Abonnement opzeggen

Ik wil een krantenabonnement opzeggen. Het is het tweede krantenabonnement op een paar weken tijd dat ik, om verschillende redenen, wil opzeggen.

En zowel bij de eerste als bij de tweede krant kan dat alleen maar door de krant zelf op te bellen, tijdens de kantooruren, en zelf met eigen stem te verklaren dat ik het abonnement niet meer moet hebben.

Ik vind dat belachelijk.

Bah.