Bush-Kerry III

Nummer drie.

Bush zal Kerry een Massachussets Liberal noemen, en Kerry zal proberen Bush in het defensief te drijven over zijn prestaties de laatste par jaar. En Bush zal Kerry in het defensief proberen drijven over zijn prestaties in de senaat.

Bob Schieffer is wel een sypathieke kerel, hij was een paar dagen geleden op The Daily Show en hij relativeerde zich te pletter šŸ™‚

…aaaand they’re off!

Vraag: zullen onder kinderen ooit in een wereld leven die even veilig is als de wereld waar wij in leefden vroeger. Kerry: ja. We moeten veilig worede. Hoe we dat gaan doen, is de vraag. Deze president heeft verkeerde beslissingn gemaakt, vrienden weggeduwd heeft, etc. etc. Weer het verhaal van de cargo hold en de 95% containers, de politie, de firefighters, etc. etc. Kerry kan een betere, meer effectieve, slmimmere oorlog tegen terroristen vechten dan Bush, zoals KEnnedy en Roosevelt en Reagan: goeie intelligence, goeie allianties, etc.

Bush: we kunnen veilig zijn als we op het offensief blijven en blijven vechten. En we zijn goed bezig. De Afghanen hebben verkiezingen gehad! We hebben een terroristisch regime bij Saddam Hoessein weggehaald. Kerry heeft terrorisme vergeleken met prostitutie en als “a nuisance” bestempeld, dat is verkeerd.

Kerry: de president heeft de job om Bin Laden te vatten ge-outsourced. De president vond zes maanden nadat hij hem beginnen zoeken was, dead or alive, dat hij niet meer zo relevant was.

OEI! Bush zegt dat hij nooit gezegd heeft dat hij niet inzat met Bin LAden, maar dat staat natuurlijk wel op band. Hee hee.

Shortage of flu vaccine. Waarom? Bush: we hoopten dat we medicijnen zouden krijgen van ergens, maar dat was besmet. En dus vragen we het nu aan Canada. Mijn vraag aan de amerikanen: als jullie jong en gezond zijn, vraag dan geen inenting. En we hebben een probleem met litigatie, en dus daarom willen bedrijven geen griepvaccins meer produceren. Maar bon het best dat we kunnen doen: don’t get a flu shot.

Kerry: Dit is een indicatie van wat verkeerd is met het systeem in de VS. Het is slechter geworden tijdens de regering van Biush. In Arizone zijn 82.000 mensen hun ziekteverzekering verloren onder bush (en cijfers, cijfers). Deze president heeft zijn rug gekeerd naar de mensen van Amerika. Niet omwille van rechtzaken, al zullen Edwards en ik er iets aan doen, maar omdat er geen universal health care is. Alle andere geĆÆndustrualiseerde naties hebben dat, maar wij niet.

Bush; een plan is niet hetzelfde als een lijst vna klchten, en geen lijst van dingen die we zouden willen doen. Wat KErry wilt doet, is bait and switch en een voze belofte.

Kerry: nee, de president gebruikte precies dit argument voor ouderen. Hij zei dat keuze mogelijk moest zijn. En dit is niet iets weggeven.

Vraag: geen belastingen vrhogen voor mensen die mindern 200.000 verdienen per jaar. Hoe kan iemand deze belofte houden zonder het land in miserie te storten? Kerry: door pay as you go weer in te stellen. Als congres iets goedkeurt, moet het aantonen waar het het geld zal halen. Bush doet dat niet meer. Hij is de enige president die vanalles naar beneden ziet gaan (etc. etc. )Kerry: voor elk plan dat ik voorleg, heb ik duidelijk gemakt waar ik ht geld ga halen. En we beginnen met de tax cut, en met de aanbevelingen van de McCain-erry-commissie. En we stoppen de lopholes, die deze week nog losser gemaakt zijn.

[oei, Bush staat daar weer te smirken dat het niet proper is]

Kerry: deze president heeft nog nooit Ć©Ć©n bill geveto’d.

Bush:; jamaar Kerry heeft 98 keer voor meer tax en 127 tegen minder tax gestemd. En hij zou de belastingsbetaler vier miljard betaald hebben. Pay and go? Dat betekent dat jullie betalen en hij gaat. There is a tax gap, en daar draait de middenklasse voor op

(slam dunk voor die small businesses?)

Vraag: wat zegt u tegen iemand die zijn werk verloren is aan iemand in het buitenland, die een fractie betaald wordt van hem. Bush; ik zeg hem, ik heb een goed plan, en hier is hulp om betere opleidingen te volgen om de jobs van de 21ste eeuw te vullen.

[bush is zich weer aan het kwaad maken]

Bush; let’s raise the standards of education, en we moeten die problemen nu oplossen voor ze erger worden. Ik heb vier jaar! Nog vier jaar! Om standaarden naar boven te krijgen! En om mensen te helpen om een carriĆØre te starten na een univeristeitsdiploma! En dus ik zeg tegen die mens: hier is wat hulp!

Kerry: let erop dat de president is weggegaan van jobs en naar opleiding. De president die spreekt over fiscale verantwoordelijkheid is gelijk Tony Soprano die over law and order sou spreken. De president heeft een miljard opvoedingsgeld afgesneden, ze heben zelf niet eens werkloosheid en health care voor werklozen in stnad gehouden.

Vraag: veel mensen zeggen dat een president geen controle heeft over jobs. Is het eerlijk om Bush de schuld te geven? Kerry;: nee; ik geef hem niet alle schuld. Ik geef hem de schuld van dingen waar hij iets aan kon doen. Er zal altijd outsourcing zijn, maar ik zal ervoor zorgen dat de playing field level is. Nu zijn er allerlei loopholes aardoor amerikanen hun eigen outsourcin subsidiƫren. Deze president heeft Boeing niet ondersteudn tot na de campagne begonnen is

[smirk]

Kerry: Bush heeft niet geholpen toen bedrijven vals beconcurreerd werden door China. Ik ga vechten voor de amerikaanse werker, dat doet deze president niet.

Bush: whooh! Laat mij beginnen met grants. Ik weggesneden? Nee, we hebben ze vermeerderd! Spreken met de werkers? Laat mij spreken met de werkers! Jullie zijn allemaal beter af! We zorgen ervoor dat huwelijk ondersteund wordt, niet afgeraden!

[homo’s hier? opening?]

Bush: onze taak is de mensen te helpen, en Kerry heeft 98 keer taxen verhoogd.

KErry: et die stemmingscijfers kun je vanalles doen. ik heb 600 tax cuts ondersteund.

oei, kerfuffle, Bush onderbreekt. KEnnedy is conservativer dan u! 98 keer!

[ai, dit oet hem gene goed]

Vraag: is homoseksualitei een keuze? Bush; ik weet het niet. We hebben een keuze in amerika, dat we iedereen moeten met respect behandelen. Mear we moeten de sactity of marriage niet veranderen. Ik heb daarvoor een grondwetswijziging gevraagd. Omdat anders rechters die beslissing zomaar kunnen maken,en niet het congres.

Kerry: we zijn allemaal de kinderen van God. En ik denk dat als je zou spreken met de dochter van Dick Cheney, dat ze doet wat ze doet omdat ze zo geboren is. Ht is geen keuze. Ik ken mensen die jaren met zichzelf geworsteld hebben en soms pas jaren nadien ontdekt hebben wie e zijn. Ik geloof ook dat huwelijk tussen man en vrouw is. Maar ik dnek ook dat we niet iemand rechten kunnen ontzien. De staten hebben altijd al huwelijksrechten behandeld, en doen dat goed.

Vraag: Zonde om voor Kerry te stemmen wegens abortus en stem cell research. Kerry:; ik respecteer hun zichtpunten. Ik ben kotholiek. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat ik niet aan andere amerikanen mijn geloofsovertuiging kan opdringen via een wet. Ik denk dat de keuze is tussen een vrouw, God en haar dokter. Ik ga Roe v. Wade niet verandere. De president heeft nooit gezegd of hij dat gaat doen. What does it mean to have faith without deeds? Alles moet uit het geloof komen, maar dat wil niet zeggen dat ik dat moet opdringen aan deren. Vechten voor opvoeding, milieu, tegen armoede, komt uit mijn geloof, maar hier op aarde moet het werk van God ons eigen werk zijn.

Bush: iedereen is belangrijk. In een ideale wereld is elk kind bestemd, mar redelijke mensen kunnen samen komen en een goede wet maken om abortus naar beneden te halen. Partial birth abortion bijvoorbeeld, Kerryheeft daar voor gestemd. En adoptie, da’s een fantastisch alternatief voor abortus. En abstinentie.

Vraag: kost van ziektevezekering is enorm gestegen en we krijgen minder. Wie is verantwoordelijk? Bush; heh heh heh heh heh

[jaaaayyyyyzzzzuuusss]

Bush: Ik hoop dat het niet de administratie is. Er is niet genoeg vrije markt in het spel in healthcare, daarom is het te duur. En de kost van rechtszaken is ook enorm hoog. En er worden niet gneoeg computrs gebruit. Het is het equivalent van buggy and horse days!

Kerry: de reden dat de kost verhoogt, is dat deze administratie in de weg is gaan staan van kostenverminderen. Bijvoorbeeld: medicijnen uit Canada, goedkoper, invoeren. Mocht niet van Bush. Medicare mag BIJ WET niet onderhandelen over de prijs van medicijnen met de farmaceutische firma’s. Bush stond aan de kant van de firma’s in plaats van de amerikanen. Als ik president ben, dan verandert dit. Ook: we hebben meer zieken die het alelmaal duurder maken omdat er precies geen

Bush: no record of leadership! Maar 5 bills! En ik heb wel leiding gegeven!

Kerry: volledig verkeerd. 56 persoonlijk zelf geschreven, onder meer child health care in de jaren 90.

Vraag: war gaat het geld vandaag komen? Kerry: specialisten zeggen dat Bush’s karakterisatie van mijn plan ofwel een leugen, ofwel fictie is. Mijn plan is dat er keuze is. Als je het huidige plan wil houden, dan houd je het gewoon. (gedetailleerde uitleg, onder meer meer competitie, tax credit aan small businesses, etc) Eens je mensen, bijvoorbeeld diabetici, vroeg diagnosticeerd, beperk je vanzelf de kosten.

Bush: leading news organisations, heh heh, never mind. Er komen 20 miljoen meer mensen op government controlled health care. En bedrijven zullen geen incentive meer hebben om hun werknemers te steunen. En er zal meer controle zijn, en dat zal de health care naar beneden helpen. Kijk maar naar het buitenland, daar mislukt dat allemaal.

Kerry: dat legt dan misschien uit waarom hij hospitaals voor veteranen en medicare niet ondersteunt. Mijn plan wil niet zeggen dat de regering helth care overneemt. Het wil zeggen dat er keuze is.

Bush: natuurlijk steunen wij de veteranen!

Vraag: social security heeft geld te weinig. U zal een triljoen dollar moeten vinden. Waar komt dat vandaan? Bush: begrijp dat mensen altijd hun geld zullen krijgen. Maar er is wel een probleem voor de jongeren. En dus moeten we anders denken. Voro onze kinderen en kleinkinderne moeten we een andere strategie hebben. Ik heb darvoor een groep senatoren bijeengeroepen, voorgezeten doro wijlen Patrick Moynahan. En ik denk dat we moeten privatiseren. Dit is een vitaal iets en natuurlijk gaan we moetne kiken naar de kost, maar de kost van niets te doen zal veel groter zijn dan de kost van niets te doen.

Kerry: de president heeft gezegd dat jonge mensen geld uit hun social security moeten kunnen halen en het in hun eigen bank te steken. Dat is volgens alle experten een recept voor een ramp. De president heeft nooit uitgelegd waar het geld vandaan moet komen tijdens een overgang. Want het geld dat nu betaald wordt, gaat naar mensen die in het verleden betaald hebben. Ik was in 1985 Ć©Ć©n van de eerste die het budget wou in evenwicht krijgen.

Vraag: ik ga premies niet naar beneden halen, zei u. Greenspan zegt dat er geen mogelijkheid is zonder aanpassingen om sociale zekerheid te behouden. Kerry: we haddne hetzelfde probleem in de jaren 90, en toen hebben we het ook opgelost gekregen. De tax cut van de 1% rijkste amerikanen zou de sociale zekerheid veilig gesteld hebben tot 2027. Greenspan ondersteunt de tax cut, ik niet. De eerste zaak is dat er jobs gecreƫerd worden. De jobs die de president creƫert zijn goedkopere jobs dan die die verloren gaan. In 72 jaar, tijdens rcessies, oorlogen, whatever, zijn nog nooit zoveel obs verloren gegaan.

Bush; jamaar hij heeft gestemd voor tax op social security. Hij zegt dat hij tax cuts voor middenklasse gaat doen, dat is precies wat wij gedaan hebben. Iedereen betaalt minder, en Kerry was daartegen. We zijn een miljoen jobs verloren met de aanvallen. En we zijn geod bezig! Verdomme!

Vraag: immigratie. [bush: heh heh heh heh] Minstns achtduizend mensen komen over onze grenzen elke dag. Bush: economisch probleem en veiligheidsprobleem. We gebruiken allerlei technieken, unmanned vee-hickles bijvoorbeeld, en ik ken het probleem want ik as gouverneur van een staat op de grens. We moeten tijdelijke work permits hebben, zolang amerikanen het werk niet willen doen, zodat de mensen het veilig kunnen doen en de fabriekseigenaars het zonder problemen met de wet kunnen doen. Ik denk niet dat er amnestie moet komen, maar Kerry was vĆ³Ć³r amnestie.

Kerry: de middenklasse is niet beter dan ze waren. En de gemiddelde amerikaanse familie is nu armer in echt geld dan in 1929, en de rijken rijker dan in 1929. Immigratie: de president heeft zijn belofte gebroken. De grenzen lekken nu meer dan voor 9/11. En we moeten dat verbeteren. Guest workers moeten, maar illegal hiring moete ook beperkt worden. En we moeten naar een earned legalisation programme.

Bush: dat de grenzen nu zouden beter bescherm zijn dn vroeger is nonsens, dat moet zijn dat hij er niet s van weet. Ze zijn nu veel beter beschermd dan toen ik goeverneur van Texas was.

Kerry: de cijfers spreken hem tegen. En de grenzen zijn niet zo veilig als ze zouden moeten zijn.

Vraag; minimumwedde is dezelfde als zeven jaar geleden. Quid? Kerry: minimumwedde moet dringend verhoogd worden. De republikeinen laten ons zelfs niet toe om er een stem over te hebben. Die minimumwedde, die ik op zeven dollar wil krijgen per uur, is lager dan ze geweest is in 50 jaar. 1% van amerika heeft miljarden dollar gekregen en hij onthoudt het van arme families. I’m tired of people who talk about family values but don’t value families.

[great!]

Kerry: en ik ben er ook voor dat mannen en vrouwen hetzelfde betald worden. Meer minimumwedde is meer uitgavemogelijkheid.

Bush: wel, ik had een plan. Maar laat mij spreken over wat echt belangirjk is: opvoeding. No Child Left Behind is eigenlijk werkgelegenheid maken. En als ze niet kunnen lezen of schrijven, kunnen ze geen werk vinden. Wij hebben dat probleem opgelost, iemand zei me “reading is a civil right”, en dat is juist. We kunnen niet competititef zijn als we geen opvoedingssysteem hebben dat goed is.

Vraag: u hebt nooit gezegd of u Roe v. Wade zal omkeren. Bush; ik zal rechters kiezen maar ik zal geen litmus test hebben.

Kerry: de president heeft de vraag niet beantwoord. Ik zal geen rechter aanstellendie constitutionele rechten zl terugschroeven. De president geeft geen duidelijkheid, dus hij wil het manifest wel afschaffen. De president spreekt over No Child Left Behind, en hij geeft dat programma 28 miljard dollar te weinig. Hij zal zeggen dat hij verhoogd heeft maar hij heeft niet gegeven wat hij zei dat hij zou geven.

Bush: dus Kerry zal ene Litmustest hebben. En ik heb het geld verhoogd. You don’t measure by percent increase. You measure by if you get the job done. 89 miljard dollar aan de rijkste 1%, en kinderen verliezen geld. You be the judge.

Vraag: voor of tegen draft? Backdoor draft voor national guard? Kan er die mensen enig uitzicht gegeven worden? Kerry: sommige mensen kunnen niet terugkeren als hun tid op is. Dit is omdat onze militaire mensen, 90% in of rond Irak zitten. Ik stel voor om twee divisies toe te voegen. En de special forces verdubbelen om een meer effectieve oorlog te vechten tegen de trroristen. Ik zou de national guard thuis willen laten om een effektievere veiligheid te hebben thuis. Maar eigenlik mloeten we andere naties aan onze kant krijgen. Ik denk dat de president hetamrikaanse volk heeft berogen toen hij zei dat hij voorzichtig zou zijn.

Bush: de beste manier om onze troepen minder onder druk te zetten, is te winnen in Irak. Mensen met wie ik srpeek vinden niet dat ze een backdoor draft hebben. In ons eerste debat vond Kerry dat we een global test moesten doorstaan. Ik zal onze nationale veiligheid nooit aan leiders van andere landen overlaten.

Kerry: ik heb nooit gezegd dat wij onze beslissingen aan anderen zullen ovelaten. Ik heb het omgekeerde gezegd. Ik hab gezegd dat we een soort truth standard moeten doorstaan bij de wereld.

Bush: in 1990 hadden we een coalitie. Toen heeft KErry tegen de oorlog gestemd.

Vraag: ban on assault weapons? Bush: ik heb gezegd dat ik tegen de ban was, maar ik geloof dat iedereen moet wapen kunnen hebben. Ik gelofo in background checks. De beste manier om onze mensen te beschermen, is de misdadigers te bestrijden.Ik heb een task force laten samenstellen om mensen die misdaden doen met wapens te vatten.

Kerry: ik ben een jager, ik heb wapens. Ik respecteer het tweede amendement. Ik ben ook een ex-DA van Ć©Ć©n van de tien grootste districten van het land. De meeste mensen die ik ken willen geen AK-47 zien als ze een drug bust doen. Na de beslissing van Bush, kunnen terroristen gewoon een AK-47 kopen in amerika, zonder zelfs mar een background check.

Vraag: affirmative action: nog nodig? Of zijn we ver genoeg? Kerry: helaas, we zijn niet ver genoeg. Ik vind het spijtig te moeten zeggen dat dez admiistratie zelfs tegengewerkt heeft. In veel delen van eht land is er nog altijd discriminatie. En het gaat niet enkel over ras. Het gaat ook over vrouwen, en andere minderheden. Ik was tijdens de Clinton-jaren tegen vaste quota. Maar niet tegen het principe van affirmative action.
Deze president heeft denk ik nog niet met de zwarte caucus samengezeten, en geen vergadering gehad met NAACP. Als de presidnet zijn best niet doet, welk voorbeeld is dat dan?

Bush; euh ja ik heb de caucus wel gezien. En ik vind dat we meer opvoeding moeten hebben in amerika.

[weer geen antwoord??]

Bush: ik vind dat iedereen moet leren lezen en schrijven en dat de small business owners niet meer in bundled contracts moeten zitten. Nu hebbne meer minderheden huizen dan ooit tevoren!

[klopt op zijn lezer]

Bush: wat is de invloed van uw religie op uw beleid? Bush; ik bid veel. En mijn geloof is zeer belangrijk. Ik bid voor mijzelf en mijn familie en mijn dochters en alles. En of je christen bent of moslim, jehebt het recht de godsdienst te hebben die je wilt. Ik word van bidden rustig in de storm van het president zijn. Religie is belangrijk. En als ik beslissingen maak, dan komen die uit mijn religie. Kijk maar naar mijn faith based initiatives. En ik denk dat goed iedereen wil vrij hebbne, en dat is mijn buitenlands beleid

[weer dat bonken]

Kerry: ik respecteer alles wat hij gezegdheeft, en zeker zijn geloof. Hij heeft net gezegd dat vrijheid een gft is van God. Ik denk dat alles van God komt. Ik heb geleerd dat de twee belangrijkste geboden zijn God te eren en onze naaste te beminnen. En ik vind dat we meer onze naste kunenn beminnen dan we nu doen. We hebben bijvoorbeeld wee schoolsystemen, Ć©Ć©n voror rijken en een niet voor ijken. En ik geloof ook dat mensen moetne virj zijn niet religieus te zijn.

[yay]

Vraag: zal u er een prioriteit van maken om een de natie weer terug samen te brengen?Kerry: laat mij een complimet geven aan de president. Ik was zeer geraakt door de speech van de president nar 9/11. Toen waren we Ć©Ć©n. Ik vrees dat we nu nog nootizo verdeeld zijn als we nu zijn. Dit moet veranderen. Mij kan het niet schelen of de idee komt van links of rechts, ik zal er mee samen werken. Ik zoek naar gemeenschappelijke grond, zoals met MCCain die hier zit, waar ik nu mee samenwerk. Ik ga met mijn vriend John McCain samenwerken om capaign finance reform door te drukken bijvoorbeeld.

Bush: mijn grootste teleurstelling is hoe verdeeld Washington was. No Child Left Behind was bijvoorbeeld een goeie samenwerking tussen mij en Ted Kennedy. MAar Washington is verdeeld door Special Interests

[smirk]

Bush: Kerry heeft gezegd dat dit een verdeelde tijd si. Dat was ook zo in de jaren 90. John McCain ondersteutn mij voor president omdat ik juist ben in Irak, en mijn tegenstander voor retreat and defeat is.

Vraag: we hebben alledrie twee dochters en een sterke vrouw. Wat is het dat u geleerd hebt? Bush: naar hen luisteren. Rechtstaan en niet fronsen. En Laura ondersteunt me. Ze spreekt betern Engels dan ik.? Ik hoop dat mensen begrijpen wat ze zegt.

[schmaltzy verhaal over ontmoeting]

Kerry: we’re three people who married up. Mijn moeder is een paar jaar geleden gestorven. En ze keek naar mij van haar hospitaalbed, en ze zei me “integrity, integrity, integrity”. Mijn dochters en mijn vrouw zijn gevuld met die zelfde gedachte. Ze houden mezelf eerlijk. Ik neem mezelf soms te serieus, en daar helpen ze me wel van af.

closing

Kerry: Amerika moet meer dan ooit verenigd zijn. Zoals Roosevelt, kan het me nietschelen of een idee democratisch of republikeins is, ik zoek ideeƫn om amerika beter te maken. Scholen, health care, gelijkheid. Ik geloof dat we beter kunnen doen. Ik vraag u om samen met mij op die reis te gaan. Ikvraag u mij het privilege te geven om veilger te zijn etc. EtC.

Bush: Er hangt een schilderijin mijn bureau. En ene Tom Lee, een schidlerij, optimisme. We zijn door veel gegaan, een aanval, ene recessie, maar dankzij goed werk van ons en van jullie is de economie verbeterd. De opvoeding zal verbeteren. We zullen health care goedkoop houden. Ik ben optimistisch dat we de oorlog tegen terrorisme zullen winnen. En dat we vrijheid en dingen zullen verspreiden. Etc. etc.

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.