Ork ork ork

Jan en Anna zijn aan het spelen. Jan heeft een raadseltje voor Anna:

– Ork ork ork ork ork ork ork, de koe drinkt…?

– Melk!

(met grote stelligheid) Juist.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.