Kopbrekens

Vragen stellen aan het internet, altijd een goed idee!

Ik doe het net zo graag met tweehonderd slides als met zeer weinig slides.

Tweehonderd slides is veel meer voorbereiding (euh, logisch natuurlijk), en is handig als het een logisch samenhangend verhaal moet zijn. Het laat wel veel minder ruimte voor interactie, omdat de slides er nu eenmaal door moeten in een bepaalde volgorde.

Met zeer weinig slides doe ik het meestal zo:

  • Als ik ga beginnen en als het een grote zaal is of als er meer dan pakweg een man of tien is: een titelslide (met alleen een logo of zo), dat de mensen weten dat het gaat beginnen.
  • Daarna: één of twee slides met intro (naam / bedrijf / URL / e-mail, tralala). 
  • En dan: slides met telkens maar één of twee woorden erop, die zeggen waar het stuk over gaat. Dus in het geval van Steven bijvoorbeeld “Outerthought”. “Open source”. “Geld”. “Organisatie”. “KMO”. “De overheid”.
  • En daarnaast, bijzonder handig altijd: een aantal context-slides die klaarzitten maar die enkel getoond worden als het nodig is en als het ter sprake komt. Met concepten uitgelegd in schematische vorm, bijvoorbeeld version control, of de relatie java/cocoon/daisy, of een paar voorbeelden van (stukken) configuratiefiles.

Met Powerpoint is het gemakkelijk om op de laptop een presentation view te hebben, met de huidige slide+eventuele notes, en een slide sorter slide sorter-achtige view eronder. Daar kan dan zonder over andere slides te moeten gaan, de juiste context-slide getoond worden.

Dat heeft dan wel iets professioneels, vind ik: komt er een vraag out of the blue uit het publiek, zo van “jamaar wat is nu precies het verschil tussen Lenya en Daisy?”, en dan een seconde of vijf later: hopla, een vergelijkend schemaatje.

Hand-outs, dat is nog iets anders. Ik ben tegen slides als hand-out. Slides zijn slides en hand-outs zijn hand-outs.

Een document maken met daarin alle relevante namen en adressen , dat lijkt me in deze context het handigste. En dan ook op voorhand zeggen: “ge moet niet de moeite doen om alle namen en URLs op te schrijven, ze zijn allemaal te vinden op [adres|papier dat ik u straks geef|del.icio.us/presentatie/]”.

3 reacties op “Kopbrekens”

  1. Pingback: wann.es

Reacties zijn gesloten.