Shoppink

Ik dénk dat we er ongeveer zijn, voor wat de cadeaus betreft. Ik moet vanavond (-nacht) nog twee cadeautjes maken, maar voor de rest denk ik dat er morgen alleen nog wat detailshopping moet gebeuren, om een aantal kleine lacunes op te vullen. Er zijn bij ons in de familie twee manieren om cadeaus te …

Shopping

Morgenmiddag (euh nee, stràks) ga ik cadeautjes kopen. In Brussel. Het wordt mijn allereerste keer: normal gezien koop ik alles in Gent, maar aangezien ik geen vakantie heb maar wel een middagpauze kan nemen, zal het de buurt van de Madou worden. Of eigenlijk, met de metro geraak ik wel tot in het centrum-centrum, vermoed …

Hunters/Gatherers

Het verschil tussen mannen en vrouwen: als mannen shoppen gaan ze op jacht. Vrouwen zijn verzamelaars. ‘t Zou proper geweest zijn, in de ijstijd: pakken we déze mammoet, of gaan we nog eens vergelijken met die van twee valleien verder? Nee, cadeaus kopen is iets dat best uitgesteld wordt tot zo laat mogelijk. Ik ga …