De Stemtest, andermaal

Ik dacht, ik ga eens kijken naar de antwoorden van de verschillende partijen. En kijken wat het verschil maakt. In een spreadsheet, voor wie wil: stemtest2009.xls.

Er zijn een aantal zaken waar iedereen het roerend over eens is, en die dus het verschil niet maken:

 • De jobkorting mag niet enkel naar de laagste inkomens gaan.
  Lijkt me inderdaad logisch.
 • Vlaanderen moet meer geld besteden aan ontwikkelingshulp
  Loze woorden: iedereen is natúúrlijk voor. En uiteraard zal er niet veel veranderen als het tijd is om de beloften in te lossen (0.7%, iemand?).
 • Het is onmogelijk met Vlaams Belang een regering te vormen
  Ik had ergens gedacht dat LDD dat niet a priori zou zeggen, maar volgens de stemtest dus wel.
 • Wie op een lijst verkozen wordt, moet zijn of haar mandaat opnemen
  Ook hier: iedereen het roerend eens, en iedereen zal er zijn voeten aan vegens eens het zover is.

Op LDD na, is iedereen het ook hierover eens:

 • Te veel aandacht voor zwakkere groepen in het onderwijs haalt de kwaliteit niet naar beneden.
  LDD geeft in zijn uitleg wel geen verklaring van hun standpunt. Er staat dat ze vinden dat de financieringscriteria (samengevat, als ik het goed begrepen heb: “hoe minder leerlingen gebuisd, hoe meer geld de school krijgt”) moete afgeschaft worden.
 • Wie een auto ouder dan 10 jaar vervangt, moet een premie krijgen.
  De uitleg van LDD is wel een fijne twist op de vraag: zij zien in die premie geen aanmoediging om milieubewuster te zijn, maar wel een verdoken steun aan de autoconstructeurs. Zij moeten hun auto’s maar goedkoper maken als ze meer willen verkopen, zegt LDD, in plaats van dat op de staat af te schuiven. Goedje!
 • De VRT moet reclame kunnen uitzenden.
  Alleen LDD wil dat niet. Zij willen dan ook de openbare omroep afschaffen: eerst wat laten leegbloeden is een goed idee.
 • Wonen in de stad moet financieel aangemoedigd worden.
  LDD vindt dat discriminatie van de gemeenten ten opzichte van de stad. Zucht.
 • Vlaamse overheidsbedrijven moeten een minimum aantal gehandicapten in dienst nemen.
  De positie van LDD is niet helemaal duidelijk op de site van de Standaard (er zijn wel meer dingen mis met hun Flash-applicatie), maar ik vermoed dat ze zeggen dat gehandicapten niet speciaal moeten behandeld worden. Als ze goed zijn, mogen ze natuurlijk komen werken, en als ze het werk eigenlijk niet kunnen, dan niet. Ik moet zeggen dat ik het daar eigenlijk wel mee eens ben. Een handicap mag geen reden voor discriminatie zijn, noch positief noch negatief.

De sp.a is ook op een paar vragen helemaal afwijkend van de rest. Op hen na, vindt iedereen dat:

 • Het moet makkelijker worden om een windmolen in je tuin te plaatsen.
  De sp.a zit blijkbaar bijzonder hard op hun windmolens-in-zee-stokpaardje. Zij vinden het niet zo nodig dat mensen zelf een beetje voor hun energievoorziening instaan. Geldt dat dan ook voor zonnepanelen?
 • Polen en Roemenen moeten het recht krijgen om in Vlaanderen te komen werken.
  Neen, zegt de sp.a. Er moeten eerst nog voorwaarden voldaan worden voor die leden van de EU echt leden van de EU worden. Go figure.

En alleen Groen! is afwijkend als het op stakingen van het openbaar vervoer aankomt. Voor alle andere partijen is het evident dat

 • Als De Lijn staakt, moet er een minimumdienst zijn.
  …al wordt het wel wat afgezwakt in de uitleg vna het standpunt: “we willen het stakingsrecht niet beperken, maar we vragne het personeel van de lijn wel te kiezen voor alternatieve actievormen waarmee de reizigers niet getroffen worden”.

SLP, Groen! en sp.a vissen voor een groot deel in dezelfde vijver. Die drie partijen zijn het eens over het volgende:

 • Ouders van kinderen die vaak spijbelen, moeten niet gestraft worden.
 • Middelbare scholen mogen niet de mogelijkheid krijgen om dure schoolreizen te organiseren.
 • Trager rijden bij smogalarm moet niet worden afgeschaft.
 • De Vlaamse regering moet geen stappen zetten om Vlaanderen onafhankelijk te maken.
 • Cultuurprojecten met weinig bezoekers moeten niet minder subsidies krijgen.
 • Het toelaten van supertrucks op de weg is geen goed idee.
 • Op de drukste autosnelwegen moet er geen extra rijstrook komen.
 • De Lange Waperbrug in Antwerpen moet niet zo snel mogelijk worden gebouwd.
 • Bouwgronden die lang niet bebouwd worden, moeten worden belast.
 • Het mag niet makkelijker worden om grote winkelcentra in te planten.
 • Overheidspersoneel achter het loket mag een hoofddoek dragen.
 • Wie meer verdient, moet meer betalen voor de zorgverzekering; wie minder verdient, moet minder betalen.
 • Uitbreiding is niet de allergrootste prioriteit in en rond de Antwerpse haven.
 • Strenge geluidsnormen rond de luchthavens zijn belangrijker dan econmische groei.
 • De wachtlijsten in de gehandicaptensector wergwerken, is belangrijker dan belastingen verlagen.
 • De maximumsnelheid op de Brusselse Ring moet worden verlaagd tot 100 km per uur.

LDD en OpenVLD zijn allebei liberaal, zeggen ze. Even nakijken wie het liberaalst is? LDD verschilt van iedereen op een aantal vlakken, maar hoe verschillen ze van OpenVLD?

 • In het lager onderwijs moeten sommige vakken in het Frans kunnen worden gegeven.
  OpenVLD zegt ja: zowel Frans als Engels moeten kunnen, meertaligheid is een troef en kan niet vroeg genoeg beginnen.
  LDD zegt nee: taal moet in specifieke taallessen.
 • Trager rijden bij smogalarm moet worden afgeschaft.
  LDD vindt dat ook: snelheidsbeperkingen bij smog zijn wetenschappelijke onzin. Fijn stof moet structureel aangepakt worden, niet door auto’s 30 km per uur minder snel te laten rijden, en trouwens: de grootste vervuilers zijn de bussen en vrachtwagens, en die rijden hoedanook al traag.
  OpenVLD vindt het wel een goede maatregel, die “haar nut al bewezen” zou hebben. En dat het ook een belangrijk psychologisch effect heeft.
 • De kabinetten van de Vlaamse ministers moeten worden afgeschaft.
  OpenVLD: nee, da’s niet realistisch. Ze moeten wel afgeslankt worden.
  LDD (die natuurlijk in de verste verte geen kabinet heeft, en die paniek sloeg als ze geen fractie meer waren): kabinetten moeten weg. Ambtenaren moeten beleid voorbereiden, en ministers moeten beleidskeuzes maken. Het probleem nu is dat de ambtenaren gepolitiseerd zijn aan de top, waardoor spanningen optreden met ministers, die dan omzeild worden door een mega-kabinet aan te stellen. Tegelijkertijd met de afschaffing van de kabinetten, moet de (hoge) ambtenarij gedepolitiseerd worden.
 • De Vlaamse en federale verkiezingen moeten samenvallen.
  OpenVLD vindt van wel: dan is er meer politieke stabiliteit en minder job-hoppen.
  LDD is niet akkoord, maar omzeilt de vraag wel: zij willen gewoon de federale verkiezingen afschaffen.
 • Engels moet worden erkend als een officiële taal in Brussel.
  LDD vindt van niet: het zou teveel kosten voor te weinig opbrengst. Investeer liever in opleiding van het personeel.
  OpenVLD vindt dat het Engels een “onhaaltaal” moet worden, maar niet op gelijke voet mag gesteld worden als Nederlands of Franse. Ze vinden dus eigenlijk ook niet dat het een officiële taal moet worden. Trr.
 • De Vlaamse regering moet stappen zetten om Vlaanderen onafhankelijk te maken.
  OpenVLD is tegen separatisme. (schamper lachje)
  LDD is consequent: België is achterhaald, verlos het dan gewoon uit zijn lijden.
 • Cultuurprojecten met weinig bezoekers moeten minder subsidies krijgen.
  LDD is het daarmee eens: cultuur is niet “voor” de mensen maar “van” de mensen.
  OpenVLD is politiek correcter: cultuur louter kwantitatief benaderen, leidt tot verarming.
 • Het toelaten van supertrucks op de weg is een goed idee.
  Nee, zegt OpenVLD. De wegen zijn daar niet voor uitgerust. We kunnen wel EcoCombi’s doen, die zijn in bijvoorbeeld Zweden en Finland al helemaal ingeburgerd.
  Ja, zegt LDD. In landen als Finland en Zweden zijn supertrucks al een groot succes.
 • Scholen moeten kinderen verplichten om ook op de speelplaats Nederlands te praten.
  Ja, zegt LDD. Geld krijgen van Vlaamse Gemeenschap = Nederlands als voertaal.
  Nee, zegt OpenVLD: iemand verplichten in zijn vrije tijd deze of gene taal te spreken, is een inbreuk op zijn fundamentele vrijheid.

…pfeh. Een mens zou er uren naar kunnen kijken, naar al die gelijkenissen en verschillen tussen partijen.

En uiteindelijk is er vooral één conclusie te trekken: die hele stemtest is voor een heel groot deel bedriegtenboel.

Neem die vragen over Engels in Brussel of supertrucks waar OpenVLD het zogezegd oneens zijn: eigenlijk, aan hun uitleg te lezen, zijn ze het wél eens. Maar het is wel een onderscheidende factor in het bepalen van een resultaat.

Vragen zijn ongenuanceerd, antwoorden zijn verplicht ja of nee en dus nog ongenuanceerder. En wat erger is: er wordt niet gevraagd naar het waarom van een ja of nee. Als sp.a zegt dat ze tegen windmolens in de tuin zijn, dan wou dat bijvoorbeeld niet zeggen dat ze tegen windenergie waren, maar het kwam wel zo over.

Ach ja.

En zo blijven we met hetzelfde probleem zitten als al een tijd: waar in ‘s hemelsnaam voor stemmen?

Doe mee met de conversatie

20 reacties

 1. Pingback: no butterfly
 2. Waar voor stemmen?

  Op de partij wiens ideologie je het meest mee eens bent. Als je niet uit ideologie wilt of kunt stemmen, dan welke partij je het meest vertrouwd en hoe betrouwbaar de mensen daar over komen. Maar dan moet je eigenlijk al de politiek redelijk hebben gevolgd de afgelopen jaren…

  Verkiezingsprogramma\’s zijn natuurlijk gewoon verkooppraatjes en dus niet betrouwbaar voor wat een partij straks gaat doen, dus het beste wat je daar mee kan doen is bepalen waar je tegen gaat stemmen.

 3. Omdat ik ze op geen enkele manier relevant vind in het vergelijken van partijen.

  Ik heb er hierboven ook niet over gesproken: er is geen enkel denkbaar scenario waarin ik ook maar zou overwegen om het Vlaams Blok ook maar een halve stem te geven.

 4. Ik denk dat er nog mensen met dat probleem zitten. Wie wil je in godsnaam je stem geven. Ik ben begonnen aan een eliminatieronde.
  – Groen! steekt een pamflet in mijn bus waarop staat dat ik geen reclamedrukwerk wil. Dat andere partijen dat doen, mja, maar Groen! Allez jongens.
  – SLP hangt in Gent van die borden aan huizen die verdacht veel lijken op die van de immomakelaars (huis te koop). Zeer vervelend als je net op zoek bent naar een huis. Sorry dudes, maar kans verspeeld! Mij zo ambeteren!
  En zo wordt het plezant! 😉

 5. Dat gebrek aan nuancering stoorde me ook. Mr ik kwam terecht bij LDD uit omdat ik ambigue stellingen (al dan niet onbewust) interpreteerde op de manier waarop LDD het doet, en dat was systematisch doorslaggevend in mijn antwoord. Of dat iets zegt over het nut van de stemtest, staat dan weer ter discussie.

 6. Overal waar ik kom hoor ik dezelfde uitlatingen. Niemand weet voor welke partij te kiezen! Wat hadden we anders verwacht na al de blunderregeringen die we tot nu toe hebben gehad. Het lijkt wel of er in de Wetstraat elke dag een nieuwe soap serie wordt gestart, een aantal intriges bevestigd en vetes uitgevochten worden. Een regeerproject waar de volledige regering voor gaat en afwerkt, bestaat niet (meer). Compromissen en win-win situaties zijn in de taboesfeer beland.
  De Belg staat erbij en kijkt er naar; hij schudt meewarig zijn hoofd. Politiek? Daar kokhalst hij van.
  Politiek is alleen nog maar interssant voor zij die er hun brood mee verdienen.

 7. Het wordt allemaal veel eenvoudiger eens je beseft dat je stem geen bal verschil zal maken. Verlies er dus geen slaap over.

 8. Hey bedankt voor die spreadsheet!

  Ik heb vooraan het vraagnummer vervangen door een gewicht tussen 1 en 8 (met acht == ik vind dit heel belangrijk). En dan een sommeke gemaakt.
  Het gewicht van elke vraag vind ik het grootste gemis aan zowat alle stemtesten. Bij elke vraag zou moeten staan “Hoe belangrijk vind je dit onderwerp?”.

  groetjes,
  paul

 9. Als je een vergelijking doet tussen verschillende partijen, vindt ik het te gemakkelijk om partijen niet op te nemen omdat je moeite hebt of afschuw hebt van hun programmapunten. Als we onszelf democraten noemen, moeten we ook we ook rekening houden met “ondemocratische” partijen, anders verlagen we ons tot het zelfde niveau, wanneer we ze ook uitsluiten.
  Voor de rest kan ik me volledig vinden in je besluit, de stemtest is ongenuanceerd!

 10. Ik maak een vergelijking voor mezelf en voor niemand anders. Al wie zijn eigen vergelijkingen wil maken, mag dat vooral doen: ik heb zelfs een spreadsheet gemaakt waarin het Vlaams Blok ook staat.

  Voor mij zijn die bende bruinhemden minder dan niets, als het op een partij kiezen aankomt.

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.