Het viel allemaal nog eigenlijk redelijk mee, in de quiz, maar toen kwam de fotoronde. Ik dacht dat iedereen het moeilijk zou hebben, maar we haalden zeven op zestien en dat was als ik mij niet vergis de allerlaagste score van iedereen. De zestienen en vijftienen op zestien waren in de meerderheid.

Dan moogt ge nog 15/16 halen in andere rondes: het is verloren, en ge weet het.

Ah well. Elfde geworden. Ne keer azo en nekeer anders.