Astrologie

Zegt Ben de Groot over deze tongue in cheek post:

Je kritiek op astrologie slaat als een tang op een varken. Er zijn de afgelopen eeuwen al heel wat “nieuwe” planeten gevonden (Uranus, Neptunus, Pluto en -strikt genomen geen planeet- Chiron). Hierdoor raakten de astrologen echt niet van hun a propos, maar hebben deze ontdekkingen juist geïntegreerd in hun theorieën. Hetzelfde verwacht ik dat ze deze keer zullen doen. Misschien is het aardig je eens te verdiepen in het werk van Michel Gauquelin.

Nu nog naast het feit dat het Charon is en niet de centaur Chiron, en dat er over Pluto ook twijfels zijn of het wel een planeet is, ben ik toch eens op zoek gegaan naar die Gauquelin.

De feiten. Gauquelin is van jongsafaan zwaar geïnteresseerd in astrologie. Hij wordt een beetje uitgelachen, en besluit daarom een wetenschappelijke basis voor astrologie te vinden. Hij treedt daarbij in de voetsporen van mensen als Paul Choisnard en Karl Ernst Krafft (astroloog van de nazis, maar dat heeft er niets mee te maken).

Gauquelin heeft kaas gegeten van statistiek, en verzamelt een enorm corpus aan werk. In de loop van zijn leven geraakt hij ervan overtuigd dat inderdaad wetenschappelijk aan te tonen is dat astrologie een effect heeft op mensen, maar daarvoor ontwikkelt hij wel een “neo-astrologie”, die vaak haaks staat op wat alle andere moderne (hij zou zeggen “traditionele”) astrologen denken en doen.

Gauquelin kwam onder meer tot de conclusie dat sterrentekens nonsens zijn (de positie van planeten in sterrenbeelden heeft geen effect) maar dat de positie van planeten in de vier “Gauquelin-sectoren” wél een invloed op erfelijkheid en karaktertrekken heeft.

Voor de astrologen onder ons: bereken een geboortekaart, vind de as ascendant-descendant en de as medium cœli-imum cœli. De vier Gauqelin-sectoren (GS1 tot 4) bevinden zich:

 • GS1: 30° boven Ascendant tot 10° eronder
 • GS2: 30° west van medium cœli en 10° oost ervan
 • GS3: 20° onder Descendant en 10° erboven
 • GS4: 20° oost van imum cœli en 10° west ervan

Kijk of er planeten in die sectoren staan, en je bent er.

Nu, Gauquelin heeft niet van alle planeten invloed kunnen aantonen, maar enkel van de maan, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. En de karaktertrekken zijn, voor het minst, weinig precies te noemen. Zo zou iemand met Jupiter in één van z’n sectoren “ambitieus, autoritair, verwaand, opgewekt, humoristisch, onafhankelijk, ironisch, levendig, warm, werelds, rijk, trots, ironisch, een sociale klimmer, hard, geneigd tot veel geld uitgeven” zijn. Tja.

De man is het meest beroemd geworden met zijn “Mars-effect”, waarin hij beweert aan te tonen dat er een correllatie is tussen de positie van planeten en de kans dat men meer of minder geneigd is een bepaalde beroepskeuze te maken. Zo is er volgens hem een duidelijk verband tussen Mars en het feit dat men kans heeft een groot sportmens te worden.

Gauquelin heeft daarmee furore gemaakt over de hele wereld, ook en vooral omdat hij zeer precieze, verifieerbare en (wat uitzonderlijk is voor astrologen) falsifieerbare voorspellingen deed.

In 1981 heeft Science & Vie de uitdaging aangenomen, en samen met Gauquelin een protocol opgesteld om zijn theorie na te gaan. Helaas voor hem is het allemaal een beetje verkeerd uitgedraaid: de studie, waar hij van begin tot einde aan meegewerkt heeft, is tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk helemaal niets van aan is.

Gauquelin pleegde op 20 mei 1991 zelfmoord. Hij liet instructies na aan een vriend, de psycholoog Suitbert Ertel, om al het cijfermateriaal waarop z’n onderzoek gebaseerd was, te vernietigen.

2 reacties op “Astrologie”

 1. Wat beteeft de laatste zin, dat klopt niet. Ertel heeft het gerucht verspreid dat G. alles wilde laten vernietigen. Ik heb het gevraagd aan Francoise Gauquelin. De werkelijkheid lijkt prozaischer: G.’s flat was zo vol met al die papieren dat zijn erven niets anders wisten dat de hele boel weggooien, omdat de flat leeg moest. Het verhaal dat G. heeft aangegeven dat alles vernietigd moest worden heeft Ertel niet van de erfgenamen zelf gehoord, maar van een wederzijdse vriend van de familie.

 2. nog een paar bedenkingen:

  – Gauquelin had initieel als bedoeling te bewijzen dat astrologie niet werkte

  – hij heeft bewezen dat als men ALLEEN naar het sterrenbeeld kijkt, astrologie niet klopt. iets wat elke gerespecteerde astroloog u zal vertellen

  – naast zijn vier “sectoren” heeft hij ook onderzoek gedaan naar menig ander astrologisch fenomeen, zoals de astrologische verbanden tussen familieleden

  – naast de test van Science & Vie heeft Gauquelin aan menig ander onderzoek deelgenomen, die meestal wel in zijn voordeel uitdraaiden (bekende gevallen van verzwijging, vergissingen en zelfs vervalsing niet meegerekend)

Reacties zijn gesloten.