Meer rechten nu!

Ik eis het recht op om mijn kinderen thuis te houden en ze twaalf jaar lang zelf op te voeden. Ik zal zelf wel beslissen wat ik ze leer. In mijn opinie is wiskunde, scheikunde, turnen en Nederlands nutteloos, ik zou ze dan ook full-time in het Engels en het Frans les geven. De nadruk ligt op ideeën, ideeën verwoorden, en geschiedenis. En biologie, maar dan enkel van insecten en spinnen.

Of nee, wacht: toch wel turnen! Maar dan enkel de linkerhelft van hun lichaam! Want hoe wijs moet dat niet zijn, zo’n scheef kindje!

En o, o, zou het niet wijs zijn om ze te doen geloven dat de gaskamers een uitvinding zijn van joden uit Hollywood? En dat de hele wereld op achttien dagen in elkaar gestoken is door een onzichtbaar spaghettimonster in 1658, en dat het dan meteen ook alle geschiedenisboeken geschreven heeft zodat we nu denken dat de wereld miljarden jaar oud is? En als ik ze nu eens zou doen geloven dat de maan van camembert gemaakt is, en de zon een lamp is voortgetrokken door een reuzen-ruimte-pijlinktvis?

Ik weiger wie dan ook daar iets over te laten zeggen. Als de staat mij wil verplichten om me aan eindtermen of zoiets te houden, dan zijn dat fascisten en moeten ze van mijn erf. Ik bedoel maar, whatever will be next? De wingnuts bij Brusselsjournal weten het wel:

Multicultural plutocracy rears its ugly head again.
This comes down to state indoctrination in its fullest sense.

If Belgium has gone this far you need to get out now.  They will be killing Jews within the lifetime of the averatge [sic]adult.

Nee maar. Ik zal toch wel zelf beter weten wat er goed is voor mijn kinderen zeker? Ja, die islamofascisten die zoiets zouden willen doen, die moeten gecontroleerd worden, streng! gecontroleerd worden zelfs. Maar ik meneer de juge? Dat is toch helemaal bij het haar getrokken? Ja, ik weet het beter meneer de juge. Echt waar. Waarom? Omdat ik dat zeg meneer de juge. Wist u dat mijn vrouw “a former university lecturer” is trouwens?

U zegt? De wet geldt voor iedereen? Mag ik u erop wijzen dat ik “a lawyer by training” ben en dat ik dat dus beter weet dan velen?

Geschreven al luisterend naar: Steely Dan – Catalyst, disc 1 – Yellow Peril

Doe mee met de conversatie

44 reacties

 1. Daar gaat het toch helemaal niet om? Wie via de middenjurie een diploma wil halen moet gewoon examens doen. Niemand betwist dat. Het gaat er om dat een inspecteur nu ook kan komen controleren of je je kind wel respect bij brengt voor de mensenrechten en voor andere culturen. Vroeger was dat niet het geval.

  Waarom is dat een probleem? Wel, omdat niet duidelijk omschreven is wat de bedoeling is. Wat moet je je kind precies bijbrengen? En wat komt die inspecteur controleren? Welke vragen kan hij komen stellen? En wat zijn de juiste antwoorden? Als er geen duidelijke en objectieve criteria zijn dan zet je de deur open voor willekeur. Dan moet je maar de pech hebben dat er 2 keer een inspecteur langskomt die jou slechtgezind is en je verliest het recht om zelf je kinderen te onderwijzen. Zoiets is een rechtstaat onwaardig.

 2. Je satire werkt niet, omdat er geen verband met de realiteit is.

  Kinderen die thuis les krijgen presteren gemiddeld beter dan schoolgaande kinderen.

 3. Als moslims hun kinderen thuis zouden beginnen lesgeven en hen extremisme inprogrammeren zou iedereen moord en brand roepen…maar de ultra-conservatieve inteelt moet maar kunnen doen wat ze willen? Twee maten en gewichten, me dunkt… of zijn Alexandra Colen en halve trouwboek het er mee eens dat Ahmed van om de hoek de strikste vorm van de islam in zijn hersenpan krijgt geprogrammeerd?

  Kinderen die thuis les krijgen zijn een potentiele tijdbom, ja.

 4. Dus, in principe wordt de kwaliteit van het thuisonderwijs gemeten aan de resultaten aan de middenjury. Net als op een school door eindexamens.

  Via examens kan je kennis en vaardigheden evalueren, maar geen attitudes (behalve dan werk- en leerattitudes). In de eindtermen staan welke attitudes een school dient na te streven (dat wil zeggen: niet hoeft te bereiken, maar wel zijn best voor moet doen). Dit gaat onder andere over normen en waarden, sociaal gedrag, … Dit kan een middynjury dus niet controleren en daarvoor dient dan deze nieuwe regeling met thuiscontrole, lijkt me.
  Dat die controles er zijn, lijkt mij dus maar meer dan normaal. Dat er geen duidelijkheid is over wat er gevraagd wordt, vind ik vreemd, aangezien de eindtermen daar vrij duidelijk over zijn. (Hier een voorbeeldje.)

 5. Ik ga nog even door:

  Een fragment uit de eindtermen:
  —–
  2.5 Leerlingen leren samenleven


  Jongeren worden in de eigen omgeving meer en meer geconfronteerd met gevarieerde culturen. Om op een aangepaste manier in deze multi-culturele samenleving te functioneren worden attitudes als een correcte omgang met anderen, respect voor elkaars cultuur, met eigen symbolen, waarden en cultuurintuïties, als essentieel gezien. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden zoals omgaan met conflicten en kennis van de eigen cultuur en andere culturen belangrijk. Die kennis en vaardigheden richten zich niet louter op het herkennen van en omgaan met verschillen, maar vooral op het besef van talrijke overeenkomsten.

  —–

  Als ze dat niet willen bijbrengen aan hun kinderen, dikke pech, dan moeten ze maar verhuizen.

 6. “Moet je verplicht naar de midden jury te gaan als je thuisgeschoold wordt?”

  Helemaal niet, enkel als je een diploma nodig hebt.

  Dat diploma kan je bijvoorbeeld nodig hebben om toegelaten te worden tot hoger onderwijs, of om een wachtuitkering te trekken.

  Ik ben zelf geen Katholiek, maar de manier waarop Katholieken hier beschimpt worden doet me toch wel wat versteld staan, en ik heb dan ook serieus wat plaatsvervangende schaamte voor wat sommige van mijn atheistische medecommentaargevers hier uitkramen.

 7. “Door die controles van de inspectie wordt bepaald of aan de leerplicht voldaan wordt.”

  Ben je daar zeker van?

  De controle op de eindtermen is van belang om na te gaan of de school in aanmerking komt voor subsidies.

  Volgens mij is aan de leerplicht is voldaan zodra je onderwijs geniet.

 8. @dof, we hebben het hier over thuisonderwijs. Thuis zitten op zich is geen onderwijs genieten, naar school gaan wel.
  De enigste manier om te weten of er bij dat thuis zitten ook onderwijs genieten behoort is thuis gaan kijken of er wel degelijk onderwijs gegeven wordt.

 9. Dus, laat mij even resumeren: als ik er vrede mee neem dat ze geen einddiploma zullen hebben, dan kan ik mijn kinderen alles wat ik wil wijsmaken, en ze al dan niet leren wat ik wil?

  Of beter, dan moet dat volgens meneer en mevrouw Beliën kunnen, zomaar, zonder enige controle.

  Met nog andere woorden: als ik als islamofascist niet echt gebrand ben op een einddiploma voor mijn zoon of dochter, dan kan ik die tien jaar aan een stuk indoctrineren en leren hoe bommen te maken?

 10. Jij bent begonnen met uit eindtermen te kwoten.

  Mijn vraag aan jou is: ben je heel zeker dat thuisscholers ook aan die eindtermen moeten voldoen?

  Want naar mijn mening moet je aan die eindtermen voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies, en zijn er scholen met andere programmas die gewoon hun ding doen maar niet gesubsidieerd worden.

 11. @MV

  Wat is het verschil tussen “indoctrineren” en “lesgeven”?

  Een cursus bommenmaken zal alrijd strafbaar zijn, of dat nu onder het mom van thuisscholing of hobbyisme plaatsvindt maakt weinig verschil.

 12. @dof: getver, je hebt gelijk. Misschien moeten we maar aan een systeem denken waarbij ouders die thuisscholing willen doen, zich akkoord verklaren met “controleurs” of zoiets, die bij hen langskomen om te kijken of het allemaal wel goed verloopt en of het kind wel echt les krijgt en geen indoctrinatie.

 13. Niet letterlijk, maar:
  Ouders dienen “onderwijs te verstrekken dat gericht is op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene, en dat het respect voor de in fegrondrechten van de mens en voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen bevordert.” (besluit van de Vlaamse Regering).
  Het is inderdaad dus een beetje dubbel, maar we gaan ervan uit dat mensen met thuisonderwijs de bedoeling hebben om een diploma te halen (en als dat expliciet niet de bedoeling is wordt naar mijn gedacht ingegaan tegen de voorgaande bepalingen)

 14. @MV

  Zonder daarom voor AC te willen spreken meen ik dat haar bezwaar vooral, zoniet enkel, richt op “politieke inspectie” en niet op “technische inspectie”.

  Dat er iemand langs komt en de leerplannen opvraagt en de agenda nakijkt of andere paieren lijkt me redelijk.

  Maar dat er een “politieke controleur” langskomt die een eind kan stellen aan het thuisonderwijs onder vrij arbitraire omstandigheden lijkt me inderdaad wat te vergaan.

 15. @Hans: vind jij dat duidelijk?
  Kennis kun je objectief controleren. Je kunt testen of iemand de wetten van de fysica kent en je kunt testen of iemand iets weet over andere culturen. Wat je niet objectief kunt testen is of iemand “respect” heeft voor iets. Je kunt de wetten van de fysica bestuderen en vanbuiten leren, maar er toch van overtuigd zijn dat ze niet kloppen. Je kunt dus al die fysica zever vinden en toch met glans slagen voor het examen. Zo’n attitude kan zelfs leiden tot zinvol wetenschappelijk onderzoek en misschien tot nieuwe inzichten in de fysica.

  Je kunt dus vragen dat studenten de mensenrechten kennen en dat ze iets zinnigs kunnen vertellen over de verschillede culturen die onze wereld rijk is. Maar je kunt niet op een objectieve mannier nazien of ze “respect” hebben voor andere culturen of voor de mensenrechten. Als er geen objectieve criteria zijn om iets te testen, dan kun je dat ook niet afdwingen zonder dat je misbruiken mogelijk maakt.

  Los daarvan geloof ik niet dat je door het thuisonderwijs verplicht ideologisch in te kleuren, het moslimfundamentalisme zult bestrijden. Je kunt kinderen verplicht naar school sturen, maar ze blijven onder invloed van hun ouders en van hun omgeving. Er zitten genoeg jonge fundamentalisten in onze scholen om aan te tonen dat je problemen niet oplost door ideologische indoctrinatie in het leerplan in te schrijven.

 16. Inderdaad, al was het gewoon uit principe.
  De leerplicht heeft een reden, de leerplicht moet gecontroleerd worden en als foute ideologieën worden aangeleerd kan dat controle-orgaan dat niet toelaten.
  In hun opvoeding doen ouders nagenoeg wat ze willen met hun kinderen, in het onderwijs niet.

  Trouwens, zelfs in het schools onderwijs moeten attitudes niet bereikt worden, ze worden nagestreefd. Dat omwille van de onmogelijkheid om ze objectief te controleren. Een controle-orgaan kan wel nagaan of er pogingen worden gedaan om de juiste attitudes aan te leren.

 17. Wat voor de ene mens politiek is, is dat voor de andere niet. Als ik ervoor kies om mijn kinderen creationisme bij te brengen, mag dat dan?

  Misschien wel, misschien niet.

  En mag ik ze bijbrengen dat negers dom zijn en lui? Wellicht niet, want dat is tegen de wet.

  Gemakkelijk is het niet, en volledige objectiviteit is niet mogelijk, maar als de wet voor iedereen geldt, geldt die ook voor de heer en mevrouw Beliën toch?

 18. “Als ik ervoor kies om mijn kinderen creationisme bij te brengen, mag dat dan?”

  Natuurlijk mag dat. Waarom zou dat niet mogen?

  Maar vergeet dan niet de term “monophyletisch” uit al je biologie-boeken te schrappen.

 19. “Mag ik ze bijbrengen dat negers dom zijn en lui?”

  Dan ben je gewoon een eikel. Maar wat verschil maakt het uit om de ouders te verplichten die uitspraken enkel buiten de “schooluren” te maken? Niet veel, als je het mij vraagt.

 20. @Hans: Je hebt het over “foute ideologieën”. Dat lijkt me de basis van het meningsverschil. Moet de staat beslissen welke ideologieën “fout” zijn en welke niet, moet de staat de “goede” ideologieën proberen verspreiden en kan de staat ouders of scholen verplichten om aan die verspreiding mee te werken?

  @Michel: Het creationisme is inderdaad een goed voorbeeld. Van iemand die een ASO diploma wil halen, mag je verwachten dat die de evolutietheorie kent en begrijpt. Maar je kunt iemand niet verplichten de evolutietheorie te geloven. Je kunt evenmin verbieden dat de ouders of iemand anders die student met andere visies kennis laat maken. De overheid kan er zo dus wel voor zorgen dat de student met kennis van zaken oordeelt, maar wat dat oordeel uiteindelijk wordt, kan en mag de overheid volgens mij niet bepalen.

 21. Misschien moeten we de subsidie van de school waar Hans Van Themsche (sp?) onderwijs genoot dan ook maar afschaffen en de leerkrachten aanklagen. Het lijkt me dat ze duidelijk gefaald zijn in het bijbrengen van respect etcetera.

  Het is en blijft een moeilijke kwestie, kinderen. Zijn ze tot hun achttien ‘van de ouders’ of mag/moet de staat zich er actief mee bezig houden? En zo ja, tot op welke hoogte?

  Fysiek misbruik tegengaan door wetten op kindermishandeling zal waarschijnlijk voor weinig mensen een probleem zijn. Maar is een tik op de billen mishandeling? Is het aanleren van creationisme schadelijk? Het kweken van haat?

  Waar trek je de lijn? En helpt het sowieso iets? Ik denk niet dat de kleine Beliën’tjes thuis minder Katholiek zouden opgevoed worden als ze op een vuurrode staatsschool zouden zitten.

  En of het zoontje van een fundamentalist meer respect voor Joden, vrouwen en ‘christenhonden’ zou krijgen omdat de leraar moraal twee uur in per week zegt dat het moet, daar twijfel ik ook sterk aan…

  Kids…

 22. Aan allen hierboven :
  In België geldt leerplicht, geen schoolplicht.
  MAAR : zoals kinderen die naar een school gaan dient elk kind dat thuis of elders les krijgt te voldoen aan de eindtermen die opgesteld zijn voor elke leeftijdsgroep : Op het einde van ‘de kleuterklas’, op het einde van ‘de lagere school’, op het einde van de ‘lagere graad middelbaar onderwijs’, …
  En deze eindtermen dienen ‘bewezen’ te worden : ofwel door een examen voor de middenjury ofwel door controle door een inspecteur.

  Wie dit aan zijn laars lapt kan veroordeeld worden; ttz de ouder(s) die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind.

 23. Onderwijs heeft invloed en biedt een kans om kinderen op te voeden tot kritische wezentjes.
  Als je ze niet ook andere denkwijzen bijbrengt dan die van de ouders ontneem je ze de kans zelf een mening op te bouwen.
  Als ouders hun kinderen zelf al kritisch opvoeden, met nuances, is er geen probleem. Als ouders een eenzijdige opvoeding geven, is onderwijs noodzakelijk voor de kritische geest.

 24. Een tik op de billen, is dat mishandeling? Natuurlijk niet, ik heb er talloze ontvangen en dat heeft me alleen maar goed gedaan.

  (ik wou bijna zeggen, deugd gedaan, maar dan krijgen mensen misschien verkeerde ideeën.)

  Maar inderdaad, waar trek je de lijn? De gulden middenweg is een kunst, geen wetenschap.

 25. Ik denk persoonlijk toch dat het een zeer groot verschil uitmaakt, thuis geschoold worden of op school. Als kinderen van hun ouders dag in dag uit hetzelfde te horen krijgen, dan zullen ze die mening hoogstwaarschijnlijk min of meer overnemen. Horen ze op school nog een aantal andere meningen (van leraars, van klasgenoten) dan zullen ze die mening van hun ouders kunnen nuanceren en waarschijnlijk hun eigen mening vormen. Kinderen die niks anders horen weten van niet beter, dus om het cru te zeggen, racistische ouders zullen racistische kinderen kweken, bijvoorbeeld.

  Maar bon, ik vind het hele gedoe maar een beetje overdreven, stuur toch gewoon uw kinderen naar school OF zet een handtekening onder dat document. Wat maakt het uit? Over dat document trouwens, ik weet er het fijne niet van, maar als je je al moet afvragen wat “respecting the respect for the fundamental human rights and the cultural values of the child itself and of others” betekent, en als je daar geen eigen invulling aan kan geven, waar ben je dan mee bezig?

  (Damn, terwijl ik dit aan het typen was, was Hans mij voor. Maar bon, ik post het lekker toch! :P)

 26. Ik vind de gedachtengang van de meeste mensen hier zeer raar EN gevaarlijk.

  Wat als we artikel 19 van de grondwet op dezelfde manier als artikel 24 gaan beperken?

  Gaan we dan Politeke Controleurs naar de erediensten sturen en als we niet tof vinden wat we daar horen, die godsdienst afschaffen en de aanwezigen zeggen dat ze maar een andere godsdienst moeten kiezen?

 27. overigens, als je de grondwet erop naleest, dan staat daar in artikel 24 dat de OVERHEID de ideologie van de ouders moet respecteren.

  Dat de ouders andere ideologieën dan de hunne moeten respecteren staat daar helemaal NIET in.

  Volgens mij kan PB gewoon weigeren dat document te tekenen en zich daarvoor beroepen op artikel 24 van de grondwet.

 28. Wat me een beetje stoort aan de discussie is dat het beeld wordt geschept alsof de gemiddelde thuisstudent opgesloten wordt en enkel nog contact heeft met familie en gelijkgezinden. Zo’n situaties bestaan misschien wel, maar de thuisstudenten die ik ken hebben net meer dan “gewone” scholieren de tijd om zich in te zetten in verenigingen of om te reizen.
  Natuurlijk is de invloed van de ouders groot, dat is voor wie naar school gaat trouwens ook nog zo, maar het is zeker niet de enige invloed op die kinderen.

 29. Wat ook het vemelden waard is, voor diegenen die het artikel van Colen niet gelezen hebben, is dat haar jongste nu haar “middenjury” doet.

  Om dan NU op te treden tegen Colen en Belien is op zijn minst een verspilling van belastingsgeld, voor zover het geen gratuit natrappen is, want ongeacht de uitkomst van de gerechtelijke procedure zal er weinig veranderen.

 30. @Martin Wisse: Mijn broer was gebuisd in zijn 5de jaar middelbaar. Niet dat zijn punten echt slecht waren, maar z’n 2de semester was wel een pak slechter dan z’n eerste. Voor de school was die “dalende trend” in zijn punten de reden om hem niet de delibereren.
  Mijn broer had geen zin in een extra jaartje middelbaar. Examens voor de centrale examencommissie leg je af per graad. Hij kon dus z’n 5de en 6de jaar in 1 keer proberen afleggen. Dat is hem gelukt. Uiteindelijk is hij nog een maand vroeger afgestudeerd dan z’n vroegere klasgenoten.
  Ik ken een aantal mensen wiens kinderen middenjurie doen (hadden we die mensen niet gekend, dan had mijn broer waarschijnlijk nooit geweten dat er zoiets als de centrale examencommissie bestond). Ze hebben daar allemaal zo hun eigen redenen voor, maar “eng” zijn ze zeker niet. Het is gewoon een totaal verschillend systeem. Sommige kinderen zijn beter af in een systeem waar ze zelfstandig moeten werken dan in een omgeving waar de leerkrach hun handje vast houdt.

 31. Ik had eigenlijk ook wel graag middenjury gedaan. Meer vrijheid, geen mobiliteitsproblemen (ik deed er elke dag 60 min over naar school en 60 min terug) en wat sneller gaan over bepaalde stukken… Zou wel handig geweest zijn.

 32. Bij ouders die hun kinderen zes of twaalf jaar thuis onderwijs geven, kan dat wel ‘eng’ zijn.
  Maar ik denk dat er wel een aantal verschillende categorieën mensen zijn:
  *mensen met een pedagogische/didactische achtergrond die het zien zitten om dat zelf te doen en vinden dat ze het beter kunnen, en dat het beter is voor hun kind (en dat kan heel goed ook zo zijn) of ze zoeken iemand met een pedagogisch/didactische achtergrond om het voor hun te doen (ze vallen dan wel gedeeltelijk ook onder volgende categorie)
  *heel rijke, wereldvreemde mensen 🙂 (die denken dat het elitair is om een privéleerkracht te nemen)
  *mensen met een afkeer van de huidige maatschappij of met indoctrinerende ideeën, maar ja, die vallen dus uit de boot, want je dient je nu eenmaal te houden aan de wetten van deze maatschappij (zie beliën-colen)

  ik denk dat de eerste groep toch veruit het grootst is, en dus niet de engerds

 33. Niemand schijnt te begrijpen waarover het gaat. Voor thuisonderricht moet men een vergunning hebben. Inspecteurs komen regelmatig op bezoek. De leeraars moet een diploma hebben. Het is dan natuurlijk makkelijk als beide ouders een universitair diploma hebben. Voor sommige vakken moeten de ouders soms een leraar betalen uit eigen zak. Men krijgt daarvoor geen subsidie. Alle examens gaan voor de Middenjury en die zijn wettelijk hetzelfde als voor de scholen.
  Wat is nu het voordeel van thuisonderwijs? Eerst en vooral men met geen tijd verspelen aan verplaatsing en/of leuteronderwijs op school. Men kan studeren en stof opzoeken of bibliotheken raadplegen. Men kan ook inlichtingen bij anderen gaan zoeken. In het algemeen wint men minstens een jaar op scholieren die gewoon schoollopen en dat is belangrijk want men studeert ook en jaar vroeger af dan schoollopers aan universiteit af.
  Wat is er nu aan de hand?
  Politiekers kunnen niet stil zitten en juist als Hitler, Stalin, Mao, willen zij volledige controle over de maatschappij.
  Onze volksvertegenwoordigers zijn maar buiksprekers. Zij knikken ja en stemmen op bevel. Zij doen niet eens de moeite om een onderwerp onder de loupe te nemen. Kortom, zij willen hun job behouden, die zij met voorspraak gekregen hebben, en niet moeilijk doen. Stap voor stap breken zij de echte democratie af zoals de communisten die hun systeem democratisch noemden.
  In het algemeen weten wij dan men bezig is de traditionele families open te breken. Dat is een punt waarover zelfs discutie meer bestaat. Iedereen kan dat vandaag in boeken openlijk nalezen. In”De Geschiedenis van het Humanisme” b.v. wordt het programma van het Humanistisch verbond zonder blozen uiteen gezet. Veel is hiervan reeds gerealiseerd.
  Ik zou eerst eens willen zien dat lieden die soms niet eens getrouwd zijn en geen kinderen hebben (of slechts een) zich niet aanstellen als kinderrechten commissaris en dergelijke.
  Er gaapt een afgrond in realiteitszin tussen mensen met verantwoordelijk voor hun kinderen en lieden die kinderloos zijn, alleen op carrière op uit zijn en toch de dictators over anderen willen spelen.

 34. Pingback: the plan
 35. Alexandra vergeet er bij te vertellen dat “the Ministry of Education” waar zij zo uitgebreid over kankert, het onderwijsdepartement van de Vlaamse Gemeenschap is. Blijkbaar heeft dit vlaams-blok-parlementslid er dus niet zoveel vertrouwen in dat wat Vlaanderen doet, beter zou zijn.
  Dat ze weigert een verklaring te ondertekenen waarin ze er zich toe engageert haar kinderen respect voor mensenrechten en voor de culturele waarden van het kind en anderen bij tebrengen, is bijzonder veelzeggend. Dat niet duidelijk omschreven zou zijn wat met mensenrechten bedoeld wordt, is niet enkel een flauw excuus, maar vooral een pertinente leugen. Er bestaan verschillende internationale verdragen (UVRM, BUPO, ECOSOC, EVRM en ESH) waarin de fundamentele rechten zeer duidelijk vernoemd en beschreven worden.

 36. Ik had eigenlijk eens een vraag.
  Ik zou heel graag thuis geschoold worden, maar ik krijg van thuis uit enkel slechte commentaar mee
  maar dat geeft mij net een extra duwtje in de rug om door te zetten. Maar ik vraag me nu dus af of er iemand mij kan vertellen waar ik mij ergens kan gaan opgeven om thuisscholing te krijgen? Of is dat niet nodig? Ik zou het echt heel handig vinden moest er iemand me kunnen helpen!

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.