De Kerk, en homo’s

Ik hoor op het nieuws dat de verse paus instructies geeft om homo’s niet toe te laten tot het priesterambt.

Specieus.

Het kan zijn dat ik dat helemaal verkeerd zie, maar is abstinentie van heterosexuele sex niet zo ongeveer hetzelfde als abstinentie van homosexuele sex? Is dat niet zoiets als zeggen dat er vanaf nu alleen nog maar imams mogen komen die geen whisky drinken, maar dat imams die geen vodka drinken, moeten geweerd worden?

En ook: is een priester die zich vergrijpt aan meisjes van acht echt béter dan een priester die zich vergrijpt aan jongens van acht? Het kan zijn dat ik me vergis natuurlijk, maar ik dacht niet dat het onomstotelijk bewezen was dat de Griekse Beginselen noodzakelijk leiden tot pedofilie.

Ik zal het wel allemaal verkeerd zien, vermoed ik. Maar ik vraag me toch af wat kardinaal Danneels daar allemaal over gaat zeggen. godsdienst homo’s

9 reacties op “De Kerk, en homo’s”

 1. Had je de Morgen gelezen, je had het al geweten, wat Daneels er over te zeggen heeft. En zelfs enkele katholieke homo’s blijken niet boos te zijn, om de een of andere bizarre reden.

  LEEEES DE MORGEN (van gisteren :-D)!!! En hieronder het betreffende artikel:

  VATICAANSE INSTRUCTIE OVER HOMOSEKSUALITEIT VERSCHIJNT VANDAAG

  Wat de afgelopen maanden nog een wild gerucht was, wordt vandaag officieel.

  In de krant L’Osservatore Romano verschijnt de veelbesproken Vaticaanse instructie over homoseksualiteit en de seminaries. Kort samengevat komt ze erop neer dat wie diepgewortelde homoseksuele neigingen vertoont, voortaan niet meer tot priester gewijd kan worden.

  Wie in het verleden ‘sukkelde’ met homoseksueel gedrag, krijgt een tweede kans, op voorwaarde dat hij drie jaar lang zijn neigingen heeft kunnen overwinnen.

  De homoseksuele daad wordt als “immoreel” bestempeld en handelend tegen de natuurwetten.

  De Belgische bisschoppen reageren pas vandaag officieel op de instructie, zeg maar een Vaticaanse rondzendbrief. In de marge van een persconferentie vertelde kardinaal Danneels aan De Morgenwel dat hij geen grote veranderingen verwacht voor de Belgische kerk. “Uiteraard moeten we rekening houden met de instructie, het is een officieel document.

  Maar in de praktijk zie ik weinig veranderingen. We voeren al een beleid dat in overeenstemming is met de richtlijn.”

  Danneels verwijst naar de verklaringen van de Zwitserse bisschoppen, die volgens hem genuanceerd zijn. Niet de seksuele geaardheid staat centraal, zeggen de Zwitserse bisschoppen, wel het celibaat en de wil om Christus op een coherente manier te volgen.

  Wie het celibaat respecteert, kan volgens Danneels dus tot priester worden gewijd. Ook een homoseksuele kandidaat. “Tenzij zijn gedrag en levensstijl in tegenstelling zijn tot de vrije keuze.”

  Conclusie: je mag het nog wel zijn, maar niet meer doen. Je outen of je gedragen als homo is op de rand. En er propaganda voor maken is helemaal uit den boze.

  De lezing van Danneels blijft een stuk genuanceerder dan wat veel waarnemers in het document zien. De kardinaal verwees ook naar de genuanceerde verklaringen van de holebipastores, een niet-officiële werkgroep binnen de kerk die net haar vijfentwintigste verjaardag viert. De kerkelijke holebi’s komen ook vandaag naar buiten met hun officiële reactie, die in de lijn ligt van wat Danneels stelt. Meer nog: de holebipastores bekijken het opvallend positief en stellen dat het homozijn op zich niet wordt afgekeurd en dat er voor het eerst officiële erkenning komt van homoseksuele priesters. Als ze zich maar aan het celibaat houden.

  Dat de instructie er nu, na jaren van speculatie, toch komt, is geen toeval. Vooral de Amerikaanse kerken hadden recentelijk af te rekenen met enkele grote schandalen inzake seksueel misbruik. Die schandalen hebben de publicatie van de instructie versneld, erkent kardinaal Danneels. Al zegt hij er uitdrukkelijk bij dat pedofilie niets met homoseksualiteit te maken heeft. “Ook heteroseksuelen plegen seksueel misbruik.”

  Kardinaal blijft genuanceerd over nieuwe richtlijn inzake homopriesters

 2. Er is echter ook goed nieuws van de kant van het vaticaan, Er is in het vaticaan beslist dat overleden baby’s vanaf nu direct naar de hemel gaan en niet mee naar het vagevuur (zie De Standaard van gisteren). En gij nu ?

 3. ik ben op zoek naar gelijk welke info over hoe gelijk welke godsdienst reageert op homofilie en hoe ze denken over homofilie. ik heb deze info zeer dringend nodig voor een schooltaak. als u mij kan helpen zal ik u zeer dankbaar zijn. danku

 4. Pingback: Résultats
 5. ZONDER HOMOPRIESTERS KAN HET VATICAAN NIET OVERLEVEN
  4 januari 2010
  Guillaume Plas
  Priestercelibaat en kuisheid
  Het Concilie van Nicea verbood aan priesters om nog in het huwelijk te treden. Tijdens eeuwen werd dit verbod niet nageleefd. Het schandalige leven van priesters, bisschoppen en pausen leidde tot strengere regels en naleving van dit verbod. Door het oecumenisch concilie van Trente (1545-1563) werd het priestercelibaat” sacerdotalis caelibatus” plechtig vastgesteld en later opgenomeAn in de Codex van het Canonieke recht. De diocesane priester legt een belofte van gehoorzaamheid af en een gelofte (een vrijwillig aan God afgelegde belofte) van kuisheid. Deze kuisheid zit vervat in het celibaat zelf, anders zou dit betekenen dat de kerk de priesters aanspoort tot buitenhuwelijkse seksuele betrekkingen en liederlijkheid. Deze kuisheid geldt natuurlijk ook voor de homopriesters. De hypocrisie is een christelijke deugd, en de gelofte van kuisheid is er het beste voorbeeld van. O God, geeft mij de kuisheid, maar nu nog niet, schreef Sint-Augustinus (354-430, boek VIII, 17). Charles Regismanset zei over de kuisheid: La chasteté est assurément la plus négative des vertus, à moins que ce ne soit le plus secret de tous les vices. De libido van de priesters is uiteraard veel sterker dan hun gelofte van kuisheid. Zij worden door het Vaticaan gedwongen, een tegennatuurlijk en hypocriet leven te lijden. Rabbijnen, dominees en imams, zijn niet aan dit hypocriet celibaat onderworpen, maar de boeddhistische monniken wel. Het priestercelibaat is volgens kardinaal Claudio Hummes, verantwoordelijke voor de clerus van het Vaticaan, geen dogma, maar een disciplinaire norm. 80% van de Vlaamse priesters willen de afschaffing van de celibaatplicht. De Bijbel zegt dat het huwelijk verbieden, een “duivelse doctrine” is. (1 Timoteüs 4).Waarom gedraagt het Vaticaan zich dan op een duivelse wijze tegenover haar priesters?-
  Homopriesters in dienst van een homofobe werkgever.
  Het Vaticaan.
  Volgens de Nieuwe Katholieke catechismus (N.K.C) art. 891, bezit de Paus, onfeilbaarheid krachtens zijn ambt, wanneer hij de leer betreffende het geloof en de zeden in een definitieve uitspraak afkondigt.
  De onfeilbare Paus verbiedt, anticonceptie, abortus en euthanasie, maar hij is ook fel gekant tegen homoseksualiteit, die nochtans welig tiert onder de clerus. De homoseksualiteit is door de eeuwen heen een traditie geworden in de katholieke kerk. De kerk heeft altijd de seksualiteit gediaboliseerd, niet alleen de homoseksualiteit. In zijn kerstboodschap van 23.12.2008 waarschuwde de Paus voor de gevaren van homoseksualiteit. De paus noemde in deze kersttoespraak homoseksueel gedrag ‘een vernieling van “Gods werk”. Paus Benedictus XVI, vindt dat homoseksualiteit en opvattingen over gender de mensheid naar de afgrond voert. De mensheid redden van homoseksueel of transseksueel gedrag is even belangrijk voor de Paus als de bescherming van het milieu. De Mexicaanse Kardinaal Javier Lozano Barragan, zegt dat de homoseksualiteit een zonde is, en homo’s, lesbiennes en transseksuelen komen niet in de hemel. Hij steunt zich daarvoor op Sint-Augustinus. Hij zegt eveneens dat de Catechismus van de Katholieke kerk homoseksualiteit als een ongeordende vorm van seksualiteit beschrijft. De catechismus zegt dat het een “objectief ongeordende neiging is”. (art. 2358 N.K.C.) Volgens de heilige Schrift is het een ernstige ontaarding (Gen. 19,1-29, Rom, 1,24-27, Kor. 6, 10, Tim 1, 10). De homoseksuelen zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven (art. 2357 N.K.C.) Het Vaticaan vindt dat homoseksuele handelingen een zonde zijn. De homoseksuele geaardheid wordt niet veroordeeld door de kerk, maar de homoseksuele handelingen wel. Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen zegt de catechismus. (art. 2359 N.K.C.). Deze nieuwe catechismus wordt onderwezen, maar niet nageleefd door de kerk zelf. De homopriesters en andere geestelijken, lappen deze catechismus en de heilige Schrift, aan hun laars. De helft van de geestelijken gaan dus branden in de hel, alleen al wegens hun homoseksualiteit, als men de heilige vrouwenhater, Paulus mag geloven. In de brief aan de Korintiërs schrijft Paulus: De schandjongens (homoseksuelen), de knapenschenders, enz. komen niet in het Koninkrijk Gods. (1 Kor. 6,9-10) Men is dus zeker dat ook in de hel de mis kan worden opgedragen. Aartsbisschop Celestino Migliore zei dat de Heilige Stoel tegen een voorstel van EU-voorzitter Frankrijk is om de strafbaarstelling van homoseksualiteit wereldwijd af te schaffen. Het Vaticaan en de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) weigeren het voorstel te steunen van 66 landen, over de universele depenalisering van homoseksualiteit. Het Europees parlement heeft zelfs een amendement aangenomen waarin het politieke en religieuze leiders oproept af te zien van uitspraken die kunnen aanzetten tot haat tegen homo’s.
  De bisschop van Namen André Leonard trouw aan de leer van het Vaticaan
  In een interview in 2007 in het tijdschrift Télémoustique gaf de bisschop André Léonard zijn standpunt over homoseksualiteit. Hij vindt het een “niet goed ontwikkelde vorm van menselijke seksualiteit”en “de homoseksuelen zouden een blokkering kennen van hun normale psychologische ontwikkeling”. De bisschop acht homoseksualiteit een abnormaliteit, maar hij zou niet gezegd hebben dat homoseksuelen abnormalen zijn. De priesters die gedwongen worden tot kuisheid, worden bestendig gefrustreerd in hun seksualiteit en psychisch getraumatiseerd. Is Mgr. Léonard, een geheelonthouder, zonder libido? Eerst zien en dan geloven, zou de heilige Thomas zeggen.
  Anglicaanse kerk.
  De Beweging van lesbische en homoseksuele christenen beschuldigen de Anglicaanse Kerk van hypocrisie in haar houding tegenover homoseksualiteit. Bijna de helft van de bisschoppen zou volgens deze beweging praktiserende homoseksuelen tot priester wijden. De Schotse Anglicaanse Kerk zegt geen probleem te hebben met homoseksuele priesters, en dit in strijd met het officieel standpunt van de Church of England die praktiserende homo’s weigert. In 2003 keurde de Espiscopal Church in Amerika, de aanstelling van de homoseksuele Reverend Canon Gene Robinson, als bisschop van Hampshire goed. In 2009 keurde de Episcopal Church een voorstel goed, waardoor de homoseksuelen en lesbiennes mogen priester worden in de Anglicaanse Kerk van de Verenigde Staten. De homoseksualiteit verscheurt de Anglicaanse kerk.
  Op 17 mei 1990 verwijderde de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de lijst van mentale stoornissen, maar dat is nog niet doorgedrongen tot in het Vaticaan Het Vaticaan en de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) weigeren het voorstel te steunen van 66 landen, over de universele depenalisering van homoseksualiteit.
  Homopriesters in dienst van een homofobe God.
  De leer van de Rooms-katholieke kerk is gesteund op het Oude en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de traditie en het leergezag van Rome. Het Oude Testament is duidelijk over de homoseksuele handelingen: Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijke geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. (Lev. 18, 22 en 20.13). Een vrouw zal geen manskleren dragen, en een man geen vrouwenkleed aantrekken, dat is een gruwel (Deut. 22, 5). God, reeds bekend als massamoordenaar door de zondvloed, verwoeste later Sodom en Gomorra, omdat de homoseksualiteit er welig tierde.
  De vijandigheid tegenover homoseksuele handelingen, gesteund op de Bijbel, werd op het Concilie van Nabloes (16.1.1120) vastgelegd. Homoseksueel gedrag werd quam faciens tam patiens (zowel actieve als de passieve partij) bestraft met de brandstapel. (Wikipedia). De kerk handelde toen nog in overeenstemming met wat de Bijbelse homofobe God gebiedt. Nu is de leer van de kerk in strijd met Gods gebod, omdat de kerk niet meer kan uitvoeren wat God zegt. De Bijbelse god gebiedt niet alleen de dood voor homoseksualiteit, maar ook voor: de onbesnedene (Gen. 17,14) de niet-maagdelijkheid (Deut. 22, 21-24)) de overspelige man of vrouw (Deut.22, 20-30, Lev. 20, 10) de ongelovige (Ex. 22, 20), de niet-naleving van de sabbat (Ex. 30, 14 en 31,14 en 35-2) de godslastering (Lev. 24, 23 en Deut. 13,6-10) de coïtus interruptus (Gen. 38,9-10) en de opsomming is onvolledig.
  Was het niet God die zei in de Tien Geboden, dat men niet mag doden? God is dood volgens Hegel, Nietzche en J. Rostand, maar dat wil niet zeggen dat hij ooit heeft bestaan. Ja, men zou al blij zijn als die Bijbelse God dood is, om zelf te kunnen overleven, maar een “fictie” sterft niet zegt Michel Onfray. Als God de mens heeft geschapen heeft hij niet gewild dat deze 100% heteroseksueel is. De Bijbel spreekt niet over lesbische vrouwen, maar Paulus in de brief aan de Romeinen 1.26-27, veroordeelt ook het lesbisme. Jezus bevestigt, dat hij de Wet niet ontbindt, maar komt vervullen en dat er niet één jota of één titel zal vergaan van de Wet. (Matt. 5,17-19.) De mythische Jezus, als 2de persoon van de Drievuldigheid bevestigt dat het Oud-testament niet opgeheven is.
  Kan de kerk overleven zonder homopriesters?
  De internationale columnist, priester en auteur van de “De Good Book”, schrijft “The Catholic Church needs its gay priests”. De Katholieke Kerk kon in de vorige eeuwen de homopriesters al niet missen, maar nu nog minder dan ooitr. De homogeestelijken verbannen, zou dodelijk zijn voor het voortbestaan van de “Katholieke kerk”.
  Eugene Kennedy, een gewezen priester, professor emeritus, schreef in zijn boek “The Unhealed Wound”: The Church and Human Sexuality”, dat de kerk altijd “gay priesters” heeft gehad.
  De priester-theoloog, ex-rector-president van Saint Mary Seminary Cleveland, Donald B Cozzens, auteur van het boek “The Changing Face of the Priesthood” schrijft dat zij die de “Katholieke kerk” van binnen kennen, opperen dat het priesterschap tijdens eeuwen een “gay-profession” is geweest. De katholieke kerk heeft haar homopriesters broodnodig, overal in de wereld. Er zouden ongeveer 60% van de Amerikaanse priesters homoseksueel zijn, zegt professor Cozzens.
  Richard Sipe, een voormalige priester en psychotherapeut, die tijdens tientallen jaren, de seksualiteit van de priesters onderzocht, zei aan de Boston Globe: Moesten al de homseksueel georiënteerde priesters worden geëlimineerd, dan zou het aantal zo slinken, dat dit zou lijken op het effect van een atoombom. (It would be like an atomic bom). Dat zou volgens hem betekenen dat 1/3de van de bisschoppen, zou worden ontslagen. Dat zou tegen de traditie van de kerk zijn, die veel heiligen en veel pausen hadden met een homoseksuele oriëntatie. Volgens hem is “The Catholic Church a gay institution”, and that is not a bad thing”.
  Het boek van Randy Engels “The Rite of Sodomy: Homosexuality and the Roman Catholic Church”(2006) spreekt over de homoseksuele invasie en kolonisatie in de “Katholiek kerk”. Het boek is een bron van inlichtingen, over homoseksuele priesters, homoseksuele geestelijke netwerken aan de top van de conciliaire kerk, homoseksuele bisschoppen al dan niet overleden, zoals William O’Connel, Francis Spellman, Montini, Aartsbisschop Wright van Worcester, Paul VI, etc.(Hoofdstuk 19) De kerk zit vol homoseksuele geestelijken van beneden tot aan de top. Volgens het Italiaans weekblad “Panorama vandaag” van 19.10.2009, heeft Monseigneur Tommaso Stenico, de Vaticaanse prelaat, toegegeven op de Italiaanse TV, homoseksueel te zijn. Hij zou een lijst hebben samengesteld van de homoseksuele priesters en bisschoppen van de Curie. Hij zou de Kardinaal Claudi Humnes een brief hebben geschreven over de “morele degradatie” van de Curie. Aan deze uitzending zouden 4 homopriesters hebben meegewerkt. Dit bericht werd overgenomen in de Europese pers.
  Journalist Stijn Fens zegt: Er zijn verder gewoon nogal wat homo’s in het Vaticaan. Die voelen zich vaak minderwaardig en als ze actief homoseksueel zijn, zijn ook nog eens chantabel In het Vaticaan wordt je geacht een grijze muis te zijn, alleen zo maak je carrière (sumatra.home.xs4all.nlVaticanië Openlijke homoseksualiteit wordt op dit seminarie niet gewaardeerd)
  De theologiedocent David Berger, zelf homoseksueel, zegt; Paus Benedictus XVI is homoseksueel. Dat stelt de theoloog David Berger in een interview met het Duitse gay magazine Fresh. Hij zegt dat dit ook de reden is waarom juist deze paus zo fulmineert tegen homo’s en hun strijd voor gelijke rechten, het is volgens hem een vorm van zelfhaat. Volgens Berger is dit een publiek geheim binnen de muren van het Vaticaan (18.4.2011 http://www.gk.nl)
  De enorme pedofilieschandalen van geestelijken overal in de wereld, en namelijk in Ierland, de V.S., Brazilië, Polen, Oostenrijk, enz. deden de Katholieke Kerk op haar grondvesten daveren. Sommige diocesen in de VS moesten miljarden schadevergoeding betalen voor misbruikte kinderen, en verklaarden zich failliet. Ook seksschandalen in de Amerikaanse seminaries waarin een “onverdraaglijke homoseksuele sfeer” leeft, hebben de Kerk in rep en roer gebracht, omdat er in vele seminaries meer homoseksuelen zijn dan heteroseksuelen. Dit heeft tot gevolg dat vele heteroseksuelen afhaken en daardoor het aantal homoseksuelen nog toeneemt en veel seminaries gay-minaries zijn geworden. Deze tendens zou zich zowat overal verspreiden, en niet alleen in de VS. De kuisheid opleggen aan hetero- en homopriesters is onbegonnen werk, en het toppunt van de Vaticaanse huichelarij.
  Wie de pedofielschandalen en de pederastie in de Amerikaanse katholieke kerk beter wil begrijpen, leest best het boek “Goodbye, Good Men”, van onderzoeksjournalist, Michael S. Rose. In dit boek wordt uitgelegd dat homoseksualiteit in de seminaries actief wordt aangeprezen. Overal in de V.S, trachten homopriesters en lesbische nonnen homoseksuele kandidaten te rekruteren voor de seminaries en heteroseksuelen aan de kant te zetten. Deze heteroseksuelen vinden zich niet op hun gemak in deze” gay cultuur”, en haken af.
  Het Vaticaan stelt altijd alles in het werk om de pedofilie en de pederastie in de kerk te verdoezelen. De schuldigen worden verplaatst, maar niet gestraft, voor zover ze hun seksueel leven geheim houden, of dit nu al dan niet strafbaar is. De priesters mogen met hun concubine leven, een minnares hebben, of homoseksuele relaties hebben, maar ze mogen het niet openlijk tonen. Ze mogen homseksuele relaties hebben, maar op een discrete wijze. Vele priesters kunnen deze huichelarij niet meer verdragen. Alles moet geheim blijven, en wie de “Vaticaanse geheimhoudingsplicht”niet respecteert, krijgt wel moeilijkheden, zoals dit het geval is geweest met de homopriester Ruddy Borremans, geschorst, maar nu terug aan het werk. Zelfs de pedofiele priesters worden niet ontslagen en blijven tot de kerkgemeenschap behoren. Homopriesters mogen niet verward worden met pedofielpriesters.
  Wegens al de deze schandalen, heeft het Vaticaan een instructie uitgevaardigd tegen homoseksuele priesterstudenten, maar iedereen weet dat geen enkele bisschop deze zal toepassen. Mannen die homoseksueel actief zijn, diepgewortelde homoseksuele neigingen hebben of die de homocultuur steunen” kunnen niet tot priester worden gewijd. Dat geldt ook voor alle religieuzen zegt Kardinaal Bertone. Een homoseksueel die drie jaar niet actief is geweest, mag wel priester gewijd worden. Hoe kan men weten of iemand diepgewortelde seksuele neigingen vertoont en hoe levert men het bewijs dat men 3 jaar in geheelonthouding heeft geleefd? Deze instructies zijn praktisch onuitvoerbaar, en moesten ze het wel zijn, dan mogen vele seminaries de deuren sluiten en het Vaticaan eveneens. Zodra deze instructies verschenen, protesteerden de homopriesters en de bisschoppen haastten zich om te zeggen dat deze instructies moesten genuanceerd worden.
  Volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, zijn de instructies van het Vaticaan, om seminaristen met een homoseksuele oriëntatie uit te sluiten uit de seminaries, niet in strijd met de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van de discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. De Vaticaanse, multinationale werkgever mag homo’s weigeren maar een onderneming die hetzelfde doet, wordt onmiddellijk voor de rechtbank gesleept.
  De priesters laten trouwen zal zeker niet alles oplossen, maar het aantal misbruiken van kinderen zou waarschijnlijk dalen. Waarom zou een priester niet mogen huwen? Waarom zou hij niet in concubinaat mogen leven zoals het trouwens altijd (de facto) het geval is geweest? Het Vaticaan wil echter dat het concubinaat onopvallend blijft. De vraag die men zich echter stelt is de volgende: God is tegen de homoseksuelen, het Vaticaan is tegen de homoseksuelen, maar de meerderheid van de geestelijken zijn homoseksueel. Waarom blijft het Vaticaan dan de homoseksuelen discrimineren. Zou het Vaticaan niet beter stoppen met dit sadisme, deze zelfkwelling? En waarom stappen de homopriesters, misprezen door hun eigen werkgever en hun eigen God, niet uit de kerk? Waarom spelen ze mee in deze Vaticaanse komedie? De Paus zegt dat “homoseksueel gedrag” een vernieling van “Gods werk” is. Een meerderheid van de geestelijken van de katholieke kerk maken zich dan schuldig aan de “vernieling van Gods werk”.

Reacties zijn gesloten.