<cf_fraction>

Een mens komt nog eens oude dingen tegen als hij op Google 2001 zoekt… Brrr, dingen in globale variabelen terugsturen.

cf_fraction v. 1.0
© 1999 by Michel Vuijlsteke, Netpoint NV (michel@netpoint.be)

PARAMETERS
number
number to be converted
precision (default: 5)
necessary precision (digits)
denom (default:0>
use fixed denominator?
table (default:No>
results in table?
font (default:Tahoma)>
font to use in table
fontsize (default:2)>
font size in table
show (default:Yes)>
show result?
DOWNLOAD
CF_FRACTION.ZIP
3,480 bytes Winzip format
ALGORITHM
Click here for the
algorithm used.

Converts numbers with decimals to fractions. Can format the fraction in a table or just in text (see examples below). Returns integer part, numerator and denominator in intpart, num and denom variables.

Required parameter: number to convert.

<cf_fraction number="4.65583">
4 928/1415

Optional parameters: precision, denom, table, font, fontsize, show.

Precision (default:5). Necessary precision in digits:

<cf_fraction number="4.655831" precision="2">
4 21/32 [4.65625]
<cf_fraction number="4.655831" precision="3">
4 61/93 [4.65591397849]
<cf_fraction number="4.655831" precision="4">
4 343/523 [4.65583173996]

Denom (default:0). Overrides precision and gives a result with a fixed denominator.

<cf_fraction number="4.655831" denom="8">
4 5/8 [4.625]
<cf_fraction number="4.655831" denom="32">
4 21/32 [4.65625]
<cf_fraction number="4.655831" denom="25">
4 16/25 [4.64]

Table (default:No). Formats fraction in a table. Requires a 1×1 pixel transparent gif named “0.gif” in an “images” subdirectory (i.e. <img src=”images/0.gif”> should resolve to a file).

<cf_fraction number="4.655831" table="Yes" precision="8">

28810
43929

Font (default:”Tahoma,Arial,Geneva,Helvetica”) and Fontsize (default:2). Font and font size the interger part in the table should have. The fraction will be one size smaller in the same font.

<cf_fraction number="4.655831" table="Yes" fontsize="5" precision="8">

28810
43929

<cf_fraction number="4.655831" table="Yes" font="Times New Roman,Times,Serif" fontsize="3" precision="8">

28810
43929

Show (default:Yes). Overrides all other display parameters: the actual result will not be shown. You can still get at the results by using the variables intpart (integer part), num (numerator) and denom (denominator).

<cf_fraction number="4.655831" show="No" precision="8">
<cfoutput>#intpart# plus #num# divided by #denom#<cfoutput>
4 plus 28810 divided by 43929

2 Comments

 • Hallo,

  Ik werd via via, op de <cf_fraction UDF geatendeerd. Op de een of andere manier echter krijg ik het niet werkend. Dit is mijn code:

  Invalid value submitted. Try again this time with a number.

  Enter Decimal:

  Result:

  Blijf steeds maar het bericht krijgen dat de website niet getoond kan worden.

  Heeft u wellicht suggesties?

  Alvast bedankt

 • Pingback: EasyCFM.COM ColdFusion Forums - Conversion

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.