Lost+Found

Het wordt dringend tijd een lararium op te richten, en die penates in de kasten wat eten toe te werpen. Twee onmisbare hulpmiddelen teruggevonden vanmorgen! Een werkende broeksriem: ik heb er twee, een zwarte en een bruine, en ze hebben alltwee zo’n soort artificieel intelligent mechanisme dat “vanzelf” de riem vastgrijpt in een magische gesp […]

Voos

O ja: als ik er wat raar bij loop vandaag: ik zit onder de Dafalgan en de Optalidon en de Voltaren 🙂 Mijn rug speelt een beetje op. En mijn hoofd. Allebei pijn: ’t was al lang geleden dat ik er nog in ’t midden van de nacht van wakker geworden was. <checks watch> Ugh. […]