Prutsen met Excel, vervolg

Ik moest vanmorgen naar het hospitaal voor mijn zeswekelijkse heelkundige ingreep, en toen ik in de wachtzaal naar de luchtbellen in de waterverdeelmachine zat te kijken, bedacht ik dat het eigenlijk gemakkelijk was om helemaal afgeronde uiteinden te maken voor de grafiek van daarjuist.

Ziet:

en

en

Het “geheim” zit in deze twee dingen:

Eerst voeg ik drie series gegevens bij waarden 1, 0 en [verwijzing naar de cel waar het percentage in staat]. Dan verander ik het Chart type, zet ik de clustered bar op een secondaire as, en maak ik van die drie laatste een scatter plot. En dan keer ik terug naar de data source, zorg ik ervoor dat wat er al stond in x terechtkomt en zet ik 0.5 in de y-waarden.

Dan moet ik alleen nog de y-as aanpassen dat hij van 0 tot 1 gaat, en een cirkelvormige marker gebruiken met de juiste grootte in de juiste kleur om een afronding te forceren in het grijs aan 100% en in het blauw aan 0 en [ingevuld percentage]%.

Hey presto!