Daar gaan we weer

Altijd hetzelfde verhaal: ik heb een tabje “boeken” toegevoegd aan de nieuwe layout voor mijn weblog, en dan moet die eeuwenoude website op http://www.zog.org/books/ eigenlijk aangepast worden naar de nieuwe lay-out, maar wat doet een mens dan? Alles opnieuw maken natuurlijk. Bij algemene consensus wordt hier vanavond naar House On Terror Tract aan het kijken, …

Ooo nostalgie

Een query van mij van 20 augustus 1999 — ik dacht dat ik in dit tijd veel viezere SQL schreef. SELECT aut_name, aut_id, aut_picture, aut_birthdate, aut_deathdate, aut_bio, function_id, function_name, book_title, book_year, book_pages, book_id, book_price, book_isbn, book_originaltitle, publisher_name, owner_name, series_name, series_id, book_series_number FROM tblOwners RIGHT JOIN ( tblPublishers RIGHT JOIN ( tblSeries RIGHT JOIN ( tblBooks …

Stijl

Ik vraag me soms af wat het beste is in een query: select * from tblTopics, tblObjects, tblTrans where object_id=topic_id and topic_name_sc=trans_sc and object_deleted=0 and trans_LN=’NL’order by cast(trans_text as varchar(50)) of wat SQL Server er van maakt: SELECT * FROM tblTopics INNER JOIN tblObjects ON tblTopics.topic_ID = tblObjects.object_ID INNER JOIN tblTrans ON tblTopics.topic_name_SC = tblTrans.trans_SC …

Query

Van “maak eens een leesbare query”: SELECT tblObjects.object_ID, tblObjects.object_OT, tblObjects_LayoutstringGroup_Parent.object_ID AS parentObj, tblLayoutStringGroups_Parent.layoutStringGroup_code AS parent, tblObjects_LayoutstringGroup.object_ID AS groupObj, tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_code, tblLayoutStrings.layoutString_ID, tblLayoutStrings.layoutString_layoutStringGroup_ID, tblLayoutStrings.layoutString_code, tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_parent_ID FROM tblLayoutStrings INNER JOIN tblLayoutStringGroups ON tblLayoutStrings.layoutString_layoutStringGroup_ID = tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_ID INNER JOIN tblLayoutStringGroups tblLayoutStringGroups_Parent ON tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_parent_ID = tblLayoutStringGroups_Parent.layoutStringGroup_ID INNER JOIN tblObjects ON tblLayoutStrings.layoutString_ID = tblObjects.object_ID INNER JOIN tblObjects tblObjects_LayoutstringGroup ON tblLayoutStringGroups.layoutStringGroup_ID = tblObjects_LayoutstringGroup.object_ID …