedje. Niemand is verplicht er naar te luisteren. Aan bommen en staatsgrepen valt zo gemakkelijk niet te ontsnappen.

  Raymond vergat wel dat de Amerikaanse boeren helaas voor het grootste deel failliet zijn, kapotgeconcurreerd door de agro-industriëlen. Als hij nu eens over dat laatste soort hufters een liedje zou maken?

 18. Hier de tekst van “Italianen”, een nummer van RVHG uit 1977. Het baat misschien niet in de discussie over het centrum (vermits dat toen nog niet bestond uiteraard), maar zo is het misschien duidelijk dat Raymond geen linkse rat is doch een voorvechter van de vrije meningsuiting (en de ironie, al vraagt dat voor vele slechte verstaanders misschien een extra inspanning:)

  Italianen
  Hebben zin voor melodie
  Hare Krishna, Traviata, Napoli

  Italianen
  Blondjes blijven zij niet af
  Onnozel fluiten, Italianen zijn te maf

  Italianen
  Aan honderd blablabla per uur
  Schone schoenen, zeer veel stijl
  Maar geen caruur

  Italianen
  Laffe kaffers bij de vleet
  Met de meisjes veel proberen, zelden beet

  Vertrouw geen Italianen
  Ze knoeien met conserven
  Ze steken er van alles in
  Ze lullen van amore
  Maar laat ze ouwehoeren
  Een Italiaan is ons te min
  Italianen

  O die Italianen, ze zitten vol van charme
  Aiaiai bella ragazza, quando viagga
  O die Italianen, claxons met veel alarmen
  O die Italianen, wat zijn ze toch romantisch
  Amore, quanta sepolta …

  Maar jongens van stavast
  Die vind je slechts hier in deze Lage Landen
  Waar het altijd zeikt en waar ik trouwens
  Zo vlug mogelijk weg wil
  Naar de Provence waar ik in een
  Witte villa wil wonen enzovoort enzovoort

  Italianen
  Veel bravoure op de markt

  Italianen
  Ach het is een volk apart

  Italianen
  Temperatuurvol als dat heet
  Maar die rakkers zijn toch verre van compleet

  Vertrouw geen Italianen, ze stelen uit je wagen
  In liegen zijn ze eerste prijs
  Ze willen je verleiden maar slechts voor korte tijd
  En ze maken je van alles wijs

  Vertrouw geen Italianen
  Ze willen je bedotten
  Ze steken er van alles in
  Ze lullen van amore
  Maar laat ze ouwehoeren
  Een Italiaan is ons te min
  Italianen

 19. Rakkers staakt uw wild geraas…..
  Binnenkort zijn anderen baas.
  Het Belgisch Koninkrijk gaat dan verloren
  in de Groot Europese toren.
  In het licht van de halve maan
  een nieuw firmament zal ontstaan.
  De bel… bel… belg… gaat eraan.
  Zij worden dan niet meer verstaan.
  Geen Vlaamsch niet meer en ook geen Frans;
  Alleen nog het nieuwe Rotterdams.
  En bovendien en dat is de grap
  helemaal geen Vlaamse rijstepap
  En bovenop nog eens de tol!
  Nederlanders dat wordt te dol.
  Jan Kees te doen betalen
  tot vreugde van de Walen.
  Die elke morgen bij het eten
  ’n Hollander als ontbijt opvreten.
  Gaat den Haag niet protesteren?
  Natuurlijk eerst braafjes Frans gaan leren.
  OM beleefd te zeggen aan die heren.
  DE IJZEREN RIJN is niet te verteren.

Reacties zijn gesloten.