Het Vlaams Blok, vandaag:

Gent, 7 juli 2006

Helmut Lotti
[adres weggelaten]

Open brief

Geachte heer Lotti

Ik verneem dat u op 1 oktober in Gent zal deelnemen aan het concert dat door Tom Barman georganiseerd wordt en niet toevallig een week voor de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden. De initiatiefnemer heeft immers meer dan eens met zoveel woorden verklaard dat de concerten die hij op die dag op het getouw zet tegen het Vlaams Belang zijn gericht. Wat sommigen u ook mogen voorhouden, hij heeft daarbij het Vlaams Belang meermaals bij naam vermeld.

Uw deelname aan het project betekent niet alleen een provocatie ten overstaan van een miljoen Vlamingen maar ook ten overstaan van meer dan 20% van de Gentenaars (zie het resultaat van de jongste verkiezingen).

Dat precies u ook bij de zaak betrokken bent, verbaast mij des te meer dat u vader jarenlang een ijverige propagandist van het voormalige Vlaams Blok in Gent geweest is. Tijdens verschillende verkiezingscampagnes is hij samen met mij opgetrokken om affiches te plakken en ik herinner mij ook dat hij in die tijd wekenlang met een propagandawagen van de partij door de stad reed.

Zelf bent u in uw jeugd lid geweest van het VNJ, Vlaams Nationaal Jeugdverbond en bijgevolg zult u wel weten dat de Vlaams-nationalisten niet de kannibalen en de koppensnellers zijn waarvoor sommigen ze willen doen doorgaan.

Er is een tijd geweest, mijnheer Lotti, dat artiesten zich wijselijk slechts zeer gereserveerd ten overstaan van de politiek opstelden. Het zou misschien goed zijn daar naar terug te keren anders komen ze immers terecht politiek gewoel en gekrakeel en naar mijn mening is dit nu niet precies de biotoop waarin zij zich thuisvoelen.

Maar elk neemt uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid.

Wat er ook van zij, u hebt uiteraard nog wat bedenktijd.

Hoogachtend,

Francis Van den Eynde

Wat is de volgende stap? “Wij weten uw familie wonen, Dana Winner—u zou toch niet willen dat hen iets overkomt”?

Woorden schieten me tekort. Als er enige gerechtigheid is, zal dit als een loden boemerang vol scheermessen recht in hun gezicht terugketsen.

Geschreven al luisterend naar: Miles Davis Sextet with Cannonball Adderly, John Coltrane, Bill Evans – Definitive Performances – So What