Ook wel fijn: Klokke Roeland

Ook wel fijn: Klokke Roeland is gerepareerd. Het heeft 89 jaar geduurd, maar binnenkort doet ze weer dienst als basklok in het Belfort.

Allemaal in koor:

“Boven Gent rijst, eenzaam en grijst,
’t Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede:
“Trilt in uw graf, trilt Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, ‘k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

Elders over misschien hetzelfde

10.11.2012: Bestuursakkoord | 15.10.2012: Gent: met drie | 14.10.2012: Voor de goeie (ii) | 16.06.2012: Nieuwe bibliotheek | 23.03.2012: Wijkdebat | 08.08.2008: Belgisch weer | 07.03.2008: Dakloze kinderen | 22.01.2008: Pogroms dringen zich op | 19.01.2008: Gent onafhankelijk | 21.12.2007: Ideeƫncoherentmakerman

2 Comments

  • De eerste grote roelandklok heetf er gehangen van 1314 tot 1659. Dan is ze gerecycleerd tot beiaard. Pieter Hemony heeft in 1659 drie nieuwe grote klokken gegoten, onder meer de Triomfante die tot 1914 in het Belfort gehangen heeft. Sinds 1948 hangt er een nieuwe klok in het Belfort, maar die verwisselde eind 2003 van plaats met de oude Triomfante die gerestaureerd weer in de beiaard terechtkwam.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.