Me and my comb-over

Duuuuussss… ik ga vandaag naar de kapper. Het was al een tijd geleden. “Hoe lang geleden is het al meneer,” moest de kapper weten om geen aantoonbare reden. “Een maand of zes zeven,” zei ik, “maar voor ‘t zelfde geld is het al een jaar geleden.” “Ah ja,” zei kappermans. Waarna hij een tijdje stil …

Ik zou dat allemaal niet kunnen denk ik

Op 12 augustus 1819 met twintig man in een boot aanzetten met proviand voor twee en een half jaar en dan een jaar en drie maand later, op 20 november,  tegen een walvis botsen en zinken, en dan met twintig man in drie reddingsboten zitten, met honderd kilo brood per boot en 250 liter water. …

links for 2010-04-27

Dextrose AG – The Browsergames-SDK Aves-Engine The Aves Engine is a software development kit to generate spectacular isometric browsergames without the need for third-party plugins like Microsoft Silverlight or Adobe Flash on the end-user side. (tags: 3d api browser development framework game gaming html library)

U hebt ze nog tegoed

Ik heb iets te zeggen over DRM. En ook iets over service design. De politieke situatie in België: ik heb ze uitgelegd aan Zelie onlangs. Voorspellingen van Jakob Nielsen uit de jaren 1990 en hoe ze sluipenderwijs waarheid zijn geworden, nadat ze jaar na jaar na jaar “voor volgend jaar wellicht” waren. Een wiskundige formule …

Zoefferdezoef

‘t Is voorbij, het weekend. Ik kijk er naar uit dat mijn reeks over de gemeenteraadsleden voorbij zal zijn: zoals het nu is, gaan de zondagen wel heel snel voorbij. Alla. Morgen werk. Ik dénk dat ik ‘s morgens een vergadering moet leiden, maar ik weet he tniet zeker. Oh, en lunchmeeting! Vroege namiddagmeeting! Namiddagmeeting!

“We’ll give it to them in black and white”

Magisch. Ik had het hier al ooit eens gezet, maar het was net Jimmie Rodgers op de radio, en ik moest er aan denken dat Louis Armstrong gespeeld heeft op zijn Standing on the Corner (Blue Yodel #9), en dat Armstrong dat een jaar voor zijn dood, veertig jaar na 1930 nog eens overgedaan heeft …