En dan zit ge in de auto, en speelt Ian Dury op de radio, of op de USB-stick as the case may be.

En dan komt het erop dat die mens ver zichzelf zingt in  dit liedje:

En dan komt ge op de term in het Engels — cerebral palsy — en op de term in het Vlaams — é yo, spast! — maar komt ge van ver noch van dicht op het woord in het schoon Nederlands

Hersenverlamming, dus. Een uur mee in mijn hoofd gezeten dat ik het niet vond, dedju.