Satire is alive & well in the US of A

Fafblog is weer helemaal terug uit een klein dipje: joepie! Vandaag onder meer: Giblets liked how George Bush kept referrin to Vladimir Putin as “Vladimir.” It showed that just cause you’re a former KGB agent strangling a newborn democracy in its crib in order to create your own authoritarian regime doesn’t mean George Bush can’t […]

Noord-Korea

Er waren veel dingen waar ik me vragen bij stelde tijdens het debat van gisteren, maar wat mij het meest vreemd van al leek, is waarom Bush zeker drie keer terugkwam op de nood aan multilaterale gesprekken met Noord-Korea en—vooral—de niet-noodzakelijkheid, wat zeg ik, de nutteloosheid, het gevaar, de complete bespottelijke idiotie van bilaterale gesprekken […]

Sickening

Walgelijk. Ik moet dringend stoppen met naar CNN te kijken. Vraag aan de campagne van Bush: Has A.Q. Khan been brought to justice? His ability to trade weapons on the black market has been seriously damaged, yes. Dat in de wetenschap dat Khan gewoon vrij rondloopt in Pakistan. Vraag aan de campagne van Kerry: “Waarom […]

Blow by blow

This is Michel Vuijlsteke, reporting live from his trekzetel in Gent, Belgium: the 2004 Presidential Debate. De spelers: John Kerry, voor de democraten. George Bush Jr., voor de republikeinen. Jim Lehrer, voor het publiek. Foreign policy & homeland security. Vragen en specifieke dingen door Lehrer zelf, kandidaten niet geïnformeerd. Specifieke regels voor hoeveel tijd ze […]