Tim heeft zijn liefde aan Dawn bekend maar zij blijft bij Lee. Gareth heeft de positie van David gekregen nadat Tim ze geweigerd had.

Life sucks.