Wow, relevant

Gelezen bij Peter Dedecker die het las bij Goedele Uyttersprot die het in de frut las:

Pollgva

Omdat niemand er mij om vraagt maar ik mijn opinie wel graag ten berde breng:

 • Vind ik de houding van de Franstaligen tijdens de onderhandelingen nog aanvaardbaar? Welja. Wat voor akelig vooringenomen vraag is dat trouwens?
 • Moeten de Vlaamse partijen toegevingen doen om tot een regering te komen? Ja, uiteraard. Euh… verbeter mij als ik me vergis, maar heten die dingen niet voor een zeer welbepaalde reden regeringsonderhandelingen?
 • Ga ik akkoord met een nieuwe regering zonder splitsing B-H-V en staatshervorming? Zou u willen geloven dat ik daar niet zo wakker van lig? Zou u ook willen geloven dat ik mezelf niet als helemaal ongeïnformeerd beschouw, maar dat ik toch wel heel hard moet nadenken over wàt er nu precies nog moest hervormd worden aan de staat?
 • Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Och, welnee. Ik weet trouwens niet hoe dat zou moeten… misschien een symbolische regering, die dan meteen opnieuw valt? ‘t Zou wel wat geven, dat wel.
 • Is een splitsing van België op termijn nog te vermijden? Welzeker.
 • Is Leterme zelf verantwoordelijk voor het moeizame verloop van de onderhandelingen? Miljaardedju, ‘t zal wel zijn!! You reap what you sow, beste CD&V-N-VA. Zoals die meneer op het BRT-journaal zo ongeveer zei: de CD&V heeft met haar beloften de verkiezingen gewonnen, maar heeft het meteen ook quasi-onmogelijk gemaakt om een regering te vormen.
 • Moet er gewerkt worden aan een tripartite? Eheh. Dàt zou ook wat zijn. Mijn gevoel: nee, hoegenaamd niet. U heeft uw bedje gespreid, wel, ga er nu maar gerust in liggen.
 • Moet Dehaene of iemand anders de zaak komen ontmijnen? Haha. Dehaene zal er als de kippen bij zijn, yeah right. Als ze daar bij de CD&V niet zo geblunderd hadden terwijl Dehaene nog bezig was (“jaja, we hebben al bijna een akkoord” “oh, als het zo zit: hierzie Leterme, trekt uw plan”), dan zouden we misschien al verder staan.
 • Moet CD&V het kartel met N-VA opgeven om uit de impasse te geraken? Oh, dàt zou goed overkomen. Dan kan het Vlaams Blok ook meteen weer zeggen dat ze de grootste Vlaamse partij zijn, ook. Nee, opnieuw: bed, gespreid, succes ermee.

En ach, ach, ach. Een poll op de website van de Gazet van Antwerpen. Waar 2550 man op gereageerd hebben. Is er iemand die die grafiekjes als op de één of andere manier relevant beschouwt?

Doe mee met de conversatie

30 reacties

 1. Relevant ? Kleine steekproef en dus foutenmarge niet onbelangrijk in principe (hoeveel ?). Samenstelling steekproef eveneens (geen informatie). Op basis van de grootte van de steekproef echter besluiten (allé vragen…) of resultaten relevant zijn, is niet mogelijk.

  Wat de vragen betreft : nogal gekleurd en bijna ‘gestuurd’. Wat mij stoort, is dat er bijna gesuggereerd wordt dat de huidige onderhandelingen te herleiden zijn tot enkele ja/neen vragen. Of de ene of andere partij nu gelijk heeft of niet, de structuur van het Belgisch bestel en de particratie zoals die actueel bestaat, laat geen eenvoudige oplossingen meer toe. Het anders laten uitschijnen is niet echt correct.

  Anderzijds wordt er momenteel enkel wat in de zandbak geoefend. Echte onderhandelingen zullen pas starten indien de potentiële verliezen voor de deelnemers hoger zijn door neen te zeggen dan door een compromis te sluiten. Of de huidige eisen moeten gecompenseerd worden door een (ogenschijnlijk) groter akkoord.

  En nu een goede calvados !

 2. Tja, nu de peiling niet overeenstemt met je eigen politieke profiel, vind je ze niet relevant.
  In het verleden was dat wel anders (bijvoorbeeld http://blog.zog.org/2006/09/rgb.html).

  Ook nog, niet wakker liggen van de staatshervorming en de splitsing van B-H-V maar zichzelf niet ongeïnformeerd noemen – hoe rijm je dat?
  Misschien is jezelf wat meer informeren toch wel bijzonder aangewezen. Of leef eens een week in de Vlaamse rand rond Brussel. Dat laatste zou voor alle 17-jarigen in ons land een verplichting moeten zijn. Een schitterende kennismaking met het leven met de ‘landgenoten’…

 3. Welja, en laat ze dan ook een weekje in Congo wonen, in Kaboel, in een volksbuurt in Seraing, een bejaardentehuis. Of nee, laat ze liever eens *verplicht* een week door het leven gaan als gehandicapte, als bijstandsmoeder, als chronisch pijnlijder (one for you, Michel), als..chronisch pijnlijdende bijstandsmoeder in Kaboel. Voilà. Dat ze dan eens komen klappen. BHV zou verdorie rap gesplitst zijn.

  Is dat u bedoelt, waarde Herman, dat als 17-jarigen een weekje in de Vlaamse rand zouden wonen, bhv rap gesplitst zou zijn ?

  Of België, ineens, door de ervaring van het leven met de landgenoten ?

  Of dat Michel er niet mag over praten, omdat hij niet in de Vlaamse Rand woont ?

 4. Een wetenschappelijke peiling van De Morgen en de VRT vergelijken met een websitepoll? I don’t think so.

  en

  Ook nog, niet wakker liggen van de staatshervorming en de splitsing van B-H-V maar zichzelf niet ongeïnformeerd noemen – hoe rijm je dat?

  Omdat dat nu eenmaal zo is. Ik lig niet wakker van een staatshervorming. B-H-V is een luxeprobleempje in een luxelandje, een symbooldossier waar mensen voro gestemd hebben omdat er op gehamerd werd.

  Vraag aan tienduizend Vlamingen wat dat nu precies inhoudt, “Brussel-Halle-Vilvoorde” — het zou me benieuwen hoeveel er u een degelijk antwoord kunnen geven.

 5. @Michel: Fascinerend toch hoe de geest van een echte belgicist werkt? Het doet me erg denken aan die van een echte ‘Blokker’. Slechts in zeer beperkte mate begiftigd met de gave der nuance: alles positief of alles negatief. In jouw geval, de bloemige zijde: alles positief. Niets aan de hand. Don’t mention the war.

  Kom nu, Misjel, we bestaan ochgot 200 jaarkes en we hebben sindsdien het ruziemaken alleen maar officieel gemaakt door het in een potpourri van duizend-en-één regeringen en parlementen te gieten. Dat weet ge.

  Ik zeg niet dat België moet ophouden met bestaan, maar je moet op zijn minst toegeven dat Vlamingen en Walen serieus van elkaar vervreemd zijn (altijd al geweest) en niets liever doen dan elkaar het leven zuur maken op institutioneel en economisch gebied. Waalse centen en Vlaamse centen, geen Belgische centen. Toen, nu en in de toekomst.

  Voor alle duidelijkheid, Michel: deze situatie is NIET GEZOND. Er is te veel onverschilligheid en zelfs haat (‘flamand=racist’, ‘waal=luierik’)… Een beetje zoals ouders die ‘samen blijven voor de kinderen’.

  Het typeert je wel: een positief ingesteld mens, geen kwaad opzet, geen ruziemaker (hmm, ok, dat neem ik terug 🙂 en een luisterend oor, maar, ondanks al je kennis en achtergrond, toch af en toe een beetje naïef, nee? Of daag je uit 😉

  No hard feelings. Pace.

 6. @Fitz: hoeveel Walen kent u in het echt? Eigenlijk?

  Het ruziemaken officieel gemaakt door het in duizend-en-één regeringen en parlementen te gieten? I beg to differ. De Belgische federale staat is een monster, maar dan wel een prachtig monster.

  Met links en rechts wat haperingen en foutjes, maar het blijft wel een constructie die ik van een bijna ontroerende schoonheid vind.

  Al wat we nodig hebben is meer inspanningen in het onderwijs (meertalige lessen vanaf het kleuteronderwijs, taalbaden, dat soort dingen) en meer communicatie met elkaar (dat we elkaar leren kennen — ha! verplichte burgerdienst bijvoorbeeld! :)).

  En heb ik gezegd dat alles bloemig en positief is? Euh, nee. We hebben in Vlaanderen bijna een miljoen mensen die hetzij fascisten, hetzij crypto-fascisten, hetzij idioten zijn. Dat vind ik redelijk erg. We hebben in Wallonië een PS die ondanks min of meer gemeende pogingen tot het tegendeel op zijn best een verstikkende particratie blijft en op zijn slechtst een maffieuse corruptie. Sommige migrantengemeenschappen zijn op sommige plaatsen tikkende tijdbommen. Onze nationale voetbalcompetitie en dus ook -ploeg trekken op niets meer. Er is nog veel te veel miserie en armoede voor een land zo ontwikkeld als het onze. Soms lijkt het alsof we jaar na jaar minder geïnformeerd, meer vervlakt, meer onverschillig en meer in onszelf gekeerd worden.

  Dààr lig ik meer van wakker dan van de al dan niet onverwijlde splitsing van een kieskring.

  Euh, behalve dat van het voetbal. 😀

 7. Maar enfin! Ik ga boos worden. De Gazet van Antwerpen (allez De Frut) is een rechtse Gazet. Ik kan het weten want mijn overgrootmoeder die links was smeet de Frut buiten den dag na het overlijden harer rechtse echtgenoot! En bij mijn grootouders heersten voor grootvader (de rechtsen) de frut en voor grootmoeder(de rooie) de Vooruit.

  En het staat er bij, in de krant: het is een Léééézerspoll! Uw weet wel! Als ge de frut nie leest valt ge buiten de doelgroep.

  En dan beginnen afgeven op iemand die even nagedacht heeft.

  Tssss!

 8. Natuurlijk zijn die vragen gericht en natuurlijk is het gestuurd.Maar daarmee geraken de problemen niet opgelost he. Ik vind dat de politiekers er maar zelf moeten uitgeraken. En dat volgens mij geen enkele formateur deze situatie gunstig kan laten uitdraaien voor de vlamingen. De vlamingen zijn de meerderheid van de Belgen maar toch laten ze zich soms doen door de walen die blijkbaar niet tot praten over communotaire kwesties bereid zijn. En de splitsing van BHV met alle respect Michel , ik lig daar wel wakker van , Misschien omdat ik in dat kies en gerechtelijk arrondissement woon, maar ook gewoon omdat nog de liberalen nog de sossen dat vorige regering verwezenlijkt hebben en het er nu eindelijk maar eens van moet komen. Ik woon in een vlaamse gemeente dan zou het toch logisch zijn mocht het gewoon gelijk overal elders in vlaanderen een vlaams arrondissement zijn niet?

 9. @sed:

  De vlamingen zijn de meerderheid van de Belgen maar toch laten ze zich soms doen door de walen die blijkbaar niet tot praten over communotaire kwesties bereid zijn.

  Ja, inderdaad. Nagel-op-de-kop. Hoera en een bank vooruit.

  ‘t Is misschien negatief gesteld, maar dàt is inderdaad de kern, de essentie van België en zijn federalisme.

  De Vlamingen zijn de meerderheid in België en toch geven de ze minderheid evenveel in de pap te brokken. Net zoals in Brussel de Vlamingen in de minderheid zijn en toch van de meerderheid evenveel in de pap te brokken krijgen.

  Confederalisme leidt naar separatisme. Belgicisme is achterhaald.

  Leve federalisme.

 10. @eva:

  Welja, waarom zouden die studenten ook die facetten van het leven niet eens mogen leren kennen? Dat zou zelfs bijzonder nuttig zijn, al hebben die facetten niets met B-H-V te maken (hoe je daarbij kwam is me een raadsel).

  @ Michel:
  “Een wetenschappelijke peiling van De Morgen en de VRT vergelijken met een websitepoll?”

  Waarom niet? Ze zijn beiden gekleurd, of dacht je dat de VRT, laat staan De Morgen, zo objectief was? Think again.

  Je ligt niet wakker van de staatshervorming. Dan lig je ook niet wakker van werkloosheid, van andere sociale problemen die Vlaanderen nu niet kan aanpakken omdat de Franstaligen tegenwerken.
  Misschien moet je je toch wat beter gaan informeren hoor en eens andere bronnen raadplegen…

 11. Ge hebt een medestander bij Sven Gatz:

  Er zijn geen federalisten meer. De unitaristen zijn dom en de confederalisten, die al te vaak cryptoseparatisten blijken, dwaas. De eersten hebben heimwee naar een land dat al zeker 30 jaar niet meer bestaat, de anderen lijden aan een soort zionistische toekomstnostalgie naar Het Beloofde Land. Federalisme, is het nu op Belgisch of op Europees vlak, daarentegen vraagt moed. Willen de echte federalisten in Hertoginnedal nu opstaan? De anderen mogen naar huis, hoogstens geschikt voor het bestuur van droomland.’

  http://standaard.typepad.com/kreten_en_gefluister/2007/08/federalisme.html

 12. @ Herman: “werkloosheid, van andere sociale problemen die Vlaanderen nu niet kan aanpakken omdat de Franstaligen tegenwerken”
  En het is daarom dat de werkloosheid in Vlaanderen stukken lager is, de VDAB de grootste moeite heeft om nog werkzoekenden te vinden voor de werkaanbiedingen en opleidingen, Vlaanderen relatief meer investeert in werkgelegenheidsbeleid dan Wallonië, er projecten zoals actieplan jeugdwerkloosheid in 13 steden en gemeenten bestaan waar een eigen dynamiek gecreeërd wordt tussen VDAB, lokale overheid en RVA, Vlaanderen maakt heel handig gebruik van de federale instrumenten zoals IBO (= federaal geld gebruiken om Vlaams resultaat te boeken zonder dat dit budgetaire gevolgen heeft), …

 13. @ Patricia:

  Het aantal werklozen is inderdaad gedaald, omdat men de minste activiteit, zoals één uurtje per dag naschoolse kinderopvang, al als niet-werkloosheid beschouwt. Geloof niet zomaar de cijfers.

  Overigens, jouw argumenten zijn perfect pro-staatshervorming. Je bewijst, zonder het misschien te beseffen, dat Vlaanderen inderdaad zélf het heft in handen moet nemen…

  Wat de staatshervorming betreft, lees ook eens:
  http://www.n-va.be/programma/nieuws/opinie_detail.asp?ID=265

 14. Ik breng redelijk wat tijd door in Wallonië, en wat mij verontrust is dat daar niets bougeert. Onderneminsdynamiek? Ik denk het niet. La Roche begot ziet er al 20 haar krek hetzelfde uit!

  Ik vrees dat de PS mensen bang houdt met de belofte dat er wel voor hen wordt gezorgd, luister maar naar ons en er zal niets gebeuren. Die mensen moeten proberen hun lot in eigen handen nemen. Juist daarom ben ik zeer begaan met mijn Waalse vrienden. Marshall-plan? Nog niets van gemerkt. Zonde.

  Ik wil niet dat België ophoudt te bestaan. Ik wil dat wij doen wat het beste is voor ons land. Beide regio’s zijn economisch redelijk verschillend, een aangepast beleid is noodzakelijk. Wat is er dan tegen een staatshervorming die dat mogelijk maakt en meer verantwoordelijkheid bij de regio’s legt?

  Ik verwijs daarbij graag naar het rapport van De Warande.

 15. Ha, Michel, zeker een punt over de “betrouwbaarheid” van de “steekproef” 🙂 En idd, er gaan zeker moeten toegevingen gebeuren als men een federale regering wil vormen, maar de “non” die al zo lang weerklinkt aan de overkant is ook niet echt een signaal in die richting.

  Maar verder ken je mijn standpunten waarschijnlijk wel 🙂

 16. Het probleem met de huidige onderhandelingen (of wat daar voor moet doorgaan) is het gebrek aan vertrouwen en het gebrek aan een globaal project. In een goed draaiend bedrijf of in een vrijwilligersorganisatie is er een doel waarnaar men toewerkt. Gentblogt is succesvol omdat er veel mensen achter staan en er in geloven. De vorming van een regering draait vierkant omdat de doelstellingen van de betrokken partijen heel ver uit elkaar liggen. Door bovendien telkens maar te blijven hameren op het eigen standpunt jaagt men de andere enkel maar in de gordijnen. Indien er een regering komt zal dit grote psychologische stappen van de onderhandelaars vragen. Het blijft dan maar de vraag of de achterban (zowel in VL als in W en BXL) het akkoord (met vermoedelijk de nodige toegevingen) zal willen aanvaarden, remember Egmont.

 17. Ieder zijn gedacht uiteraard, maar over B-H-V moesten ze eigenlijk zelfs geen vraag stellen…
  Er is een arrest van ons arbitragehof dat neerkomt op het feit dat BHV moet gesplitst zijn of dat anders er geen geldige verkiezingen kunnen gehouden worden…
  Leterme en co mogen doen en niet doen wat ze willen, maar BHV splitsen zullen ze in ieder geval op één of andere manier moeten doen…met of tegen de goesting van de franstaligen.

 18. @vtr: “Er is een arrest van ons arbitragehof dat neerkomt op het feit dat BHV moet gesplitst zijn of dat anders er geen geldige verkiezingen kunnen gehouden worden…”

  Onzin. Er is een arrest van het Grondwettelijk Hof (dat is de nieuwe naam voor het orgaan dat vroeger Arbitragehof heette, maar dit geheel terzijde) dat erop neerkomt dat het probleem BHV moet opgelost zijn, zoniet kunnen er geen geldige verkiezingen meer gehouden worden.

  Waarmee ik maar wil zeggen dat splitsing niet de enige manier is om het probleem op te lossen. Terugkeren naar de oude kiesomschrijvingen is ook een mogelijk oplossing. Samenvoegen van BHV met het kiesarrondissement Leuven is ook een oplossing. Het Grondwettelijk Hof heeft nergens gesteld dat splitsing de enige oplossing is.

  Dat jij en ik een splitsing verkiezen boven een andere oplossing, doet niets af van het feit dat jouw bewering een foutieve voorstelling van zaken was: ofwel een leugen, ofwel een bewijs van onwetendheid.

 19. Pingback: futtta's blog
 20. Het Grondwettelijk Hof heeft nergens gesteld dat splitsing de enige oplossing is.”

  Hier ben ik volledig mee eens. Toch kijkt de nederlandstalige media en de politici altijd in deze richting. Voorstellen van dokters in de politiek (van de KUL) hebben meermaals voorgesteld om de kieskringen terug te centraliseren. Maar dit is zeer stil in de media geweest. Minder sensatie?

  Hierbij is het ook niet onbelangrijk te melden dat het net de vlaamse politici zijn die deze arrondissementen wouden splitsen. Omdat ze toen dachten dat ze zo beter extremistische partijen zoals het Vlaams Blok konden weren…
  Ook dit wordt in de media verzwegen… tip: zoek eens uit waarom…

 21. @lvb : wow, ben het niet gewoon dat je zo fel uit de hoek komt!
  Je hebt bijna 100% gelijk natuurlijk.
  Feit is wel dat iedereen die zegt: ‘ze zouden zich beter met andere zaken bezighouden dan BHV’ , ook ferm ongelijk hebben.
  Willen of niet, eigenlijk is BHV redelijk prioritair, want zonder oplossing (splitsing of iets anders) zijn verkiezingen in de toekomst onmogelijk en dat is toch redelijk cruciaal in een democratie…

  Over het gegeven dat het niet persé een splitsing hoeft te zijn: inderdaad , het arbitragehof (ja, toen heette het nog zo 😉 ) spreekt geen oordeel uit over welke oplossing moet gekozen worden, maar…enkele eminente grondwetspecialisten (mensen die dag in dag uit met staatsrecht bezig zijn) hebben mij verteld dat een oplossing die geen splitsing inhoudt wel eens opnieuw grondwettelijke problemen zou kunnen inhouden, zeker als het geen globale oplossing is voor alle kieskringen in het land. (BHV splitsen of opnieuw systeem bij alle kieskringen herbekijken).

  Hoe dan ook: het is weer plezant in ons politieke land.

 22. *zucht*
  Michel, ik kan u wel volgen, hoor. Ge staat zelfs al een stap verder. Eigenlijk ben ik geen federalist, of confederalist. Ik kan het niet helpen, maar ik hou ervan belg te zijn. Zoals ge Arno een paar dagen geleden ten berge hebt gevoerd. ‘t Is allemaal gewoon Blankenberge.

  Geboren in de westvlaamse klei, wonen mijn ouders in het prachtige Luik. Ik hou van taal. Spreek dus ook graag frans. Jammer dat het op onze gefederaliseerde radio zo zelden te horen is. BHV is een systeem, een structuur. ‘t Is in gang gezet, en dus zal het er ook wel van moeten komen. Maar of het in essentie iets verandert. Je doute. We wijzen naar een ander om onszelf te vergoeilijken.
  Weet je, er is echt veel criminaliteit in Luik. It scares me the shit. Maar in Antwerpen krijg je ook een gat in je kop omdat je de verkeerde kleur hebt. Weet je, Wallonië boert goed. Wallonië is meer dan Charleroi. ‘t Is niet allemaal de verdienste van Elio, maar het kind moet een naam hebben. Ik heb geen ambitie om profetisch te klinken, maar pas op, of ze steken ons (weer) voorbij, die Walen.

  Ik kan het niet helpen te denken hoe bang wij Vlamingen zijn. Zo op zekerheid gericht, veiligheid. Als ons maar niets overkomt… Mijn kinderen, mijn huis… Natuurlijk, de geschiedenis moet haar gang gaan…, maar we verliezen zoveel. Als het over levensvreugde gaat, zen zoals wij dat zo trendy verpakken, dan geniet ik toch vaker bij onze buren.

  Het is toch super om dat in eigen land te hebben. Ik zou het zo jammer vinden afgesneden te zijn van die inspirerende levensvisie. Tja, ik ben naief, maar waarom moeten we dit verbannen naar landen waar we een keer per jaar veertien dagen op reis gaan om dan terug te komen met o-zo schone foto’s?

  Het ‘Vlaams kartel’ van Leterme slaat de bal mis. Leterme is een boer die niet verder kijkt dan z’n eigen varkens. ‘k Ben een Westvlaming dus ik hoop dat ik dat mag zeggen. Eerlijk gezegd ben ik wel benieuwd wat een Waalse premier zou geven. Niet dat het dan veel beter zou zijn, maar gewoon om weer eens een gevoel van evenwicht te krijgen. Zolang het maar niet Didier Reynders is.

  met vriendelijke groet,
  zigzag

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.