Alles waar ik een hekel aan heb in politiek

Ik had het van tig andere plaatsen kunnen halen, maar ik las het toevallig nu net op de website van Peter Dedecker:

tijdgrafiek.png

AWOERT! zegt de gemiddelde N-VA-mens. VORTE FRANSTALIGEN!!! Ze stelen ons geld, KIJK MAAR naar de grafiek. DIEVEN!

Wacht, ik haal er de woorden van Peter bij:

Of: “hoeveel schiet u er als burger bij in?” Met dank aan De Tijd, de (groene) professoren André Decoster en Willem Sas, maar vooral dankzij de Vlaamse minderheidspartijen CD&V, VLD en sp.a in de regering Di Rupo I, en Groen erbuiten. Of hoe men de beste leerling van de klas, de sponsor van België, alweer bestraft. Verbaast het iemand dat de proffen ook tot de vaststelling komen dat er zelfs minder responsabilisering in zit dan voordien? Nochtans een vereiste voor alle Vlaamse partijen…

Om te beginnen — de smerige retorische truukjes, de goedkope angeltjes, het monkellachend voor-eigen-publiek gedoe: snappen die politici niet hoe ergerlijk dat is? Hoe dat elk debat al op voorhand smoort, elke dialoog al op voorhand vergiftigt?

Op een rijtje:

 • “hoeveel schiet u er bij in”: want “u” bent een Vlaming van het Vlaamse Gewest, dus
 • “Met dank aan A, B, maar vooral C en D” : terwijl het eigenlijk een misleidende grafiek is door A op basis van een studie door B. Een studie die voor interpretatie vatbaar is, die van andere vooronderstellingen uitgegaan is dan C, D én de grote afwezige in de “met dank aan”, de N-VA zelf.
 • “de (groene) professoren Decoster en Sas”: wat heeft dat er in ‘s hemelsnaam mee te maken? “Groen” is per definitie tegen de N-VA op alle vlak, en dus kijk nu, als zelfs onze ergste vijand het zegt? Of “groen” en dus ook in de oppositie en gebaat bij zwartmaken van de regering? Of gewoon om de medestanders eens te kunnen doen meesmuilen?
 • “de Vlaamse minderheidspartijen”: ja, N-VA, ja. Wie zichzelf buiten spel zet, moet achteraf niet komen klagen dat ze niet mochten meedoen. Het is uw schuld dat er een Vlaamse minderheid is in de regering. Niet dat dat een probleem is, want tot nader order is de federale regering federaal en dus bevoegd voor het hele grondgebied van België. Tenzij ik de grondwet helemaal verkeerd begrepen heb, is er nergens een vereiste dat er een meerderheid moet zijn in elke taalgroep. Voor grondwetsherzieningen ja, en pariteit in de regering buiten de eerste minister, ja. Niet in het parlement.
 • “de regering Di Rupo I”: punten voor poging tot subtiliteit en poging tot inspelen op de angsten van uw achterban. “Di Rupo I, want we gaan ervan uit dat zolang de PS aan de macht blijft in dit APENLAND er regeringen-Di Rupo zullen zijn en blijven”? Of eerder “Di Rupo I omdat we ervan uitgaan dat de regering snel genoeg gaat vallen”? Natuurlijk is de N-VA niet de enige die “Di Rupo I” zegt, maar alla.
 • “hoe men de beste leerling van de klas bestraft”: let op, “men”, ‘t is te zeggen, niet wij, niet de omstandigheden, niet de algemene conjunctuur in Europa en in de wereld, maar “men” bestraft de beste leerling van de klas.
 • “alweer bestraft”: piep piep tuut tuut boing boing CAAAALIMERO (if you’ll pardon my mixing begingenerieken)
 • “dat er zelfs minder responsabilisering is dan voordien”: “dan voordien wanneer” zouden mijn kinderen roepen, als dit een reclameboodschap voor wasmiddelen op televisie was, maar goed. Niemand betwist blijkbaar dat de fiscale autonomie van de gewesten vergroot is en dat de ILLEGALE TRANSFERS (“de perverse solidariteitseffecten” zoals ze wel eens genoemd worden) verminderd zijn of weg zijn, maar dat is dan weer minder belangrijk.
 • “…” AAARGH hoe heb ik een hekel aan een beletselteken in zo’n context — het leeskundig equivalent van “à bon entendeur, salut” of van “wink wink nudge nudge”.

MAAR GOED. Los van mijn a priori irritatie over de manier waarop: de grond van de zaak.

Voor zover ik het begrepen heb, is het zo dat als men uitgaat van één set veronderstellingen, men op de voorspelling van Sas en Decoster uitkomt. En als men uitgaat van een andere set veronderstellingen, men op andere uitkomsten uitkomt. Maar dat het niet echt duidelijk is welke veronderstellingen de juiste zijn.

Ik ben geen econoom, maar ik kan me inbeelden dat er zó enorm veel van allerlei factoren afhangt die niéts met België of Vlaanderen te maken hebben, dat het allerlei kanten zou kunnen uitgaan.

Daar kan, denk ik, een debat rond gevoerd worden. Met argumenten en tegenvoorstellen. Met eigen cijfers bijvoorbeeld, beste N-VA, niet met cijfers van “(groene)” professoren. En daar kunnen we dan gelijk volwassen mensen over discussiëren.

En geen loze sloganeske verziekende taal spuien. Het maakt niet uit dat het langer is dan vijf woorden: zowat alles wat ik de N-VA tegenwoordig zie zeggen komt neer op “wie gelooft die mensen nog?”.

Maar goed. Hun goed recht.

Twee dingen nochtans, over dit specifiek ding.

Ten eerste: de grafiek is intellectueel oneerlijk. De lijn voor het Brussels gewest gaat eerst stijl naar boven: dat iets dat niets met evoluties of wat dan ook te maken heeft, dat is iets dat in consensus is afgesproken tijdens de regeringsvorming. Sommige Vlamingen wilden bon gré mal gré dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst werd, ONVERWIJLD EN ZONDER COMPENSATIES, en uiteindelijk hebben al die Vlamingen — N-VA incluis, toen ze nog meespeelden — ingestemd met een financiële compensatie voor Brussel in ruil voor.

Laat die sprong voor Brussel, die afgesproken was en dus niets met wat dan ook anders dan de eis om mordicus BHV te splitsen te maken heeft, ertussenuit, en de grafiek wordt dit:

tijdgrafiek2.png

Hoe, wat? Het is plots één lijn geworden met Franse Gemeenschap? Tieeeennnnssssss…

Ten tweede: wat brengt de nieuwe financieringswet de burger op? Kan iemand mij uitleggen wie precies vertegenwoordigd worden door die vijf lijnen?

“Vlaanderen”, ik vermoed dat dat “onze” Gemeenschap en “ons” Gewest zijn. Waals Gewest is duidelijk, Brussels Gewest (tiens, moest dat niet “Hoofdstedelijk” zijn? of is dat veranderd?) is ook duidelijk, en Franse Gemeenschap is uiteraard duidelijk. Ik persoonlijk, ik zit in “Vlaanderen”. Mijn ex-collega Bilitis zit zowel in Franse Gemeenschap als in Waals Gewest: verliest die dan twee keer?

Of wacht: kunnen we gewoon de verliezen van Waals Gewest en Franse gemeenschap niet gewoon bij elkaar optellen? Net zoals die van Nederlandstalige Gemeenschap en Vlaams Gewest? Dat zou dan dus voor de Walemannen niet -210 zijn, maar -238. Nog altijd een verschil van 18%, maar toch al een ander verhaal dan “wij leveren 289 in, de Walen in het gewest 210, de Walen in de Gemeenschap maar 28, en de overwegend niet-Vlaamse Brusselaars krijgen 272!”

Maar euh, wacht eens… “Federale staat”, wie is dat? Wie zijn die rare mensen die 207 méér krijgen?

Nu wordt de indruk gewekt dat die arme inwoners van Vlaanderen minder krijgen, en de profiteurs in de Federale staat meer, awoert.

Maar zijn dat niet alle Belgen, en dus ook u en ik goede Vlamingen, die “Federale staat”? Met andere woorden: de titel van de grafiek, is die niet helemaal verkeerd? Moet daar niet staat “wat brengt de nieuwe financieringswet de verschillende onderdelen van België op”, of zoiets?

Een grafiek zegt meer dan 1000 woorden, Peter? Nee, niet echt. Een wetenschapper zou moeten weten dat een grafiek enorm kan misleiden.

Lies, damn lies, statistics, and (some) politicians.

23 reacties op “Alles waar ik een hekel aan heb in politiek”

 1. Pingback: Facebook
 2. Euh… ja. En? Heb ik gezegd dat het niet zo was?

  Als ik de grafiek goed begrepen heb, dan verliest de Vlaming ergens in 2030 6,8 euro per maand, de Waal 2,6 euro per maand, en krijgt de Brusselaar (zowel Franstalig als Nederlandstalig, voor zover die allebei niet in de nog grotere minderheid zullen zijn tegen dan) 40 euro per maand bij.

  De N-VA krijst dat de Vlaamse minderheidsregering zijn broek afsteekt, en het gaat om een verschil tussen Houffalize en Zuienkerke van rekent en telt 4,25 euro per maand in 2030.

 3. Michel, puntje vier, waar ge zegt (doelend op de noodzaak van een vlaamse meerderheid) “Niet in het parlement.”

  De provinciale kieskringen zijn min of meer pro rata vertegenwoordigd in ‘t parlement dus er is de facto een vlaamse meerderheid. Je bedoelde waarschijnlijk “Niet in de regering”

  (los daarvan erger ik mij ook mateloos aan dat arbitrair opknippen, voor een federale regering moet ge gewoon een meerderheid hebben in ‘t federaal parlement, dat in “vlaams” en “waals” slaat op niet veel)

 4. Euh, laat maar.

  Ge bedoelt natuurlijk “een meerderheid in ‘t parlement” as in: vlamingen binnen de regering vs. vlamingen in de oppositie, en niet vlamingen vs. walen in ‘t parlement.

  (ge hebt dringend delete functionaliteit nodig op de comments van uw blogske!)

 5. Allez dan, om ‘t goed te maken!

  “dank zij de volksverraders van de klassieke partijen, welke Vlaanderen verkocht hebben voor hun eigen gewin, zal de gewone Vlaming weer het gelach betalen, this te hopen dat de mensen in het stemhokje dit niet zullen vergeten”

 6. Michel,
  Enkele reacties:

  1. Wat Tim zegt

  2. Met “groene professoren” bedoel ik dat zij Groen bijstonden in de onderhandelingen over deze financieringswet, en men toen nog claimde dat dit ook voor Vlaanderen voordelig zou zijn, letterlijk zelfs, dat Vlaanderen (= Vlaamse Gemeenschap, het Gewest is in praktijk opgegaan in de Gemeenschap) “meer zou overhouden”. Mooi niet dus. De parameters die nu gebruikt zijn, zijn gezien de recessie, een pak realistischer. Dat zijn zaken die wij ook steeds aangehaald hebben, zie http://www.n-va.be/citaten/zoek-de-autonomie-zoek-de-responsabilisering voor wat betreft de responsabilisering en de heel optimistisch ingeschatte raming voor de elasticiteit (gebaseerd op een groei van 2% inflatie en 1,9% reële groei en dus totaal 3,9% groei van het BBP) die we heel uitgebreid en duidelijk toelichten op p16 van dit document: http://www.n-va.be/files/default/generated/dossier/analyse__zesde__staatshervorming_0.pdf. Dat wat betreft de “groene professoren” en “eigen cijfers en argumenten”. Misschien zet ik de link naar dat document ook beter in de eigen blogpost, daar heb je zeker gelijk in, voor de meerwaardezoeker.

  3. Wij hebben wel degelijk tegen de 500 dagen actief gezocht naar mogelijkheden om een regering te vormen en er aan deel te nemen. Steeds hebben wij onze verantwoordelijkheid opgenomen, steeds waren wij bereid en vragende partij om het initiatief te nemen. Op het informateurschap na, heeft Bart slechts 10 dagen de miserabele rol van “verduidelijker” gekregen, strikt beperkt in tijd, en strikt beperkt in opdracht: onder geen beding mocht met de liberalen gesproken worden. Niettemin leverde die passage wel het eerste noemenswaardige compromisvoorstel op, met zaken die ons ook enorm pijn deden, die aanvaard werden door alle Vlaamse partijen, maar waar de Franstaligen slechts enkele minuten (waren het uren?) voor nodig hadden om het naar de prullenmand te verwijzen. Ondanks dat, hebben we nadien steeds meegewerkt met Johan VDL, Wouter Beke en de volgende poging van Elio Di Rupo. Ook Gennez gaf later toe dat Elio’s laatste worp expliciet tot doel had de N-VA er af te rijden. Je kan dus bezwaarlijk stellen dat wij zelf langs de kant zijn gaan staan. We waren bereid tot heel wat compromissen (vergelijk de nota-BDW maar eens met ons programma), maar natuurlijk gaan we niet in de regering om ons programma helemaal te verloochenen. We zien bij andere partijen hoe dat afloopt…

  4. Er is inderdaad geen grondwettelijke vereiste voor een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens. Niettemin is het natuurlijk makkelijker de factuur naar de Vlamingen door te schuiven als deze in de minderheid zijn in de regering.

  5. Er is minder responsabilisering dan in de huidige financieringswet volgens de onderzoekers, er is niet eens responsabilisering voor de gemeenschappen.

  6. Of het nu veel is of weinig, maakt niet uit: het is vooral diametraal tegenover (en dus niet gewoon te weinig ten opzicht van) wat men ons probeerde wijs te maken in de aankondiging van het akkoord, laat staan in de beloftes.

  7. Een grafiek kan inderdaad misleiden, maar is in deze wel een heel bevattelijke illustratie. Als je meer wil weten, verwijs ik je (nogmaals) met alle plezier naar onze analyse op http://www.n-va.be/files/default/generated/dossier/analyse__zesde__staatshervorming_0.pdf Zeker het lezen waard voor een debat ten gronde, gebaseerd op eigen cijfers en analyses van onze studiedienst-topper Guy Clémer. Maar ik ga niet heel die zwik opnemen in een blogpostje 😉

 7. Peter,

  1. Wat ik zei: 4,25 euro per maand verschil binnen achttien jaar? Echt? En ge gelooft dat zélf, dat er met een dergelijke graad van nauwkeurigheid voorspellingen kunnen gedaan worden op achttien jaar? Echt?

  2. Ah, zij stonden Groen bij en daarom zijn ze groen. Ik veronderstel dat de studiedienst van CD&V in die redenering ook “N-VA-studiedienst” wordt? 🙂

  3. Jullie hebben gezocht maar niet gevonden. Anderen hebben gezocht én gevonden. Punt uit. When the going gets tough, the tough keep going — en dat betekent compromissen sluiten. Jullie geloven niet in halve stappen om ergens te geraken? Jullie willen enkel volledige stappen? Uw goed recht, maar kom dan niet klagen dat het de schuld is van de anderen als het niet lukt.

  4. Ik lees “er is inderdaad (…) geen grondwettelijke vereiste”. Meer moet ik niet lezen: jullie voortdurend gehamer op die “minderheid” (die jullie eigen schuld is, pro memorie) insinueert dt de federale regering niet legitiem zou zijn. Dat zijn tsjeventruken.

  5. Minder responsabilisering, maar wel meer autonomie en minder of geen “perverse solidariteitseffecten”. Two out of three ain’t bad, nee? Ah nee, want de taktiek is A vragen, A krijgen, en dan meteen A als verworden zaak beschouwen en klagen dat B er niet is. Afspoelen en herhalen, tot we aan het einde van het alfabet zijn, en dan herbeginnen.

  6. Of we nu helemaal in de zak gezet worden of het is statistisch gezien een status quo, dat maakt niet uit? En daar gaat ge weer, met die “ons probeerde wijs te maken”. Wie is “ons”? De mensen die dachten dat de veronderstellingen van januari 2011 altijd van toepassing zouden blijven? “Probeerde wijs te maken”? Omdat het willens en wetens bedriegen is? Waar ging De Wever eigenlijk van uit in zijn fameuze nota? Als die nota door Di Rupo was geschreven, hadden jullie die eigenlijk aanvaard? Zeg eens eerlijk?

  7. Ik ben beginnen lezen aan de analyse waar ge naar linkt, en behalve dat het bijzonder vermoeiend is zo de cijfers vantussen de halve Calimero- en de halve propagandataal te moeten vissen, is het inderdaad redelijk verhelderend. Een kernpunt van de discussie, heb ik menen te begrijpen, is welk cijfer men neemt voor de elasticiteit van de personenbelasting tegenover het bruto binnenlands product.

  Dit is het grafiekje op p. 17 van uw analyse:

  elastisciteit.png

  Serieus? De discussie gaat over dit? De enen zeggen dat de elasticiteit 1,63 zal zijn, jullie zeggen dat het 1,23 of zelfs 1,10 zal zijn?

  En dat zijn conclusies uit een willekeurige lijn getrokken ergens in het midden van een tienjarengemiddelde van cijfers van 1981 tot 2010, waar het echte getal schommelt tussen -7 en +8? En van een periode waar, oh, kweetniet, misschien ook ondertussen DE HELE WERELD VERANDERD IS? En op basis van dergelijke cijfers gaan jullie extrapoleren naar binnen twintig jaar? Echt? Serieus?

  Maar daar nog helemaal naast. Ik moet uw studie niet lezen om te zien dat de grafiek die zogezegd meer zou zeggen dan “1000 woorden” misleidend en leugenachtig is. En ik ga uw intelligentie niet beledigen door te zeggen dat ge toch ook wel weet dat de realiteit bijzonder enorm zeer zelden in één grafiekje te vervatten is.

 8. Bedoeld Dedecker met “onze studiedienst” het aapje dat ze met een typemachine in de kelder van het NV-A hoofdkwartier hebben opgesloten?

 9. Ik vind de kritiek van Michel op lange termijn voorspellingen toch wat goedkoop…Ik heb liever politici die op een onderbouwde manier ten minste een poging wagen om op lange termijn te denken én te rekenen, dan politici die dat helemaal niet doen…(Carpe diem…klinkt leuk…maar is vaak de kortste weg naar de afgrond)

  En zo afgeven op het feit dat de ‘Vlaamse minderheid’ die regeert op federaal niveau vaak in de verf wordt gezet, is toch ook maar minnetjes. Als de waarheid vertellen en benadrukken al een tjeventruuk zou zijn, tja, dan is het wel bijzonder erg gesteld met onze democratie…

  En ja, het was voor een groot stuk de schuld van anderen dat de N-VA er af werd gereden; als die anderen dit al zelf toegeven what’s the point of denying it?
  Maar die discussie zal wel nooit helemaal ophouden…;)

 10. Een groot spel maken over een wellicht objectief totaal onvoorspelbaar verschil van een paar euro per maand per persoon binnen twintig jaar is geen langetermijndenken. Dat is volksverlakkerij van zeer laag allooi.

  En het gaat hier bovendien om geld dat overheden krijgen per persoon, niet eens om wat ze er ongeveer mee gaan doen. Als Vlaanderen per persoon 10 euro per maand meer krijgt en ze geven dat uit aan het bouwen van autosnelwegen, dan vind ik dat minder goed dan dat ze het in onderwijs zouden steken, bijvoorbeeld. Maar daar gaat de discussie niet eens over.

  En wat die “minderheid” betreft: het is misschien wel waar, maar dat het is noch hier noch daar.

  Het enige wat een federale regering moet hebben, is een meerderheid in Kamer en Senaat. Een federale regering moet geen meerderheid in beide taalgroepen hebben.

  Het is een beetje alsof vrouwen voortdurend zouden spreken over “deze regering, met meer dan dubbel zoveel mannen als vrouwen”.

  Heel de tijd in variaties op “de Franstalige minderheids-PS-regering Di Rupo I” spreken, dat is gewoon kinderachtig doen. En als ik dat al geen tsjeventruuk meer mag noemen, dan is het wel erg bijzonder gesteld met onze democratie…

  (Enfin, om maar te zeggen, dat laatste, dat “dan is het wel erg bijzonder gesteld met onze democratie” ook al zo’n typische dooddoener is, net zoals “apenland”, “polleNIEKSERS”, “HOERnalisten” voortdurend tot in den treure verwijzingen naar geld verbranden en Zilverfonds, geleuter over “kaakslagen” en “aanfluitingen”, etc., etc.)

 11. En die 6,8 euro, is die dan aangepast aan de inflatie? Want als dat niet zo is, dan zal het over twintig jaar toch maar een slordige 3,40 euro zijn…

 12. Interessant! Maar ik begrijp het niet helemaal… Wat is het verschil tussen het Waals gewest en de Franstalige gemeenschap?
  Vlamingen uit Vlaanderen en Franstaligen uit het Waals gewest. Daartussen zit een stukje Brussel en dat alles zit allemaal in België, een federale staat. En waar komt die Franstalige gemeenschap plots vandaan?
  Nu ik volg het allemaal niet zo goed en mss is dit wel een heel domme vraag, excuses daarvoor dan!

 13. Er bestaat ook een Vlaamse Gemeenschap, ‘t is gewoon dat in de praktijk in Vlaanderen Gemeenschap en Gewest in elkaar geschoven zijn.

  Een kort overzicht, voor wie niet mee was!

  België is twee keer in drie gedeeld. Dat komt omdat de Franstaligen in de jaren lang geleden liever de economische zaken wilden regionaliseren, en de Vlamingen vooral geïnteresseerd waren in een onderverdeling op taal en cultuur — en dus hebben we, compromis à la belge ze maar allebei gedaan.

  Voor de persoonsgebonden zaken (onderwijs, cultuur, taal, …) is België onderverdeeld in drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

  Voor de gebiedsgebonden zaken (economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, …) is België onderverdeeld in drie gewesten: het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Er zijn twee “speciale gevallen”. Eén eenvoudig: inwoners van de Duitstalige Gemeenschap vallen voor gebiedsgebonden zaken onder het Waals gewest. En één ingewikkeld: Brussel.

  Voor gebiedsgebonden zaken heeft Brussel zijn eigen Hoofdstedelijk Gewest, maar voor persoonsgebonden zaken zit Brussel zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap.

  Daarvoor zijn er in Brussel een soort kleine Brusselse echo-gemeenschapjes gemaakt, waaraan de Vlaamse en Franse Gemeenschap bevoegdheden overdragen.

  Nederlandstalige scholen in Brussel bijvoorbeeld, daar is de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bevoegd, en Franstalige scholen in Brussel, daar is de Franse Gemeenschapscommissie voor bevoegd.

  Er zijn ook nog dingen die persoonsgebonden zijn maar die niet echt op taal te scheiden zijn — gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Voor die dingen zijn de twee gemeenschapscommissies samen bevoegd, en dan heet dat orgaan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Al die onderverdelingen hebben telkens een parlement en een regering:

  1. Vlaams Parlement / Vlaamse Regering (sinds 1980 zijn er geen aparte instellingen meer voor gewest en gemeenschap)

  2. Waals Parlement / Waalse regering (gewest)

  3. Parlement van het Gemeenschap / Franse gemeenschapsregering

  4. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschapsregering

  5. Brussels Hoofdstedelijk Parlement / Brusselse Hoofdstedelijke Regering (gewest)

  6. Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie / College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (gemeenschap, NL-talig)

  7. Raad van de Franse Gemeenschapscommissie / College van de Franse Gemeenschapscommissie (gemeenschap, FR-talig)

  8. Raad van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie / College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (gemeenschap, tweetalig)

  En al wie zegt “schaf al die zooi af”, die moet nog eens heel hard denken over een alternatief, vooral wat Brussel betreft.

  Eén eenvoudige oplossing zou zijn om Brussel volledig “los” te trekken, en zelf volledig bevoegd te maken voor zowel persoonsgebonden als gebiedsgebonden zaken. Dan zijn er drie onderverdelingen: Vlaanderen, Wallonië en tweetalig Brussel (of vier, als de Duitstaligen ook een eigen gebied willen).

  Maar helaas: dat wil Vlaanderen niet. “Vlaanderen wil Brussel niet loslaten”, heet dat dan. En dan gaan de Franstaligen ook maar een beetje postureren, en een Fédération Wallobrux maken. Haja. 🙂

 14. Amai, dat is een hele boterham! Bedankt voor de uitleg! Dat van de gewesten en gemeenschappen is me nog nooit zo duidelijk geweest!

 15. Michel,

  Om even terug te komen op deze reactie https://blog.zog.org/2012/01/alles-waar-ik-een-hekel-aan-heb-in-politiek.html#comment-671846:

  1. Dat maakt dus 255 € voor jouw gezin per jaar. Toch niet meteen zo’n klein bedrag imho. Ik zou het aantal gezinnen die dit niet zo’n klein bedrag vinden, niet te eten willen geven… De begroting zit trouwens vol “kleine” bedragen, maar de optelsom is alleszins niet mis. De som van de rekening blijft ook: we gaan erop achteruit, of het nu veel is of niet. En wat de voorspellingen op 18j betreft: zoals het er nu naar uitziet, zal de elasticiteit nog een heel stuk lager liggen dan waar de onderhandelaars zich op baseerden, nog een stuk lager dan wat wij in onze nota’s stelden. Voor dit jaar zal de economische groei nauwelijks boven de 0% uitsteken.

  2. Groen of niet, het resultaat blijft hetzelfde: van de belofte dat Vlaanderen meer zou overhouden, blijft er niets overeind, integendeel. Zo zag het er trouwens al van in het begin naar uit, als je een beetje logisch redeneerde: Wallonië mocht in geen geval (zelfs niet in worst case scenario’s) “verarmen”, Brussel krijgt 600 miljoen extra, en federaal moest versterkt worden. Dan is het niet moelijk in te zien van waar de centen zouden moeten komen…

  3. Wij hebben gezocht naar een akkoord dat ons land in een nieuw communautair werkbaar evenwicht zou brengen, de toekomst zou verzekeren en de werkende klasse niet nog verder zou belasten. Wij hebben dat niet gevonden. Anderen ook niet, maar doen wel lustig verder en hebben daar voor gekozen. Hun zaak. Het is niet dat wij hele grote stappen wilden in de onderhandelingen, zeker niet als je vergelijkt met ons programma: de nota-Dewever ging nog altijd uit van bevoegdheidsoverdrachten van federaal naar de deelstaten en slechts 50% fiscale autonomie, terwijl wij net als VLD en CD&V het confederalisme in het programma staan hebben waarbij de fiscale autonomie 100% is en de (con)federale samenwerking van onderuit opgebouwd wordt, op basis van wat we samen willen doen en waar er voordelen zijn om dat samen te doen. Wat wel duidelijk is, is dat we de Baert-doctrine hanteerden: we doen mee aan compromissen als de prijs niet té hoog is, en als er geen stappen achteruit gezet worden. Dat hebben we ook gedaan in de wet op de verstrenging van de gezinshereniging, waar we ook liever de verplichte inburgering (op straffe van verlies Belgische nationaliteit) in gezien hadden. De uitspraken van Gennez zijn alleszins duidelijk, voor wat betreft de “schuldigen” aan de vorming van een regering met Vlaamse minderheid. Ook De Croo jr en sr verklaarden reeds hetzelfde in de pers, net als Wouter Beke.

  4. Niet onze schuld, pro memorie, zoals al genoeg gezegd. Als Herman Van Rompuy dit “staatsgevaarlijk” vindt, en de Vlaamse minderheidspartijen liever zo’n regering verkiezen dan een regering die wél hervormt en de Vlaamse werkende klasse niet nog meer belast, dan is dat hun keuze.

  5. Wat ben je met autonomie in “cijfers” (in bedragen) als je de tools niet hebt, laat staan het effect er van ondervindt? Die drie hangen samen en vormen één geheel. En eerlijk: liever meer responsabilisering en echte tools, dan een uitbreiding in de cijfers/bedragen waar je niet zo gek veel mee kunt doen. Om een voorbeeld te geven: bij de kinderbijslag is het belangrijk hier een integraal onderdeel van het Vlaams sociaal beleid van te kunnen maken, afgestemd op al de rest (studiebeurzen, begeleiding kind&gezin,…) en niet om een Vlaams leeuwke op de cheques te kunnen zetten waarbij federaal nog altijd de spelregels vastlegt. Het gaat om écht beleid, inclusief de gevolgen, en niet zozeer de symboliek van het bedrag.

  6. “Ons” = “de burger/kiezer” die door Di Rupo (en vooral diens Vlaamse collega’s) op de voorstelling van het akkoord iets anders beloofd werd dan datgene hij/zij in de praktijk krijgt.

  7. Inderdaad, de wereld is veranderd. En helaas niet meteen in die mate dat de rooskleurige cijfers van de regering dichterbij komen, maar eerder omgekeerd…

  8. De realiteit is inderdaad heel zelden in één grafiekje te vatten, maar deze maakt wel een en ander visueel heel duidelijk imho. Jammer dat responsabilisering niet in een grafiekje te gieten valt… (terzijde: met meer responsabilisering zou dergelijke evolutie nog veel minder in een grafiek te gieten zijn, tenzij je uitgaat van de veronderstelling “continu beleid” ;-))

 16. 1) De vraag was eigenlijk: wie gelooft een voorspelling op zoveel tijd met een dergelijke nauwkeurigheid. Niemand, denk ik.

  2) Ben ik de enige die in de krant gelezen heeft dat de onderzoekers, groen of niet, absoluut niet gediend waren met de manier waarop hun studie misbruikt werd in de media en door de N-VA?

  3) Wat is het alternatief?

  4) Jullie zeggen “niet onze schuld”, voor zover ik zie zeggen alle andere partijen “wel jullie schuld”. We zullen het moeten eens zijn het niet eens te zijn.

  5) “We willen een vinger.” “Of nee, we willen een hand.” “Of wacht, we willen eigenlijk een arm.”

  6) Ah okay. ‘t Is interpretatie, dus.

  7) Dat is een non-antwoord op het centrale punt waarover de cijfermatige discussie ging.

  8) “deze maakt een en ander visueel heel duidelijk”? In alle geval de auteurs van de studie waar de cijfers uit gehaald zijn, zijn het niet met u eens.

Reacties zijn gesloten.