In ‘t Fransoos

Sandra mailde met een vraag om iets te vertalen naar het Frans. ‘t Werd iets in de zin van

Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez exposer vos moyens de défense, vous devez le faire impérativement par écrit, par lettre recommandée à la poste, et dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée.

Eh heh. Ik heb altijd de indruk dat het in Frans nog wat ernstiger klinkt dan in het Nederlands.

5 reacties op “In ‘t Fransoos”

  1. Je= ik, tiens= van jouw, à= op, of te, rapeler= terugroepen, que= wat, si= indien, vous= U of jullie, souhaitez= gelukwensen, exposer= tentoonstellen, vos= uw, moyens=bezittingen, de= van, défense= stootkussen, Toch niet zo moeilijk met een goed woordenboek. Maar dan klinkt het echt niet meer ernstig, maar wel onbegrijpelijk.

  2. Inderdaad, zo moeilijk is dat allemaal niet!

    Ik houd aan uw herinnering dat als u wil tentoonstellen uw middelen van landsverdediging, u moet het doen keizerlijk per schrift, per letter met aanbevelingen aan de post, en in een afwachting van vijftien dagen te tellen van de dag van de aantekening van de letter met aanbevelingen.

Reacties zijn gesloten.