Een première!

Ik reed vanmiddag over de Vlaemsche wegen, en dat ging niet zo gemakkelijk. Zoals in: nogal moeilijk, zelfs al was het met de elektrieken velo leek het alsof ik redelijk wat extra moest bijsteken. 

Toen remmen niet zo goed meer ging, ben ik aan de kant gaan staan (niet zo evident, met de staat van de fietspaden), en heb ik een korte inspectie des rijwiels gedaan. Bleek: een hele schijf ijs tussen mijn voorspatbord en mijn achterspatbord, een aangekoekte banaan ijs tussen achterwiel en achterspatbord, en tot overmaat van overmaat: heel het remblok achteraan zat zowaar vastgevroren. Eén blok zwartgrijze miserie, en niet zo op eentweedrie los te krijgen. 

Allez jong.

2 reacties op “Een première!”

  1. Stad Gent kan misschien breed maatschappelijke project opstarten om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om een paar extra man in te schakelen om fietspaden op te ruimen. Uiteraard na uitvoering van een haalbaarheidsstudie en een sensibiliseringscampagne, en in overleg met klimaatadviseurs en de voedselraad, en waarbij ook gepeild wordt naar de weerslag op kwetsbare bevolkingsgroepen.

Reacties zijn gesloten.