“Europa doet ook soms eens iets goed, we moeten dat durven toegeven,” zegt Steve Stevaert daarnet op het nieuws.

Is hij godverdorie niet beschaamd?

Waar was die “ook soms eens” voor nodig? Is dat nu populisme, zo’n sneer en passant?

Nee maar.