Dat was dan weer de week

Ik weet nu al niet goed meer waarom, maar ik ben de werkweek begonnen met één van de zwaarste gevallen van negatieve goesting in lange tijd.

Maar echt: quasi totale demotivatie, ge kunt het u vrees ik nauwelijks inbeelden.

De week is gedaan, en uiteindelijk viel ze wel mee. Ik heb wat quick & dirty scriptwerk losgelaten op wat echte, complexe gegevens om tot een prototype te komen — altijd een uitstekend idee, een designgedacht toetsen aan de werkelijkheid: dat doet soms heel rare dingen, en hoe meer de dingen raar zijn, hoe beter. Want dat wil zeggen dat ge nu al problemen tegenkomt die een designer die niét doet wat ge doet, nooit zou tegenkomen. En dat het dus misschien pas tijdens de ontwikkeling naar boven komt, of worst case ná ontwikkeling. Wanneer het véél duurder of soms zelfs onmogelijk is om er nog iets aan te doen.

(In mijn geval gingen we er van uit dat bij configuratieveranderingen één set van dingen gedeactiveerd werden en een andere set dingen in de plaats geactiveerd. Blijkt dat de dingen waarover we dachten dat het ging, niet alleen bij configuratiewijzigingen veranderen, maar ook voor een aantal andere redenen. En bovendien dat bij het veranderen van configuratie niet echt die dingen zelf, maar groepen dingen aan en af gezet worden. Groepen waar, om het gemakkelijk te maken, één of meer dingen kunnen in zitten of zelfs helemaal geen dingen. Ja, ik weet het: gekheid.)

En verder was er werk waar ik niet naar uitkeek, maar dat uiteindelijk wel meeviel. En collega’s bij klanten waar het echt wel aangenaam mee samenwerken was. En werk dat ik wat uit het oog verloren was maar dat volgende week eerste ding aan de beurt is.

En ander werk waar het eens te meer een gemak was dat ik van event listeners en css-gedoe en ander net iéts meer technische shenanigans afwist. En nog ander werk waar ik niet meer de enige ben die geconfronteerd moet worden met een hemeltergende leverancier — gedeelde smart is halve smart.

En dichter bij huis, dat we nu al aan het spreken zijn over een offerte voor de nieuwe voordeur en echt zicht lijken te krijgen op binnendeuren en schrijnwerk.

Oh, en dat ik een green screen gekocht heb en dat het daar wijs spelen mee is.

Allez ju. Een week dichter bij, euh, de zomervakantie? Kerstvakantie? Mijn pensioen?