Veteran speech consultant and

Veteran speech consultant and communications expert Richard Greene doesn’t mince words when it comes to criticizing President Bush as a public speaker. “He is the least articulate president that I’ve ever seen or I’ve ever listened to,” Greene told Salon, just before Bush’s State of the Union address on Tuesday. “He is a horrible communicator.” […]

Ahem. Dit kan toch echt

Ahem. Dit kan toch echt wel beter, qua mailing naar potentiële klanten. Ik heb de namen van de betrokkenen vervangen door [iets anders] om de onschuldigen te beschermen. Het stockeren, indexeren, consulteren en nadien archiveren van dit alles kan tegen “een zeer aantrekkelijke prijs en op een eenvoudige manier” georganiseerd worden. Wenst U te weten […]

Egads. It never rains but

Egads. It never rains but it pours. BRUSSEL — Het aantal jobaanbiedingen in Vlaanderen lag in december vorig jaar, met 34.000, op het laagste peil in tweeëneenhalf jaar, alleen vergelijkbaar met het slechte cijfer van december 2001, in volle economische crisis. De Vlaamse jobmarkt leek midden vorig jaar op weg naar herstel, maar zakte tegen […]

De wondere wereld van nursery rhymes

In mijn kalender (een puzzelkalender van Mensa, cadeautje van Free!) stond voor gisteren dit raadsel: Start with the number of blackbirds in a pie, multiply by the number of legs on a tripod, divide by half a dozen and add the number of leaves on a regular clover. Ik weet niet echt wat dit te […]