De trouw: we moesten er maar zijn voor 22u30. Niet dàt we er waren, want het was niet zo evident om het te vinden met het plannetje van Roeselare dat in de uitnodiging zat, maar we zijn er toch rond die tijd geraakt.

Oef.