Een klinkende overwinning voor Theo Francken!

“Nieuwkomers in ons land moeten voortaan een verklaring ondertekenen waarin ze beloven zich in onze maatschappij te integreren en onze wetten, waarden en normen te respecteren.”

Dat stond eind vorige maand in alle kranten van het land. Kijk, hier staat ze, de nieuwkomersverklaring die elke persoon die in België wil komen wonen zal moeten ondertekenen. In ‘t kort:

Ik beloof mij en mijn kinderen te integreren. Ik ga de mensenrechten respecteren. Ik ga de vrijheid van iedereen respecteren, en dus ook de vrijheid an meningsuiting, van vereniging, van eredienst en van beleving van sexuele geaardheid. Ik begrijp dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn in België, echt waar. Ik zal geen geweld plegen of dreigen met geweld. Ik begrijp dat terrorisme echt niet mag. Ik beloof nog eens dat ik mij zal integreren, en dat van zodra ik betrokken ben bij welk misdrijf dan ook, ik in de problemen kan raken met dat verblijf. Ik beloof nog eens dat ik niet alleen zal integreren maar ook zal participeren. Ik begrijp dat er in België moet gewerkt worden om centjes te verdienen. En o ja, ik beloof dat ik de integratietrajecten zal volgen.

Het klinkt allemaal zeer negatief, alsof Francken tegen een klein kind aan het spreken is dat eigenlijk al heel zijn leven vanalles aan mispeuteren is, maar dat is allemaal maar perceptie, vermoed ik. ‘t Is gelijk racisme hé meneer, dat is allemaal relatief hé meneer, ‘t is maar hoe ge’t oppakt hé.

En ziet! Wat lees ik in de gazet? “Vandaag keurt de ministerraad het ontwerp goed dat een nieuwkomersverklaring invoert.” Een groot succes! En maar met een miniem aantal kleine proviso’s:

  1. Als er een nieuwkomersverklaring komt, dan zal die niet Belgisch zijn maar Vlaams, Duitstalig, Franstalig en in Brussel wordt het iets voor de vermoed ik Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: al wat integratie is, is immers helaas een gemeenschapsbevoegdheid, en niet iets waar Theo Francken iets over te zeggen heeft. Hoera! Opbod van verklaringen tussen de Gemeenschappen!
  2. Volgens de Raad van State mag niemand verplicht worden om een bepaalde waarde te aanvaarden.
  3. Het document was dacht ik vooral bedoeld voor kandidaat-asielzoekers, maar nog volgens de Raad van State is dat zinloos, want op geen enkele wijze afdwingbaar.

Enfin goed. Behalve dat het niet van hem uit gaat, dat de bedoelde inhoud volledig uitgehold is en het bedoelde doelpubliek niet aangesproken kan worden: een klinkende overwinning voor Theo Franken.

2 reacties op “Een klinkende overwinning voor Theo Francken!”

  1. Eigenlijk een non-event van Francken, maar de Raad van State heeft ook niet echt gelijk. Francken kon dit oplossen door een document op te stellen dat 1 regel bevatte : ‘Ik beloof het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens te respecteren en aanvaard de sancties indien ik dit niet doe.’ Dat verdrag (gestoeld op de universele rechten van mens) is bindend in heel de EU (om lid te zijn van de EU moet elke staat dit verdrag ratificeren). Dit verdrag is een reeks van regels die een bepaalde waarde weerspiegelen : dus de zienswijze van de Raad van State is ook niet echt koosjer. Het Europese Verdrag is wel afdwingbaar.

Reacties zijn gesloten.