LibraryThing vs. Goodreads vs. Shelfari vs. aNobii (iii)

Zo’n online bibliotheek moet het eenvoudig maken om nieuwe boeken in te geven. In principe zou het moeten volstaan om het ISBN-nummer in te geven, en dan kan dat boek eenduidig opgezocht worden. Bij Amazon staan de covers er nog eens bij, dus krijg je meteen een afbeelding van het boek ook. In de praktijk …

LibraryThing vs. Goodreads vs. Shelfari vs. aNobii (ii)

Met vertraging wegens dat het leven in de weg kwam: vervolg van mijn eigen gedachtenordening over on-line bibliotheekzaken. 1. Beginnen Goodreads, Shelfari en aNobii zijn gratis. LibraryThing is gratis tot 200 boeken, en daarna betalend. Bij allevier is het aanmelden totaal pijnloos, en verloopt het min of meer volgens hetzelfde stramien. Naam en wachtwoord ingeven, …

LibraryThing vs. Goodreads vs. Shelfari vs. aNobii (i)

Ik heb veel boeken, en ik ben een beetje van een controlefreak, en ik heb een zeer dwangneurotisch trekje als het gaat om klasseren en classificeren en oplijsten en detailleren van dingen… dus het ligt redelijk voor de hand dat ik mijn boeken al zeer vroeg in een database zou steken. Erger nog: ik deed …