Stemtest 2014: tsssss

Ik heb de Stemtest van Universiteit Antwerpen, UCL, Partirep.eu, De Redactie etc. gedaan. Zowel in het Frans als in het Nederlands, ’t is te zeggen: zowel voor de verkiezingen in Vlaanderen als die in Wallonië.

For the record: zowel bij Vlaanderen als Wallonië werd mij groen aangeraden (Groen/Ecolo), met op de tweede plaats de socialisten (sp.a/PS), en op de laatste plaats de liberalen (OpenVLD/MR).

Wat mij vooral opviel, was het verschil tussen de vragen in de twee tests. Natuurlijk kunnen de vragen niet gelijk zijn — in Vlaanderen speelt de vraag naar een nieuwe stad om overbevolking op te vangen niet, bijvoorbeeld, is het kijk- en luistergeld al lang afgeschaft, en wordt onderwijs anders geprganiseerd.

Maar de vragen die wél gelijk zouden kunnen zijn, waren dat zeer vaak niet. En ik zie niet direct een reden waarom.

Volg even mee:

 • 19. Burgemeesters moeten rechtstreeks verkozen worden
  15. Les bourgmestres ne doivent pas être directement élus
 • 34. De regels voor de uitvoer van wapens en militaire onderdelen moeten strenger worden
  18. Les règles liées à l’exportation d’armes doivent être assouplies
 • 8. Straten die opnieuw aangelegd worden, moeten een fietspad hebben
  34. Il ne faut pas rajouter de pistes cyclables si cela complique la vie des automobilistes
 • 9. Het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen
  4. Il faut conserver les Provinces
 • 15. Er moet een hoofddoekenverbod komen voor leerkrachten in het gemeenschapsonderwijs
  12. Le personnel de la fonction publique wallonne doit avoir le droit de porter le foulard
 • 22. Vlaanderen moet minder geld besteden aan ontwikkelingshulp
  28. La Wallonie doit consacrer plus d’argent à l’aide au développement

Er is een emotioneel, hoe klein dan ook, verschil tussen een groene knop “ik ben het eens” klikken en een rode knop “ik ben het oneens”. En er is een betekenisverschil tussen “ja, we moeten minder geld geven aan ontwikkelingshulp” en “neen, we moeten niét meer geld aan ontwikkelingshulp geven” — er nog buiten gelaten dat er geen enkele nuance mogelijk is. En als ik vind dat het goed is zoals het is, dan ben ik Vlaanderen verplicht om te zeggen “neen, we moeten niet minder geld geven aan ontwikkelingshulp”, en in Wallonie “neen, we moeten niet méér geld geven aan ontwikkelingshulp”.

Dat zijn toch tendentieuze vragen? Dat is toch niet ernstig? Wie probeert hier wat te doen, eigenlijk? Kunnen zeggen “x% van de Vlamingen zeggen dat er een hoofddoekenverbod moet komen, terwijl y% van de Walen vinden dat ambtenaren het recht hebben om een hoofddoek te dragen?”

*
*     *

Nog iets anders. Vanuit welk wereldbeeld zijn die stemtesten gemaakt? Kijk, ik doe even een testje. Ik antwoord oneens op alles bij de Vlaamse test:

oneens met alles

Ik antwoord eens met alles bij de Vlaamse test:

eens met alles

Doe ik hetzelfde bij de Waalse test — oneens met alles:

pas d'accord

En eens met alle stellingen:

d'accord

Als ik altijd op de groene knop (ja, positief, goed gevoel, natuur, gezonheid) duw, kom ik zowel bij Vlaanderen als bij Wallonië uit bij een groene partij, en daarna bij de socialisten. Ergo: de stemtest vraagt de gebruikers hun wereldbeeld te toetsen aan een groen/socialistische visie op de wereld.

Hm.

Hmmm.

Doe mee met de conversatie

20 reacties

 1. Die afwijking is bekend: “Als je op alle vragen voor de Vlaamse stemtest ‘ja’ ­antwoordt, word je als Groen-kiezer gecatalogeerd met 63 procent, en ben je slechts voor 39 procent een N-VA-kiezer. Is dat geen probleem?

  ‘Mensen hebben in opinieonderzoek de neiging om ja te antwoorden, inderdaad. Maar we houden daar heel hard rekening mee. We proberen te maken dat er een evenwicht is tussen vragen met een linkse oriëntatie en vragen met een rechtse invalshoek. De cijfers die u geeft, stellen me gerust. 63 procent is laag als voorkeur. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je op andere niveaus bij andere partijen zou uitkomen.’”
  Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140421_01076264

 2. Er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de verschillende politieke/wettelijke uitgangspositie (cfr. kijk- en luistergeld). Het is bijvoorbeeld zo dat in Wallonië de burgemeester wel degelijk rechtstreeks wordt aangewezen (nl. de kandidaat met de meeste stemmen op een lijst die behoort tot de meerderheid) of dat de provincies al serieus zijn ingeperkt (nl. minder leden per provincieraad dan in Vlaanderen). Ook een hoofddoekenverbod wordt anders ingevuld.Dat verklaart misschien enigszins de verschillende formulering.

 3. Ik heb heel wat bedenkingen bij deze stemtest. Een voorbeeld: ‘2. Eerder dan zelf sociale woningen te bouwen, moet de overheid mensen helpen om op de privémarkt te huren.’ Dat zou overeenkomen met de standpunten van VLD en N-VA. Maar in feite komt dit alleen overeen met het standpunt van de VLD. De N-VA zegt hier immers over: ‘Om eigendomsverwerving te ondersteunen blijft het stelsel van sociale leningen bestaan. Daarnaast zetten we in op huursubsidies en op sociale huurwoningen voor minder kapitaalkrachtigen.’ Anders gezegd: geen afbraak van de sociale woningbouw, maar ook privé-initiatief. Dat is niet hetzelfde als wat in de stemtest staat!

 4. Nog een voorbeeld: 8. Straten die opnieuw aangelegd worden, moeten een fietspad hebben. Daar zouden alleen de N-VA en het Vlaams Belang het oneens mee zijn. Maar dat klopt duidelijk niet. Geen enkele partij zegt letterlijk wat hier staat en ook de N-VA is voor het aanleggen van meer fietspaden.

 5. Het toont maar weer eens aan hoe verschillend onze culturele fundamenten zijn.
  Het leert ook dat we een hele goede Confederale Staat zouden kunnen zijjn, zodat we elkaar niet voor de voeten lopen en toch kunnen samenwerken op unitair niveau. Want een unitair land, zoals wordt gezegd, zijn we op de manier van vandaag, zijn we niet! Het evenwicht inzake de rechten en plichten liggen t.o.v. elkaar te ver uit elkaar! Zo zou het in een echt unitair land (zoals Nederland is maar ook confederaal (Status Aparte, namelijk, met de Overzeese gebiedsdelen) het geen verschil moeten maken of nu Kris Peeters of Liesbeth Homans Vlaams minister zouden worden. Want in een coalitie, naar het unitaire model, kunnen partijen van verschillende kleur zeer nauw samenwerken (PVDA/VVD in Nederland). En zelfs gedoogd men partijen die zeer gevoelig liggen (PVV). We hebben nog heel wat te leren in België. Zolang we blijven doorzagen op de manier zoals dat nu gebeurt, zal er nooit een democratische consensus zijn. Een confederaal statuut voor ons land, zou beslist geen schande zijn. integendeel.

 6. Dat geldt uiteindelijk voor elke enquête, voor elk onderzoek…de subjectiviteit van de onderzoekers bepalen mee het resultaat… Dat weten ze al lang in de quantum fysica. Trouwens, ik deed vorige verkiezingen dezelfde proef, toen was het resultaat omgekeerd, geen haan die daar naar kraaide… Les non-dupes errent.
  een paar seconden geleden

 7. NOGMAALS: DE STEMTEST VAN DE VRT EN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN DEUGT NIET.
  Neem bijvoorbeeld de stelling ‘Middelbare scholen mogen geen dure schoolreizen meer organiseren’. Iedereen zal het daarmee eens zijn: het onderwijs moet democratisch zijn en een schoolreis moet door iedere ouder betaald kunnen worden. Maar als je het met deze stelling eens bent, word je op de ‘Stemtest’ automatisch een SP.A-kiezer. Dit is wat de SP.A hierover zegt:
  ‘Een aanzienlijk aantal leerlingen kiest een studierichting obv financiële overwegingen ipv talenten. Dure schoolreizen zijn een drempel. We voeren de maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs in, net zoals in het basisonderwijs.’
  Maar dit is wat de andere partijen hierover denken:
  – Scholen moeten wel bewust omgaan met de kostprijs van activiteiten en ook solidariteitsmechanismen opzetten. De schoolreis moet voor iedereen haalbaar zijn.
  – Schoolreizen waar leerlingen hun kennis en vaardigheden kunnen beleven en toepassen, hebben een belangrijke pedagogische meerwaarde. Voor leerlingen van minder bemiddelde ouders moet dit door extra steun ook mogelijk gemaakt worden.
  – Scholen moeten een kostenbewust beleid voeren, zoals dat besproken wordt in de verschillende inspraakorganen (zoals het oudercomité). Schoolreizen hebben een toegevoegde waarde voor leerlingen.
  – Scholen krijgen vrijheid krijgen om uitstappen te organiseren. Leerlingen die dit niet kunnen betalen ondersteunen we financieel in plaats van voor iedereen alles te verbieden.
  Om aan te geven dat ik één of meer van deze standpunten zinvol vind, moet ik tegen de stelling kiezen. Dat klopt niet: ik vind ook dat schoolreizen niet te duur mogen zijn, maar ik voel veel meer voor de standpunten van de andere partijen, die hierover een genuanceerd standpunt innemen en rekening houden met een heleboel factoren. Overigens: wil de SP.A alle schoolreizen verbieden? Hoeveel moet een schoolreis kosten om volgens de SP.A ‘duur’ te zijn? Bovendien: een maximumfactuur betekent toch niet noodzakelijk dat er geen geld meer over is om een (min of meer dure) schoolreis te betalen? En ten slotte: als leerlingen een studierichting kiezen uit financiële overwegingen i.p.v. omdat ze daarvoor geschikt zijn, moeten we daar dan niet in de eerste plaats iets aan doen? Moeten we dan niet in de eerste plaats de studieoriëntatie verbeteren?
  Mijn conclusie is duidelijk. Deze ‘stemtest’ is niet objectief. Het lijkt wel of ik als weldenkende en goedmenende burger MOET kiezen voor het standpunt van de SP.A!

 8. Nog zoiets: “Bij smogalarm moeten de beperkingen op het gebruik van de wagen worden verstrengd”. Het is bewezen dat het niet helpt, ik ben dus tegen omdat ik tegen maatregelen ben die geen zoden an de dijk brengen. De vraagstelling is fout want bij zo’n antwoord zit ik ergens “rechts” terwijll ik wel voor rekeningrijden ben en zeer pro-openbaar vervoer.

 9. Hallo! Ik vind dees zo goed dat ik de permalink ga publiceren op mijn FB pagina.
  Ook ik stel me serieuze vragen over de ernst en effektiviteit van de stemtest….

 10. Het is een vorm van volksverlakkerij om mensen bij wijze van “stemtest”-uitslag alleen te adviseren om bij “verkiezingen” op die of gene politieke partij te stemmen, zeker als een aantal toch kansrijke en in de debatten aanwezige partijen (LDD, PVDA+) wordt uitgesloten.
  Graag geef ik hier even de volgende punten mee.

  1) Er wordt een waardevolle(re) stemtest aangeboden door de voor maximale politieke transparantie ijverende vzw ‘WijBurgers’ (www.WeCitizens.be – drietalig) waarbij niet alleen partijen, maar vooral ook individuele kandidaten worden gerangschikt (zie http://www.kieswijzer2014.be en de toelichting op http://www.wecitizens.be/nl/bijzonderheden-kieswijzer2014)

  2) Om de onder 1) vermelde stemtest succesvol(ler) te maken, moeten er uiteraard een zo groot mogelijk aantal kandidaten de vragenlijst voor de betreffende verkiezing (Europees, federaal of Vlaams/Waals) invullen. Hiertoe kan de petitie “Eis transparantie van politici” op http://www.Petitie.be worden ondertekend: http://eistransparantievandepolitici.petitie.be/.

  3) Verkiezingen hebben niets te maken met democratie (zeg ik volmondig samen met David Van Reybrouck): op dat moment worden we verplicht (in “ons” representatief systeem, waarvoor niemand vrij heeft gekozen!) ons voor bestuurlijke beslissingen te laten “vertegenwoordigen” door (zelfverklaarde) “leiders” (met hopelijk de nodige capaciteiten) die we op dat moment een (volgens het representatief systeem) “legitiem” mandaat (moeten!) bezorgen om het geweldmonopolie van de staat te kunnen/”mogen” gebruiken tegen de “onderdanen”, die na de verkiezingen zo goed als machteloos “de politiek” hun “blanco cheque” moeten laten incasseren. Onze eigen zeg doen is er nog nauwelijks bij tot aan de volgende “verkiezingen”.

  Een gezondere “balance of power” ontstaat als het representatief systeem (Grondwet, art. 33) wordt aangevuld met het bindend referendum op volksinitiatief (BROV), zonodig met een zgn. “dubbele meerderheid” om een voldoende geografische spreiding te garanderen in het draagvlak van de eventuele beslissingen ermee (geen overheersing door een gemeenschap over een andere).
  Hiervoor wordt geijverd door de vzw Democratie.Nu (www.democratie.Nu) tevens initiatiefnemer van de petitiewebsite http://www.Petitie.be.
  Weerlegging van argumenten tegen het bindend referendum: http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/argumenten-weerlegd

  Bij deze een warme oproep om de vermelde verenigingen te steunen met uw belangstelling (bezoek de websites en maak links op uw eigen website!), financiële bijdrage of zelfs vrijwilligerswerk.
  Het zal (hard) nodig zijn!

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.