Yeugh

Ik ben een beetje beschaamd, zó’n vieze hack gedaan daarjuist: if (StructKeyExists(x, “list”)) {   listSQL=x.list.select.XMLText;  if (StructKeyExists(x, “needsValidation”)    and not request.session.admin)    listSQL=replace(listSQL,”1=1″,      “online=0 and gebruikerId='{“&session.gebruikerId&”}'”);  q=Select(EvaluateSQL(listSQL));  … —en dat gecombineerd met een veld bij in de database, én een aanpassing aan de XML van een formulier, bah bah bah. Enfin, nu de zooi aan de praat krijgen. O ja, en Es …

Pret-ty stoopid

Ach, jongens toch. Hoe kan een mens zo stóm zijn? if (settings==null) { return new Hashtable(); } stream.Close(); isoFile.Close(); return settings; En dan verwonderd zijn dat ik een The process cannot access the file dinges.dat because it is being used by another process-fout krijg. Het helpt natuurlijk als ik de IsolatedStorageFile en de IsolatedStorageFileStream ook …

De truken van de foor

Tss, een geval van zwaar lateraal denken. Probleem: met <div>’s in deze volgorde: <div id=”masthead”>…</div> <div id=”body”>…</div> <div id=”sidebar”>…</div> <div id=”footer”>…</div> er proberen voor zorgen, zonder absolute positionering en zonder body en sidebar van plaats te verwisselen, dat de sidebar naast de body staat. Reden: masthead moet gewoon groter en kleiner kunnen worden en dan …

Comprimeren

Ik ga eens proberen één van de pagina’s van Peter’s website wat kleiner te krijgen. Zoals het nu is, komt de html-code alleen al op 27.779 bytes. Eens kijken. Het gemakkelijkste is wellicht alle absolute verwijzingen naar http://www.stormvision.net/ wegsmijten, met een <base href>, da’s al direkt 12% winst. Meestal (en hier ook) staat de html …

Sorteren, andermaal

Nu ga ik bijna weer aan het twijfelen. Ik veronderstel dat een systeem van “Amadeus, see also Mozart, Wolfgang Amadeus” of “X2, see X-Men United” ook wel iets zou kunnen zijn, met alternatieve namen, ook bijvoorbeeld voor verschillende edities en/of vertalingen (trouwens ook zo’n probleem waar ik niet helemaal uit ben), en eventueel sorteernamen of …

Hulp!

Dit kan het toch niet zijn hé? SELECT tblBooks.book_ID, tblBooks.book_title, Switch(Left(book_title,2)=”A ” Or Left(book_title,2)=”L'”, Right(book_title,Len(book_title)-2),Left(book_title,3)=”’t ” Or Left(book_title,3)=”De ” Or Left(book_title,3)=”An ” Or Left(book_title,3)=”Le ” Or Left(book_title,3)=”La “, Right(book_title, Len(book_title)-3), Left(book_title, InStr(book_title,” “))=”Het ” Or Left(book_title,InStr(book_title,” “))=”Een ” Or Left(book_title,InStr(book_title,” “))=”The ” Or Left(book_title,InStr(book_title,” “))=”Les “,Right(book_title,Len(book_title)-InStr(book_title,” “)),Left(book_title,2)<>”A ” And Left(book_title,2)<>”L'” And Left(book_title,3)<>”’t ” And Left(book_title,3)<>”De …

Anders en beter

Eigenlijk feitelijk zou ik eens moeten een helemaal nieuwe database maken voor mijn boeken en CD’s en DVD’s (en MP3’s en software eigenlijk, waarom niet). Een algemeen concept van “item” met een hoop eigenschappen? Of aparte tabellen voor de verschillende types dingen? Mnah… aparte tabellen klinkt zo vies, dus zullen het items worden denk ik. …