Links van 8 februari 2018 tot 11 februari 2018

This Mutant Crayfish Clones Itself, and It’s Taking Over Europe – The New York Times
Before about 25 years ago, the species simply did not exist. A single drastic mutation in a single crayfish produced the marbled crayfish in an instant. The mutation made it possible for the creature to clone itself, and now it has spread across much of Europe and gained a toehold on other continents. In Madagascar, where it arrived about 2007, it now numbers in the millions and threatens native crayfish.

Palettes | Flat UI Colors 🎨 280 handpicked colors ready for COPY & PASTE
Flat UI Colors 2 features 13 more color palettes. Collaborating with 13 designers around the world, a total set of 280 colors are on your command for COPY / PASTE for your next project, design, presentation.

3.000 huurders dreigen hun sociale woning te verliezen | VRT NWS
Wie een deel van een huis bezit, heeft geen recht meer op een sociale woning. En Veerle bezit een deel van een huis. Haar vader is 6 jaar geleden overleden, vlak na een scheiding met haar moeder. Haar moeder erft de helft van het huis. Veerle en haar drie broers krijgen de andere helft. Voor ieder een kwart van de helft van het huis. Veerle bezit dus één achtste van het huis, volle eigendom, ter waarde van ongeveer 30.000 euro. Die erfenis breekt Veerle nu zuur op. Op 1 maart van vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat iemand die in een sociale woning woont, geen eigenaar mag zijn van een woning of bouwgrond, niet voor de helft, niet voor een kwart, niet voor één percent.

Wanneer gaat het eindelijk weer over ons eigen volk? – België – Knack.be
Uber en Deliveroo zouden namelijk het liefste helemaal géén sociale bijdragen betalen. En wat ook al disruptief is: ze winden daar geen doekjes om. Dat de Belgische werkgeversorganisaties officieel nog altijd het standpunt huldigen dat ook bedrijven een faire bijdrage moeten leveren aan de collectieve welvaart, zal hun worst wezen. Door zo weinig mogelijk kosten te maken, houden ze de tarieven voor hun klanten zo laag mogelijk en de winsten voor henzelf zo hoog mogelijk. Dat willen de meeste bedrijven, natuurlijk, maar de Ubers en Deliveroos van deze wereld passen die visie rücksichtslos toe – op de rug van de sociale zekerheid. Toch wordt tegen hén het argument ‘betaalbaarheid van de sociale zekerheid’ amper gebruikt.

The Minimum Viable Design System — HeyDesigner