Tekstkritiek

…en ‘t is eigenlijk zelfs niet eens waar dat Zelie weggelopen was na mijn uitleg over etymologie van namen.

Ze was niet aan het luisteren, dat wel.

Maar ze was niet weg, want ze had nog een pertinente vraag: hoe kan het dat wij weten wat er allemaal écht gebeurd is met Jezus?

Ha.

Binnen een paar jaar houden we daar wellicht een discussie ten gronde over, maar alla. Dit was eenvoudiger.

Soms schrijven mensen zelf een boek over wat ze beleefd hebben, maar dat heeft Jezus niet gedaan. Mensen die Jezus in het echt gezien hebben, hebben verteld wat Jezus gedaan heeft en gezegd heeft. En dàt hebben andere mensen opgeschreven en doorverteld.

En heel veel van die boeken zijn verloren geraakt, maar sommige mensen hebben die boeken gelezen, en hebben mensen gekend die die boeken gelezen hebben, en hebben dààrover weer boeken geschreven.

Dus als we nu de bijbel lezen, dan lezen we eigenlijk verhalen van mensen die verhalen gelezen of gehoord hebben van mensen die verhalen gelezen of gehoord hebben van mensen die Jezus gekend hebben of ervan gehoord hebben.

En daarom is het dat je in de bijbel soms vreemde dingen leest, die niet helemaal kloppen: het is een beetje zoals een spelletje chinees telefoneren. En het is ook omdat sommige van die schrijvers hun verhaal schreven met een andere bedoeling dan andere: sommige schreven voor joden, en andere schreven voor grieken, sommigen dachten dat de wereld heel erg snel ging eindigen, anderen schreven het alsof het een verhaal was, en sommige boeken van de bijbel zijn zelfs gewoon brieven naar elkaar!

Maar als je de bijbel heel erg goed leest, dan kun je heel erg soms terugvinden wat Jezus écht gezegd heeft: als twee of drie mensen die elkaar nooit gekend hebben en die zelf niet dezelfde boeken hebben gelezen iets schrijven dat hetzelfde is, dan kan dat bijna alleen maar zijn omdat het van de echte Jezus komt.

En net toen ik wou beginnen aan de voorbeelden, moest ze haar haar kammen. Want ze moest dringend naar de turnclub.

De exegese zal voor een volgende keer zijn.

bijbelgdsdienstzelie

17 reacties op “Tekstkritiek”

  1. Haha. Waarom moet je je even in shock terugtrekken? Ze zei wel dat ze enkel aan derde kleurerklas-kindjes lesgeeft. Ze is daarvoor gevraagd omdat ze kleuterleidster is.

  2. ‘t Is Zelie’s broer Louis die ze heeft. Hij zit in het tweede kleuterklasje, maar hij doet mee met een groep die een jaar ouder is dan hem.

    Nee, ik trek me terug in shock omdat (a) ik blijkbaar een lezer heb die jonger is dan ik geweest ben in bijzonder veel jaar en (b) de wereld met de dag microscopisch kleiner lijkt te worden.

  3. Um. Laat het me zo stellen: toen jij geboren werd, was ik er 21.

    Ik vind dat een beangstigende gedachte, en precies gelijk ik me afvraag hoe het mogelijk is dat de wereld zo klein is, vraag ik me af hoe ik in ‘s hemelsnaam zo oud geworden ben.

    😀

  4. en damn, wat vliegt de tijd. En damn waarom heb ik geen kinderen gemaakt toen ik de kans had? En damn, waarom weet ik nu pas wat ik vroeger zou moeten geweten hebben? Nu het te laat is. Damn. Achja.

Reacties zijn gesloten.