In ‘t Fransoos

Sandra mailde met een vraag om iets te vertalen naar het Frans. ‘t Werd iets in de zin van Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez exposer vos moyens de défense, vous devez le faire impérativement par écrit, par lettre recommandée à la poste, et dans un délai de quinze jours à compter …

Teringtranslatie

Ik voel mij ongemakkelijk bij Nederlandse vertalingen van software. En al helemaal als ze niet consistent zijn. Wat moet er nu gebeuren? Updaten, opwaarderen of bijwerken? En waarom zou ik mij daar vragen bij moeten stellen? Ik wou dat “ge-updatet” niet zo’n lastig woord was om te schrijven. Tiens, en ben ik echt de enige …

Chinese spam

‘t Is eens iets anders dan Chinese tatoeages. Met een beetje online vertaling is er wel te achterhalen dat het om management trainingen of zoiets gaat, maar wat er uit die programma’s komt is vaak zuivere poëzie: Yu Hento Ban, the outstanding technique worker moves towards the base management position, very many periods of five …